چند فرزند کافیست؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چند فرزند کافیست؟

سلام

من به تازگی ازدواج کردم و یک فرزند دارم و قصد دارم فرزندان بیشتری داشته باشم تا هم کار نکویی کردم باشم و هم به جمعیت مسلمانان جهان اضافه گردد.

میخواستم بدانم که نظر حضرت امام آیت الله خامنه ای درباره تعداد فرزندان چیست و چه تعدادی مناسب است. آیا ایشان درباره فاصله سنی مناسب بین فرزندان توصیه هایی دارند؟

یا علی


با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد نور

بــــراق;330254 نوشت:
سلام من به تازگی ازدواج کردم و یک فرزند دارم و قصد دارم فرزندان بیشتری داشته باشم تا هم کار نکویی کردم باشم و هم به جمعیت مسلمانان جهان اضافه گردد. میخواستم بدانم که نظر حضرت امام آیت الله خامنه ای (عمر ایشان دراز باد) درباره تعداد فرزندان چیست و چه تعدادی مناسب است. آیا ایشان درباره فاصله سنی مناسب بین فرزندان توصیه هایی دارند؟ یا علی

با سلام و عرض ادب

ازنظرشرعی حدخاصی برای تعداد فرزندان بیان نشده است اما درصورتی که شرایط فراهم باشد نباید از این مهم غفلت نمود.

استفتا از دفتر آیه الله خامنه ای در قم

سلام!!!
من دوست دارم بچه هام زیاد باشند.
من دوست دارم بین 3 تا 5 بچه داشته باشم.
البته اگر می خواهی این طوری باشه نباید به خانمت در دوران شیرین بارداری سخت بگذره.از روزی که احساس کردی خانمت اذیت می شه باید سفت وسخت کمکش کنی.نهایت کارش باید غذا درست کردن باشه.کلا هوایش را داشته باشی.وسایل راحتیش را فراهم کنی.مثل یک پرستار شبها مراقبش باشی.در دوران بارداری اذیتش نکنی چون خودش به خاطر بارداری اذیت می شه.
خلاصه باید بری نکات همسرداری در زمان بارداری را هم مطالعه کنی چون نکات مهمی را در آن وجود دارد که باید رعایت کنی ولی در اینجا گفتنش صلاح نیست!

با تشکر از کارشناس گرامی

سلمان 313;331243 نوشت:
سلام!!!
من دوست دارم بچه هام زیاد باشند.
من دوست دارم بین 3 تا 5 بچه داشته باشم.
البته اگر می خواهی این طوری باشه نباید به خانمت در دوران شیرین بارداری سخت بگذره.از روزی که احساس کردی خانمت اذیت می شه باید سفت وسخت کمکش کنی.نهایت کارش باید غذا درست کردن باشه.کلا هوایش را داشته باشی.وسایل راحتیش را فراهم کنی.مثل یک پرستار شبها مراقبش باشی.در دوران بارداری اذیتش نکنی چون خودش به خاطر بارداری اذیت می شه.
خلاصه باید بری نکات همسرداری در زمان بارداری را هم مطالعه کنی چون نکات مهمی را در آن وجود دارد که باید رعایت کنی ولی در اینجا گفتنش صلاح نیست!

من برای کارهای خانه خدمتکار گرفته ام تا به همسرم فشار نیاید و بتواند به تربیت فرزندم و در آینده فرزندانمان بپردازد.

موضوع قفل شده است