گذشته تلخ

تب‌های اولیه

تصویر گذشته تلخ

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
1 سال 7 ماه