ஐஇ:: زینب آمد شام را یک باره ویران کرد و رفت ::இஐ فلش

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ஐஇ:: زینب آمد شام را یک باره ویران کرد و رفت ::இஐ فلش


[b]content[/b]

:Sham::Sham::Sham:

:Gol:

[=arial, helvetica, sans-serif]زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و رفت[/]
[=arial, helvetica, sans-serif]اهل عالم را زکار خویش حیران کرد و رفت[/]
[=arial, helvetica, sans-serif]
[/]
[=arial, helvetica, sans-serif]از زمین کربلا تا کوفه و شام بلا[/]
[=arial, helvetica, sans-serif]هر کجا بنهاد پا ، فتحی نمایان کرد و رفت[/]


[=arial, helvetica, sans-serif]با لسان مرتضی از ماجرای نینوا[/]
[=arial, helvetica, sans-serif]خطبه ای جانسوزاندر کوفه عنوان کرد و رفت[/]
[=arial, helvetica, sans-serif]فاش میگویم که آن بانوی عظمای دلیر[/]
[=arial, helvetica, sans-serif]با بیان خویش دشمن را هراسان کرد و رفت[/]


[=arial, helvetica, sans-serif]شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود[/]
[=arial, helvetica, sans-serif]وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت[/]
[=arial, helvetica, sans-serif]تمام اشعار[/]


[spoiler]
[=arial, helvetica, sans-serif]زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و رفت[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]اهل عالم را زکار خویش حیران کرد و رفت[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]از زمین کربلا تا کوفه و شام خراب[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]هر کجا بنهاد پا ، فتحی نمایان کرد و رفت[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]با لسان مرتضی از ماجرای نینوا[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]خطبه ای جا نسوزانند در کوفه عنوان کرد و رفت[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]با کلام جانفزا اثبات دین حق نمود[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]عالمی را دوستدار اهل ایمان کرد و رفت[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]فاش میگویم من آن بانوی عظمای دلیر[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]از بیان خویش دشمن را هراسان کرد و رفت[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]بر فرازنی چو آن قرآن ناطق را بدید[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]با عمل آن بی قرین اثبات قرآن کرد و رفت[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]در دیار شام برپا کرد از نو انقلاب[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]سنگر ستمگران را سست بنیان کرد و رفت[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]خطبة غرا بیان فرمود در کاخ یزید[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]کاخ استبداد را از ریشه ویران کرد و رفت[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]از کلام حق پسندش شد حقیقت آشکار[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]اهل حق را شامل الطاف یزدان کرد و رفت[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]دخت شه را بعد مردن در خرابه جای داد[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]گنج را در گوشه ی ویرانه پنهان کرد و رفت[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]زآتش دل بر مزار دختر سلطان دین[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]در وداع آخرین شمعی فروزان کرد و رفت[/]

[/spoiler]
[=arial, helvetica, sans-serif]
[/]