جمع بندی کیفیت استخراج احکام توسط ولی فقیه

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کیفیت استخراج احکام توسط ولی فقیه

ولایت فقیه چگونه مشکلات عصر و زمانه را از آموزه های دینی استخراج می کند ؟!

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد محراب

[=arial]

sepida;767451 نوشت:
ولایت فقیه چگونه مشکلات عصر و زمانه را از آموزه های دینی استخراج می کند ؟!

با سلام
عرض ادب و احترام
مساله استخراج از احکام دین همان به بحث اجتهاد برمی گردد
یعنی مجتهد که همانا ولی فقیه هم هست با توجه به اصول و در نظر گرفتن مسایل مستحدثه احکام دین را برای مقتضیات زمان در مسایل مرتبط استخراج می کند

این بحث کلی است
اگر نظر شما سوال خاصی است بفرمایید

جمع بندی

سوال
ولایت فقیه چگونه مشکلات عصر و زمانه را از آموزه های دینی استخراج می کند ؟!

پاسخ

با سلام
عرض ادب و احترام
مساله استخراج از احکام دین همان به بحث اجتهاد برمی گردد
یعنی مجتهد که همانا ولی فقیه هم هست با توجه به اصول و در نظر گرفتن مسایل مستحدثه احکام دین را برای مقتضیات زمان در مسایل مرتبط استخراج می کند

موضوع قفل شده است