صادق الوعد

تب‌های اولیه

نوععنواننویسندهپاسخ‌هاآخرین به‌روزرسانی
موضوع انجمنشک در باطل شدن روزه ارامیس23 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنخواستگاری در شب‌های قدر رسانه23 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنقسم دروغ و تخلف از قسم طناز202023 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنافکار گناه آلود در حال روزه aliakbar723 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنآیا انجام گناه باعث باطل شدن روزه می شود؟ آیـــنـــور33 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنآیا من ولخرج هستم؟ سیصدوسیزده43 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنکفاره ی قسم دروغ طناز202023 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمننماز های بدون غسل Mahnegar heydary23 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنباطل کردن عهد امیر 00723 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنروزه در مسافرت موقت کاری ابوالفضل1234523 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنرعایت کپی رایت در برنامه نویسی اندروید رسانه23 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنحکم نماز و روزه در صورت تغییر شهر محل زندگی پدر رسانه23 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنباز کردن روزه در ابتدای اذان رسانه23 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنفرو بردن اسید معده در ماه رمضان شرعی23 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنکباب زدن با الکل alxes23 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنرجوع به مرجع فوت شده در احتیاط واجب احمد23 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنحکم عقد موقت بدون اذن پدر احمد83 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمننحوه ی پرداخت رد مظالم Hfegg23 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمندرس خواندن و روزه رسانه23 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنحکم روزه در صورت سفر به شهر محل سکونت دوم paeez6523 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنکفاره روزه رسانه23 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنشستن لباس آغشته به خون با ماشین لباسشویی سیصدوسیزده23 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنآیا حکم ولی فقیه مبنی بر رویت هلال ماه رمضان یا شوال، برای مقلدین سایر مراجع هم حجت است؟ سیصدوسیزده23 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمننماز و روزه در ماموریت کاری سمیرا۷۰23 سال 7 ماه قبل
موضوع انجمنخشک شدن نجاست علیرضا_1143 سال 7 ماه قبل