جمع بندی چرا اسلام تعدد زوجات را جایز دانسته؟

تب‌های اولیه

69 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا اسلام تعدد زوجات را جایز دانسته؟

چرا اسلام تعدد زوجات را جایز دانسته؟

ابتدا لازم است به يك مقدمه كوتاه اشاره كنيم آن گاه به نكاتي چند بپردازيم.
مقدمه
اجازه چند همسري به مرد و تعدد زوجات قرن‌ها قبل از اسلام نيز در بين بسياري از اقوام و جوامع رايج بوده و داراي قاعده و حساب و كتابي هم نبوده است، به طوري كه يك مرد مي‌توانست صدها زن داشته باشد و علاوه بر آنكه از سنت‌هاي رايج پادشاهان و فرمانروايان داشتن حرامسرا بوده، در بين مردم عادي آنهايي كه استطاعت مالي داشتند، به وجود آوردن حرمسرا را از افتخارات و شئون برتري خود به شمار مي‌آوردند. كار بسيار ارزشمندي را كه اسلام انجام داده است اين بود كه پس از پذيرش اصل مسأله، سعي كرده است آن را تحت قيود، نظام و ضوابطي قرار دهد تا حقوق زن‌ها پايمال نشود و از سوء استفاده‌ برخي مردان جلوگيري ‌شود.
اينكه چرا اسلام تعدد زوجات را جايز مي‌داند، و به عبارتي چرا اسلام اين پديده را ممنوع اعلام نكرد؟ در پاسخ بايد گفت كه گاهي نه تنها تعدد زوجات جايز بلكه شرايط و ضرورت‌هايي پيش مي‌آيد كه تعدد زوجات لازم مي‌شود كه در ذيل بدان اشاره خواهيم كرد.
1. ضرورت اجتماعي
وقايعي چون جنگ، مواجه بودن مرد با خطرات جدي زندگي چون انفجارها در معدن‌ها، مرگ در كارگاه‌ها و تصادف‌هاي ناشي ازكارهاي سنگين باعث مي‌شود كه عده مردان كمتر از عده زنان باشد.
في المثل در جنگ اوّل و دوّم جهاني چندين ميليون مرد جوان مردند. طوري كه در آلمان پس از جنگ دوّم، تنها در گروه سني 20 ـ 45 عده زنان سه برابر عده مردان بود. زنان آلماني كه مردان خود را از دست داده بودند، تقاضاي تعدد زوجات نمودند، امّا اصحاب كليسا مخالفت كردند، اين مسئله سبب توسعه فحشاء و انحراف گرديد كه نتيجه آن تكثير نسل غيرقانوني بود، تا جايي كه 13 تا 18 درصد فرزندان جامعه در آن دوران نامشروع بودند.
2. وجود بيماريها
در برخي از موارد زن مبتلاي به يك بيماري وراثتي، نازا بودن و... است كه مرد را از داشتن نسل كه يك نياز طبيعي است، محروم مي‌سازد و اگر چه زن در اين موارد تقصيري ندارد، امّا هيچ قانون متعادلي مرد را مجبور نمي‌سازد كه از حق طبيعي و مشروع خود صرف نظر كند و در اين صورت هر گاه همسر اولي به اشتراك با زني ديگر رضايت داشته باشد مشكلي ايجاد نمي‌شود، امّا در صورت عدم رضايت هم قانون اسلام او را به ادامه آن وضع مجبور نمي‌سازد. همچنين شرايط و ضرورت‌هاي ديگري هم پيش مي‌آيد كه تحريم تعدد زوجات امنيت رواني خانواده و سلامت اجتماعي را ممكن است دچار اختلال نمايد. چنانكه در كشورهاي غير اسلامي كه مجوز تعدد زوجات وجود ندارد، ميزان انحراف و فساد مردان و زنان بيش از ساير كشورهاست. بنابراين اسلام، ضمن اعطاي استقلال و شخصيت به زنان، تعدد زوجات را محدود و با رعايت شرايطي مجاز نموده، تا از هر گونه سوء استفاده و اجحافي به زنان جلوگيري به عمل آيد.
