جمع بندی

تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 2
ارسال کننده عنوان موضوع تاریخ آخرین پاسخ نوع
طلبه بیسواد نزول دفعی قرآن و سوالات پیش رو جمعه, ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ - ۱۵:۳۲ موضوع انجمن
طلبه بیسواد جریان صحیفه ملعونه چیست؟ جمعه, ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ - ۱۹:۲۴ موضوع انجمن