●•●✿ دانلود صوتی شعارهای انقلاب اسلامی ✿●•●

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
●•●✿ دانلود صوتی شعارهای انقلاب اسلامی ✿●•●

یارب نگه دار رهبر ما را

روح خدا را ، سرور ما را

پیروزی از اذن خدا، انّا فتحنا

عمر ستمگران فنا، انّا فتحنا

مرگ بر شاه

مرگ بر شاه
وای به تو بختیــــــــــار

اگــــــر خمـینی نیــــادوای به تو بختیــــــــــار

اگــــــر خمـینی نیــــاد