چرا در روایت، غیرت زن کفر وی به حساب آمده است؟

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا در روایت، غیرت زن کفر وی به حساب آمده است؟

[=Tahoma, Geneva, sans-serif]پرسش:[/][=Tahoma, Geneva, sans-serif] چرا در روایت، غیرت زن کفر وی به حساب آمده است؟

[/]

[=Tahoma, Geneva, sans-serif] [/] [=Tahoma, Geneva, sans-serif]پاسخ:[/][=Tahoma, Geneva, sans-serif] زنان بايد انديشه‏ هاى ناسالم را به قدر توان از خود دور نموده، به واقعيّت‏هاى اجتماعى اهمّيت دهند و خود را با خيالات شوم درگير نسازند؛ زيرا چنين خيالاتى همان غيرتى است كه امير مؤمنان «عليه السلام» آن را براى زن كفر مى‏شمارد: «غيرة المرئة كفرٌ؛ چنين خيالى از طرف زن- كه مرد نبايد زن ديگرى داشته باشد- كفر و كفران او نسبت به مواهب معنوى اين حكم براى هر دو است؛ چرا كه با تحمّل اين حكم از سوى زن، همسر وى به اقتدار و آرامش معنوى خواهد رسيد و زن خود نيز از فرسودگى و بهره‏دهى بى‏مورد يا بيش از اندازه مصون مى‏ماند. به عبارت ديگر، غيرت‏ورزى زنان در اين مورد، كفران آنان نسبت به مواهب اين حكم شمرده مى‏شود. اين غيرت در زن سبب انكار واقعيّت‏ها و پنهان سازى درستى‏ها و سجاياى معنوى مى‏شود. زمانى كه حضرات معصومين «عليهم السلام» مى‏فرمايند: غيرت در زن مذموم است، مراد از غيرت زن، سلحشورى و توان‏مندى و استوارى زنان نيست، بلكه مقصود، امر نفسانى آنان است كه حسد مى ‏باشد و در مقابل مطلوب دوم شوىِ خود نمود پيدا مى‏كند؛ از اين رو حضرات معصومين «عليهم السلام» مى‏فرمايند: غيرت براى مردان است و غيرت زنان به حسد بر مى‏گردد و خداوند ايمان زن را به‏واسطه‏ى اين امر آزمايش مى‏كند. آفرينش زن، طبيعت مرد و سلامت و سعادت جامعه و افراد ايجاب مى‏كند كه زن، خود را در كنار شوهر واحدى ببيند و از حسد و غيرت‏ورزى بى‏مورد در اين زمينه دورى كرده، شوهر را درگير اين خصوصيّت كفرآميز خود نسازد و محدوديّت‏هاى بى‏مورد را بر او تحميل ننمايد. [/]

آیت الله العظمی محمد رضا نکونام (مدظله العالی)

farnazz;371099 نوشت:
پرسش: چرا در روایت، غیرت زن کفر وی به حساب آمده است؟
پاسخ: باسلام وآرزوی توفیق برای شما در این باره باید توجه داشت که
در فرهنگ اسلامی «کفر» دوگونه می باشد: 1- «کفر اعتقادی»، 2- «کفر عملی».
منظور از «کفر» در روایاتی مانند «غیرت زن کفر است» کفر عملی می باشد و آن در مورد خاصی است نه در همه موارد و آن مورد جایی است که مرد بخواهد زن دیگری انتخاب کند و زن با غیرت(حسادتی) که می ورزد ، موجب می شود حکم الهی مبنی بر جواز تعدد همسر را منکر شود.
از امیر مؤمنان در حکمت 124 نهج البلاغه نقل شده : «غیره المرأه کفرٌ و غیره الرجل ایمان؛ غیرت ورزیدن به شوهر توسط زن کفر است و غیرت ورزیدن مرد به همسرش ایمان است».
شارح نهج البلاغه در تفسیر این کلام حضرت گفته است: اینکه مرد بر اساس غیرت خود از ناموسش مواظبت می کند و از نگاه نامحرم به او جلو می‌نماید و غیرتش اجازه نمی‌دهد کسی به همسرش نگاه بد نماید و تجاوز نماید و در واقع یک اصل عقلی و واجب شرعی و وظیفه دینی خود را عمل کرده است ، غیرت او از ایمان محسوب شده است. اما اگر زنی اجازه ندهد که شوهرش شریک دیگری در زندگی برای او پیدا کند و زنی دیگری داشته باشد این کار مخالف حکم قرآن است که تعدد زن را برای مرد جائز دانسته است . غیرت زن در واقع یک نوع نه گفتن به حکم قرآن است ،از این رو کفر تلقی شده است.(1)
یکی دیگر از شارحان نهج البلاغه ضمن بحث مبسوط روایاتی از ائمه(ع) نقل کرده که منشأ غیرت زنان حسادت و کینه‌ورزی است و کفر محسوب می‌شود.(2)
البته همان گونه که در ابتدا بیان شد ، این روایت ناظر به موقعیت و مورد خاص است ، نه عام . مثلا اگر زنی غیرت بورزد و راضی نباشد که همسرش با زن نامحرم یا شوهرداری عمل نامشروع انجام دهد ، نه تنها کفر نیست ، بلکه ناشی از ایمان است.
پی‌نوشت‌ها:
1. مثیم بحرانی، شرح البلاغه، ج 21، ص 189، نشر المکتبه الاسلامیه، تهران 1398ش.
2. محمدتقی تستری، بهج البلاغه فی شرح نهج البلاغه، ج 14، ص 300، نشر امیر کبیر تهران، 1376ش.

