ܓ✿علم با تو آغاز شد ܓ✿ تصاویر ویژه هفته ی معلم ܓ✿

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ܓ✿علم با تو آغاز شد ܓ✿ تصاویر ویژه هفته ی معلم ܓ✿


[="Indigo"]تا خدا بوده و هست ، معلم بوده و هست و هر روز ، روز معلم هست . معلمی هنر است ، عشقی است آسمانی . . .[/]

[="Indigo"]


بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزد

اما تو میسوزی تا بسازی ، با سپاس و عرض تبریک فراوان . . .. . .

[="Indigo"][/]

[="Navy"]

ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموختم ... روزت مبارک

[/]