جمع بندی چگونگی مظهریت اسم «مضل» خداوند توسط خلیفة الله یا انسان کامل؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چگونگی مظهریت اسم «مضل» خداوند توسط خلیفة الله یا انسان کامل؟

هو الهادی و المضل

با سلام و ادب و عرض تسلیت ایام شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام

خلیفه کسی است که در جمیع صفات و اسماء مستخلف عنه باشد.

حال سؤال بنده این است که خلیفة الله که صاحب مقام جمع الجمعی و مظهر

اسم الله است،اسمی که مستجمع جمیع صفات خداوند از جمله اسم مضل اوست

مظهریت این اسم برای انسان کامل چگونه است؟ در حالیکه رسالت انسان کامل

در کسوت پیامبری و امامت هدایت خلق است.

با تشکر

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد سمیع

پرسش:
خلیفة الله که صاحب مقام جمع الجمعی و مظهر اسم الله است،اسمی که مستجمع جمیع صفات خداوند از جمله اسم مضل اوست، مظهریت این اسم برای انسان کامل چگونه است؟ در حالیکه رسالت انسان کامل در کسوت پیامبری و امامت هدایت خلق است.
پاسخ:
انسان کامل مظهر اسم «المضل» است. منتها اول باید معنای «المضل» بودن خدا مشخص گردد، تا طبق آن معنا، انسان کامل را مظهر اسم « المضل» دانست.
به عبارتی هر معنایی که برای «المضل» بودن خدا بیان می‌شود، انسان کامل هم مظهر همان معنای «المضل»خواهد بود.
اما به طور اجمال باید عرض کنم:
گمراه كنندگي و مضلّ بودن خدا ابتدايي نيست. زيرا گمراه گري ابتدايي با هدايتگري كه وصف خداست منافات دارد و خداوند هيچ بنده اي را ابتدا گمراه نمي كند و هدايتگري خدا عام است و همه انسان ها را در بر مي گيرد. بله گمراه گري خدا كيفري است يعني كساني كه دست رد به سينه هدايتگري خدا بزنند و به اختيار خود ضلالت و گمراهي را برگزينند و عناد ورزند، مستحق كيفر شده و خداوند آنها را كيفر كرده و از هدايت خود محروم ساخته و بر دل آنها مهر مي زند و بر گمراهيشان مي افزايد و اين كيفري است سزاورا كساني كه با علم و آگاهي ستيز با خدا پيشه كنند.
کسانی هم که نسبت به ارشادات و هدایت گری‌های انسان کامل عناد می‌ورند ، و خود را در مسیر دیگری قرار می دهند، مانند ابو جهل ها، ابو لهب ها، و... انسان کامل هم هدایتش را از او بر میدارد.
بنابراین هر معنایی که برای اسم « المضل» بیان می شود، همان معنا هم در مورد انسان کامل بودن معنا می گردد.

موضوع قفل شده است