farnazz;371099 نوشت:
چرا در روایت، غیرت زن کفر وی به حساب آمده است؟

سلام
مسلم است که منظور از کفر در اینجا کفر مصطلح که خروج از اسلام است نمی باشد بلکه به معنای پوشاندن حقایقی است که غیرت ورزی زن موجب آن میشود همان طور که بی غیرتی مرد هم موجب پوشیده ماندن حقایق و مصالح مهمی است که در زندگی مادی و معنوی فردی و اجتماعی انسانها دخیل است
والله الموفق

چرادر روایت، غیرت زن کفر وی به حساب آمده است؟

از باب مقدمهمی توان گفت:

غیرت یکی ازصفات و ویژگی‌های طبیعی انسان است و هر کسی به صورت غریزی و فطری از آن برخورداراست.

غیرت عبارت استاز تنفر طبیعی انسان از مشارکت دیگران در چیزی که محبوب او است.(1) وجود این صفتباعث آن می‌شود که آدمی از آنچه که دوست می‌داردو یا وظیفه محافظت از آن به او سپرده شده است، نگاهبانی نماید.

در روایاتاسلامی آمده است که خدای تعالی دارای صفت غیرت است . انسان‌های غیور را دوست دارد.به دلیل وجود همین صفت بود که کارهای زشت را حرام نموده است." امام صادق سلامالله علیه فرمود:

"ان الله غیور یحب کل غیور و من غیرته حرمالفواحش"(2)

توضیح بیشتراین که:

غیرت بر دو قسماست

1.غیرت در مورد دین و دین داری 2، غیرت نسبت بهناموس.

غیرت درباره دینداری این است که انسان در برابر اهانت به دین و یا عمل نشدن به دستورهای دین دلسوزیکند...

غیرت در موردناموس به این است که بر محافظت زن و دختر و خواهران خود بکوشد؛ از بیرون رفتن بیجهت آنان جلوگیری کند؛ از مناظر شهوت آلود منع کند؛آنان را از پوشیدن لباس نازک وتن نما بر حذر دارد؛ آنان را از گفتگو با نامحرمان منع کند. همواره سفارش به تقواو حفظ حجاب نماید، تا آبروی خانوادگی و اجتماعی ‌آنان محفوظ بماند[=B Lotus].

در فرهنگ اسلامی "کفر" دوگونه است:

1.کفر اعتقادی

2.کفر عملی

منظور از "کفر"در روایاتی مانند این حدیث "غیرت زن کفر است" کفر عملی می باشد که درمورد خاصی بیان شده است در جایی که مرد بخواهد زن دیگری انتخاب کند، زن با غیرت(حسادتی)که می ورزد، موجب می شود حکم الهی مبنی بر جواز تعدد همسر را منکر شود.

شارح نهج البلاغه در تفسیر کلام مولای متقیان سلام الله علیه گفته است:

این که مرد براساس غیرت خود از ناموسش مواظبت می کند ... یک اصل عقلی و واجب شرعی و وظیفه دینیخود را عمل کرده است، غیرت او از ایمان محسوب شده است. اما اگر زنی اجازه ندهد کهشوهرش شریک دیگری در زندگی پیدا کند، این کار مخالف حکم قرآن است که تعدد زن رابرای مرد جائز دانسته است. غیرت زن در واقع یک نوع نه گفتن به حکم قرآن است، از اینرو کفر تلقی شده است.(3)

بنابراین،در روایات دینی از حساسیت مرد نسبت بههمسر و ناموس تعبیر به "غیرت" می شود، ولی از حساسیت زن هنگامی که به"رفتار و عمل "تبدیل گشت و از فرمان خدا سرپیچی شد، به حسادت تعبیر میگردد.

امامباقر سلام الله علیه فرمود:

عغَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ ....(4)

چونخداوند برای حفظ عزّت ،شرافت،عصمت وپاک دامنی زنان ،آنان را از همسر گزینی متعددوهم زمان منع کرده، ولی برای رفع برخی مشکلات اجتماعی ،وجلوگیری از گسترش فساد،همسر گزینی متعدد وهمزمان را برای برخی مردان در شرایط وضوابط ویژه ای جایز شمردهاست.

چوناین موضوع با توجه به ریشه ای بودن آن در زنان سخت و دشوار می نماید ، پذیرش زن دیگردر کنار خود ، در روایات به عنوان جهاد دانسته شده است

در روایتی آمده است :

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي وَالْغَيْرَةَ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُمْ وَ احْتَسَبَأَعْطَاهُ أَجْرَ شَهِيد

(5)خداوند جهاد را بر مردان واجب کرده و (درمقابل)غیرت ورزیدن(درازدواج مجدد همسر) را برای زنان مقرّرنموده است. هر زنی برای خداوقبول فرمان پروردگار بر این غیرت ورزی ،صبرو بردباری از خود نشان دهد،خداوندپاداش شهید را به وی عنایت می کند.

