آرامگاه

دلیل این همه تجملات در حرم امام خمینی (ره) چیست؟

انجمن: 

مرحوم حضرت امام نماد ساده زیستی و عدم تجمل گرایی برای مردم ما بودند و البته هستند

اما متاسفانه این روزها حرم امام اصلا گویای منش فکری ایشون نیست


هزینه کردن چنین بودجه های عظیمی برای حرم ایشون چه توجیهی داره؟ چرا بیت المال به این صورت مصرف میشه؟ من مخالف ایجاد آرامگاهی آبرومند برای ایشون نیستم. اما با نگاهی به تصاویر می بینید که کار انجام شده با روح ساده زیستی بنیانگذار جمهوری اسلامی مغایرت داره

اگر حضرت امام الان زنده بودند، اصلا مسئولین مربوطه جرات چنین کاری رو داشتند؟ برای ایجاد این تجملات نظر رهبری گرفته شده؟

آیا ارتباط با ارواح امکان دارد؟

انجمن: 

کسانی هستند که مدعی ارتباط با ارواحند، شرایطی هم را برای آن ذکر میکنند از جمله حظور شخصی که توانایی های خاصی دارد (مدیوم یا واسط)، توافق اعتقادی و فکری بین حاظرین و ... آنها غالباً به گزاره های دینی مثل جسم برزخی و ... نیز استناد میجویند. سؤالم این است که آیا ارتباط با ارواح مردگان امکان دارد و آیا این مسئله مورد تأیید دین است؟

کارشناس بحث : صالح