جمع بندی قرائت صحیح در سوره کافرون

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قرائت صحیح در سوره کافرون

با سلام

مرجع: آیت الله بهجت

آیا "ما" در آیه: و لا انا عابد ما عبدتم، در سوره کافرون تشدید دارد؟ و اگر با تشدید قرائت کنیم صحیح هست؟ و درکل قرائت های صحیح آن چه با تشدید و چه بدون تشدید را بفرمایید.

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد هدی

سلام بر شما

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ(1)
در این آیه شریفه "ما" از حروف یرملون است و قبل از آن هم تنوین وجود دارد یعنی حرف یرملون ما قبلش نون ساکن است لذا در هم ادغام شده و "مِ ما" بصورت مشدد تلاوت می شود. 

نحوه صحیح تلفظ این حرف با رعایت قواعد تجوید به این صورت خواهد بود:

وَلَا أَنَا عَابِدُ مَّا عَبَدْتُمْ                  

موفق باشید

 

1. کافرون/4

سلام بر شما

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ(1)
در این آیه شریفه "ما" از حروف یرملون است و قبل از آن هم تنوین وجود دارد یعنی حرف یرملون ما قبلش نون ساکن است لذا در هم ادغام شده و "مِ ما" بصورت مشدد تلاوت می شود. 

نحوه صحیح تلفظ این حرف با رعایت قواعد تجوید به این صورت خواهد بود:

وَلَا أَنَا عَابِدُ مَّا عَبَدْتُمْ                  

موفق باشید

 

1. کافرون/4

 

با سلام و تشکر.

 

آیا بدون تشدید هم تلفظ آن صحیح خواهد بود؟ اگر بله، لطفا تلفظ صحیحش بدون تشدید بر "ما" را نیز بفرمایید.

با تشکر

مرجع: آیت الله بهجت

با سلام و تشکر.

 

آیا بدون تشدید هم تلفظ آن صحیح خواهد بود؟ اگر بله، لطفا تلفظ صحیحش بدون تشدید بر "ما" را نیز بفرمایید.

 

با تشکر

 

مرجع: آیت الله بهجت

 

  •  

آیا بدون تشدید هم تلفظ آن صحیح خواهد بود؟ اگر بله، لطفا تلفظ صحیحش بدون تشدید بر "ما" را نیز بفرمایید.

 

با سلام

بدون رعایت قواعد تجوید، قرائت زیبایی نخواهید داشت . بدون رعایت  قاعده یرملون اینطور می شود:

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ= وَلَا أَنَا عَابِدُنْ مَا عَبَدْتُمْ

اینکه نام مرجعتان را ذکر فرمودید و سوال کردید که بدون رعایت قواعد تجوید این قرائت صحیح است یا خیر؟ اگر منظور سوال شما این است که آیا جایز است در نماز بدون رعایت تجوید قرائت نماز را انجام دهید، باید این سوال را از بخش فقه و کارشناسان فقهی بپرسید.

موفق باشید

 

جمع بندی

پرسش:
آیا "ما" در آیه: «و لا انا عابد ما عبدتم»، در سوره کافرون تشدید دارد؟ و اگر با تشدید قرائت کنیم صحیح هست؟ و درکل قرائت های صحیح آن چه با تشدید و چه بدون تشدید را بفرمایید.
پاسخ:
«وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ»(1)
در این آیه شریفه "ما" از حروف یرملون است و قبل از آن هم تنوین وجود دارد یعنی حرف یرملون ما قبلش نون ساکن است لذا در هم ادغام شده و "مِ ما" بصورت مشدد تلاوت می شود.

نحوه صحیح تلفظ این حرف با رعایت قواعد تجوید به این صورت خواهد بود:

«وَلَا أَنَا عَابِدُ مَّا عَبَدْتُمْ»                 
بدون رعایت قواعد تجوید، قرائت زیبایی نخواهید داشت . بدون رعایت  قاعده یرملون اینطور می شود:

«وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ»= «وَلَا أَنَا عَابِدُنْ مَا عَبَدْتُمْ»

 

پی نوشت:

1. کافرون/4

موضوع قفل شده است