چند فايل صوتي - کرامات امام خميني(ره)

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چند فايل صوتي - کرامات امام خميني(ره)

سالها مي گذرد حادثه ها مي آيد
انتظار فرج از نيمه خرداد کشم

اين بيت امام خود بيانگر يکي از کرامات اين شخصيت والا مقام است
به داستانهاي شنيدني زير گوش فرا دهيد

مقدمه
خبرهای غیبی - انتظار
خبرهای غیبی- این جریان ها واقع خواهد شد
خبرهای غیبی - رساله نفرستید
خبرهای غیبی - یکیش را هم نگه ندار

:Gol:

خبرهای غیبی- خبر از جریان فرودگاه
خبرهای غیبی - به حج نروند

جهت شادي روح آن مرد والا مقام سه صلوات:Gol: