★ راهکار های رویاروی با ارتباط نوجوان با جنس مخالف ★ویژه اولیاء/صوتی+دانلود کنید

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
★ راهکار های رویاروی با ارتباط نوجوان با جنس مخالف ★ویژه اولیاء/صوتی+دانلود کنید

سلام و عرض ادب


★نوجوان و ارتباط با جنس مخالف ★


[h=1]گرایش به جنس مخالف:پرسش و پاسخ تربیتی توسط استاد دهنوی در حوزه مسائل كودك و نوجوان پیرامون «نحوه ی پیشگیری از گرایش پسران نوجوان به دختران» (15:41)[/h]

[h=1]آمادگی فرزندان برای ازدواج:پرسش و پاسخ تربیتی در حوزه مسائل كودك و نوجوان توسط استاد تراشیون پیرامون این مطلب که «فرزندان پسر از چه سنی می توانند کتاب های آیین همسرداری را مطالعه نمایند؟» (3:19)[/h]

[h=1]ارتباط دختر با جنس مخالف:پرسش و پاسخ تربیتی توسط استاد دهنوی در حوزه مسائل كودك و نوجوان پیرامون علل گرايش دختران نوجوان به جنس مخالف (20:38)[/h]