طلبه بیسواد

تب‌های اولیه

تصویر طلبه بیسواد

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
9 سال 6 ماه