شرايط تعدد زوجات در اسلام
1. رعايت عدالت: به صريح قرآن مرد در صورت داشتن همسر متعدد وظيفه دارد بين آنها عدالت را رعايت كند، كه شرط بسيار سختي است زيرا نگراني عدم اجراي عدالت را خداوند مطرح مي‌كند و انسان هميشه نگران عدم اجراي عدالت است. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَه؛ و اگر مي‌ترسيد عدالت را درباره همسران متعدّد رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد.[1] و پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: كسي كه دو همسر داشته باشد و در ميان آنها در مورد تقسيم وقت و مصارف مالي به عدالت رفتار نكند،‌روز قيامت به زنجير وارد محشر و آتش خواهد شد.[2] علامه طباطبايي (ره) با توجه به رواياتي كه در ذيل آيات مربوط به اين موضوع در سوره‌ي نساء آمده است، مي‌فرمايند: آن چه كه اسلام در اين زمينه مي‌گويد با آن چيزي كه تمدن غرب آن را تبليغ مي‌كند، بسيار متفاوت است. چون اسلام با شرايط خاص و رعايت عدالت و حفظ موازين شرع اين مسئله را تجويز نموده است؛ برخلاف غربي‌ها كه اين عمل را چون حيوانات در جامعه‌ي خود رواج داده‌اند و در عين حال به تعدد زوجات اجازه نداده‌اند.[3]
2. وجود امكانات
منظور وجود امكانات براي حفظ و نگهداري زنان در حد مصالح و شئون خانوادگي است طوري كه مرد بتواند نياز آنان را در جنبه نفقه، لباس، مسكن، سرپرستي، كفالت‌هاي مالي، عاطفي، برآورده كند. رعايت اين امور يك وظيفه واجب براي مرد و يك حق براي زن مي‌باشد كه اين وظايف مشروحاً در كتب فقهي بيان شده است. اين بود نكاتي در رابطه با اين كه چرا اسلام تعدد زوجات را جايز دانسته است امّا در پاسخ به اينكه ازدواج مجدد (تعدد زوجات) باعث بروز اختلاف در خانواده و بين همسرها مي‌شود بايد گفت: نبايد فراموش كرد كه اصل حكم در همه جوامع يك مسأله است و سوء استفاده از آن مسأله‌اي ديگر. اگر عده‌اي از افراد قوانين اسلام را ناديده گرفته و به آن عمل نمي‌كنند دليل بر نادرست بودن آن قانون نيست بلكه بايد افراد را به اطاعت از قانون وادار كرد. بنابراين اختلاف در خانواده مربوط به اصل و منشأ قانون نيست بلكه زائيده سوء تدبير برخي از مردان است. اگر او در اين امر عدل و انصاف، صفا و پاكي و ديگر حقوق و وظايف مطروحه را رعايت نموده و به دنبال هوس نباشد، و زن را در جريان ازدواج خود به گونه‌اي قرار دهد كه او نيز درك ضرورت آن را بنمايد چنين مسائلي مطرح نخواهد بود.
نتيجه گيري
حاصل اين كه اسلام در مورد تعدد زوجات، هم مصالح اجتماع را در نظر مي‌گيرد و هم مصالح افراد را و در نظر گرفتن چنين مصالحي همانطور كه در ابتدا گفته شد تحت شرايط خاصي بايد انجام پذيرد، حال اگر مرداني به اين بهانه و بدون در نظر گرفتن مسائل جانبي و رعايت كليه شرايط. و صرفاً براي خوش گذراني ازدواج مجدد مي‌نمايند و سبب ايجاد گرفتاريها و اختلافات خانوادگي مي‌گردند؛ بايستي عوارض منفي از اين اقدام را در تصميم غير منطقي مردان جستجو كرد.

