::::❤::::سرمایه گذاری عاطفی در خانواده::::❤:::: صوتی استاد فقیهی

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
::::❤::::سرمایه گذاری عاطفی در خانواده::::❤:::: صوتی استاد فقیهی

[="DarkGreen"]

بسم الله الرحمن الرحیم

سلسله جلسات خانه خوبان

موضوع: سرمایه گذاری عاطفی در خانواده

چطور اعضای یک خانواده میتوانند عاطفه یکدیگر را جلب کنند و عاطفه خود را به ایشان ابراز کنند.

استاد فقیهی از اساتید موسسه امام خمینی(ره)

امام علی (ع)

بهترین مکارم اخلاقی از خودگذشتگی و ایثار است.


[/]

فایل: