جمع بندی

تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 5
ارسال کننده عنوان موضوع تاریخ آخرین پاسخ نوع
رسانه منم گدای فاطمه! چهارشنبه, ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۱۹:۵۹ موضوع انجمن
رسانه همه افرادی که در حادثه هواپیما کشته شدند شهید محسوب می شوند؟ سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۲۰:۱۴ موضوع انجمن
رسانه درخواست ایران برای خروج آمریکا از کشورهای منطقه با حق حاکمیت این کشورها منافات ندارد؟ پنجشنبه, ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ - ۱۲:۰۳ موضوع انجمن
رسانه چرا اینقدر بر طبل انتقام می کوبیم؟ شنبه, ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۹:۵۳ موضوع انجمن
رسانه اصفهان در احادیث پنجشنبه, ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۲۰:۰۸ موضوع انجمن