چطور می توانم صیغه را فسخ کنم؟

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چطور می توانم صیغه را فسخ کنم؟

چطور میتوانم صیغه را فسخ کنم من صیغه فردی شدم که دیگر راضی به ادامه نیستم ولی ایشان اصرار به ادامه دارن و صیغه را باطل نمیکنن

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

بنی اسد;970879 نوشت:
چطور میتوانم صیغه را فسخ کنم من صیغه فردی شدم که دیگر راضی به ادامه نیستم ولی ایشان اصرار به ادامه دارن و صیغه را باطل نمیکنن

با سلام و احترام

فسخ صیغه از طرف زن ممکن نیست مگراینکه در ضمن عقد حق شرط فسخ گذاشته باشند در غیر این صورت باید صبر کند مدت صیغه تمام شود یا مرد بقیه مدت را به زن ببخشد.

موفق و مويد باشید

باسلام فکرکنم بعضی ازمراجع بهتون اجازه میدن که فسخ کنیدالتماس دعا

موضوع قفل شده است