آفرینش شیطان

ان کید الشیطان کان ضعیفا

سلام

 

بدجوری فکرمی کنم مکر شیطان ضعیف هست بیچاره انسان که توی دامش افتاده!!

 

فکرمی کنید این که خدامی گه شیطان ضعیف هست و هرکلکی بزنه بازم واسه خودش تارتنیده برای انسانها هست؟

 

چندروزه دارم فکرمی کنم خدامی گه از شیاطین جن و انس به خدا پناه ببریم همین افراد هستند!!

کسی هست حرفی بزنه؟!

ممنون

آیا افرینش شیطان خیر است؟

انجمن: 

آیا به زبان ساده می توان گفت "در این عالم هر چه هست ظهور خداست "از طرفی خداوند خیر ونیکی مطلق است پس ظهور او نیز نیکی است یعنی آنچه در این عالم خلق شده است همه نیکی است.لذا می توان گفت اگر بدی و شر وجود دارد از تولیدات انسان هاست.بنابراین انسان بلقوه تجلی (ظهور) حق است .اما از طرفی انسان نیکی مطلق نیست.و اراده خداوند بر این قرار است که انسان خود انتخاب کننده نیکی و یا بدی باشد.پس هر چه هست متصل به حق تعالی می باشد.با این اوصاف شیطان را چگونه به خداوند متصل نماییم البته پر واضح است که با وجود شیطان انسان می تواند رشد کند چون رشد انسان پس از غلبه بر شیطان حاصل می شود پس ایا می توان گفت وجود خود شیطان نیز خیر است؟