خروج از خانه بدون اجازه شوهر

حدیثی که زن بدون اجازه شوهر نمیتونه از خونه بیرون بره

سلام 
وقت بخیر 
حدیثی هست که زن بدون اجازه شوهر نمیتونه از خونه بیرون بره ِمتن عربی و فارسی رو میخواستم ِاگر لطف کنید