مظهر،مضل،خلیفة الله،انسان،کامل

چگونگی مظهریت اسم «مضل» خداوند توسط خلیفة الله یا انسان کامل؟

هو الهادی و المضل

با سلام و ادب و عرض تسلیت ایام شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام

خلیفه کسی است که در جمیع صفات و اسماء مستخلف عنه باشد.

حال سؤال بنده این است که خلیفة الله که صاحب مقام جمع الجمعی و مظهر

اسم الله است،اسمی که مستجمع جمیع صفات خداوند از جمله اسم مضل اوست

مظهریت این اسم برای انسان کامل چگونه است؟ در حالیکه رسالت انسان کامل

در کسوت پیامبری و امامت هدایت خلق است.

با تشکر