همینویژگی یکی ازصحنه های آزمون زنان و بیانگر مقام تسلیم پذیری آنان در برابر خداونداست0 البته آزمونی سخت است، به همین خاطر بزرگ ترین پاداش ها که تعلق به شهدا دارد،به زنانی داده می شود که این ویژگی را به "رفتار وعمل"تبدیل نکنند بلکهاین سختی را به خاطر حرمت نهادن به حدود الهی بپذیرند،وبه آن گردن نهند.[=B Lotus].

باتوجه به آنچه بیان شد ، این موضوع اختصاص به مردان و زنان امروزی ندارد ، بلکه اینمسئله در زن و مرد ، ریشه ای بوده و طبیعیاست و ماهیت آن یکی است ، اما این موضوع برای مردان تأکید شده و با عنوان غیرت یاد شده، برای زنان در صورتی که مخالفت با فرمانخدا باشد، جایز نیست و از آن به حسادت تعبیر شده است. اما این بدان معنا نیست که هیچزنی نباید نسبت به مرد خود حسادت مشروع (غیرت) نداشته باشد و در ارتباط شوهر بازنان نامحرم و روابط نا مشروع شوهر هیچ حساسیتی نداشته باشد.

درچنین موقعیتی برای هر دو حسادت مطلوب و غیرت و مورد تأکید دین است.

پى‏نوشت‏ها:

1.مجمع البحرین،ج3، ص346، تهران، نشر دفتر فرهنگ اسلامی، سال 1367ش

2.میزان الحکمه،حدیث 15263،نشر دارالحدیث، قم، 1407

3. مثیم بحرانی،شرح البلاغه، ج 21، ص 189، نشر المکتبه الاسلامیه، تهران، 1398ش

4.مكارم الأخلاق، فرزند شیخ طبرسی،قم،انتشارات شریف رضوی،سال 1370 هجری خورشیدی،چاپچهارم، ص 240

5.بحار الانوار علامه مجلسی، ج100،ص250

وعللالشرایع شیخ صدوق، ج1، ص185


و کتاب نوادر راوندی،انتشارات دارالکتاب قم،چاپ اول،ص 37

http://www.askdin.com/showthread.php?t=49190

آیا میتوان نسبت به انچه حقی نسبت به ان نداریم غیرت ورزید؟
=======
و

http://www.askdin.com/showthread.php?t=56540&p=880747&viewfull=1#post880747

محسن صالحی;371294 نوشت:
چرادر روایت، غیرت زن کفر وی به حساب آمده است؟

این روایت در نهج البلاغه آمده است و باید دید در دیگر کتاب ها سند دارد یا نه که ظاهرا بدون سند و قابل استناد نیست

نرم افزار نور الدرایه این حدیث را مرسل و ضعیف دانسته است

farnazz;371099 نوشت:
چنين خيالى از طرف زن- كه مرد نبايد زن ديگرى داشته باشد- كفر و كفران او نسبت به مواهب معنوى اين حكم براى هر دو است؛ چرا كه با تحمّل اين حكم از سوى زن، همسر وى به اقتدار و آرامش معنوى خواهد رسيد و زن خود نيز از فرسودگى و بهره‏دهى بى‏مورد يا بيش از اندازه مصون مى‏ماند. به عبارت ديگر، غيرت‏ورزى زنان در اين مورد، كفران آنان نسبت به مواهب اين حكم شمرده مى‏شود. اين غيرت در زن سبب انكار واقعيّت‏ها و پنهان سازى درستى‏ها و سجاياى معنوى مى‏شود.

این توجیه بیشتر به داستانی میماند که برای فریب زدن بچه ها نوشته شده

[="Times New Roman"][="Navy"]عرض سلام و ادب
در تاپیک مشابهی قبلا در این باره مفصل بحث شده بود خدمت شما:

[h=1]آیا غیرت در زنان پسندیده است؟!!![/h]شاید مفید باشه.[/]

شرع مبین اسلام وقتی به مرد اجازه دهد که زنی دومی را به عقد خود دراورد ولی همسرش مخالفت میکند ...آیا این دال بر مخالفت با حلال خدا وپیامبرش نیست ...
مگر حلال محمد حلال تا روز قیامت نیست؟ ....پس چرا زنها حلال خدا حرام میدانند...چرا؟ ////اگر حسود هستند ...حسد نیز یکی ازابزارهای کفر است...

بسم الله

با سلام

بنده معتقدم خانم ها باید اونقدر اقایون رو در حسرت خودشون نگه دارند که کار به اینجاها نکشه

برخی از مردان انقدر خودخواهند که فقط به این علت با زن مورد نظر ازدواج میکنند که اون زن همسر مرد دیگری نشود (حس مالکیت)و هیییچ قصدی جز این ندارند

نفرت بر انگیز شده این مساله ازدواج ..... مجرد بودن یک درد متاهلی هزار درد

موضوع قفل شده است