پی نوشته ها

[1] . سوره نساء، آيه 3.
[2] . شيخ حرّ عاملي، وسايل الشيعه، ج 15، ص 84.
[3] . سيد محمد حسين طباطبايي، الميزان، ج 4، مترجم سيد محمدباقر موسوي همداني، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ص 290.

سلام .از مطلب خوبتان سپاسگزارم.
بنده با دلیل دوم،وجود بیماری ها کاملا مخالفم،با این همه پیشرفت علم در پزشکی و روش های نوین برای درمان نازایی،جایی برای این توجیهات نمی ماند.در حال حاضر 99%مشکلات نازایی قابل درمان است،و آن یک درصد هم می توانند از پرورشگاه فرزند بیاورند.
حالا این که خوب است،در زمان قدیم،که علم پزشکی این قدرپیشرفت و گستردگی نداشت،وقتی یک زوج فرزند دار نمیشدند ،آقا این حق را به خود می داد که برود و زن دوم بگیرد،یکی نبود بگوید از کجا معلوم که مشکل از تو باشد!!!
خدا نکندد برخی از مردان با این بهانه ها ظلم در حق خانم ها بکنند:hamdel:...


  این سؤالی است که اکثر خانم ها درمقابل آن موضع گرفته وبه راحتی حاضر نیستند آن را بپذیرند!

  مقدّمه:

  1-دستورات وحکمهای دینی برای یک نفر یا یک گروه وضع نشده بلکه برای مجموعه ای از انسان ها وضع شده که هرکدام دارای شرایط وموقعیّت های متفاوتی هستند که بعضا قابل پیش بینی نیستند. درواقع کسی که این دستورات را برای ما وضع کرده تمام جوانب وموقعیت ها موضوع را لحاظ نموده است.


  2-حکمی که جوازش صادر می شود قطعا دارای مصلحت ها و فوایدی است که شاید ما به تمام آن آگاه نشویم ،لذا گاهی تعبد وپذیرش درمقابل دستورات شرع هرچند ما به تمام ملاک آن پی نبریم موضوعیّت داشته وخود مرتبه ای از ایمان است .که دراین آیه شریفه به آن اشاره شده است. « ولى چنين نيست، به پروردگارت قَسَم كه ايمان نمى‏آورند، مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است داور گردانند سپس از حكمى كه كرده‏اى در دلهايشان احساس ناراحتى [و ترديد] نكنند، و كاملًا سرِ تسليم فرود آورند»(1)


  3- باید توجّه داشت که هر جایزی انجامش ضرورتی ندارد. بلکه درکنار آن شرایط زمانی ومکانی وموقعیتی افرادبسیار مهم است.مثلا آقایی که از مدیریت(اقتصادی،اخلاقی،عدالتی) یک خانواده عاجز است قطعا عقل به او اجازه نمی دهد که حتی فکر ازدواج مجد د را داشته باشد.


  امّا باید دانست که این حکم صریح قرآن است و آنچه خداوند حکم جوازش را صادر نموده جائز است.


  پس این سؤال درازدواج مجدد مهم است که آیا تجویز این حکم به نفع مرد است یا زن یاهردو؟

  اگر بگویید به نفع مردان است باید گفت معلوم نیست چون درازدواج مجدد اگر واقع بین باشیم می بینیم که اکثر دختران یا همه دخترا ن مجرد وجوان حاضر نیستند به عقد مردی درآیند که متأهل است. پس می ماند زنان بیوه ، (شوهر مرده یا مطلقه) دراین صورت قطعا پسران مجرد حاضر نیستند با این گروه ازدواج کنند.

  خوب یاباید بگوییم این عدّه از زنان که تعدادشان هم در هر جامعه ای کم نیست، بایدتا آخر عمر شان بدون شوهر زندگی کنند ،که این منصفانه نیست .یا درکنار مردی که دارای شرایط ازدواج مجدد( مدیریتی ،عدالتی،اخلاقی،مالی) است زندگی کنند .

  یا به آن عده از خانم های بی شوهر باید گفت که بروند و بدون توجّه به احکام شرع زندگی کنند. واین یعنی ترویج فساد وبی بندوباری که مخالف با فطرت و قوانین الهیست.تازه زندگی هم به مسائل جنسی محدوده نمی شود،گاهی یک زن به یک پشتیبان و تکیه گاه نیاز دارد وبدون آن زندگی بسیار سخت وگاهی غیر ممکن است.

  از طرفی برخی مردان نیز به علت های مختلف مثل برخی مریضی ها (که در همسرشان است) مجبورند به ازدواج مجدد واین کاررا به هدف خروج از بحران استفاده کنند واین کار هم قطعا بی اشکال وعاقلانه است.

  پس در واقع مسأله تعدد زوجات به نفع طرفین است .که درواقع نفعش به جامعه سالم بر می گردد.


  پی نوشت:
  (1).فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتىَ‏ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يجَِدُواْ فىِ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا((65 نساء

مدیر اجرایی;595 نوشت:
چرا اسلام تعدد زوجات را جایز دانسته؟

با سلام

این بحثها رو قبلا به صورت مفصل توی اسک دین داشتیم و خیلیها هم نظر دادند .
دلیل خاصی داشته که شما دوباره اون رو مطرح کردین؟

با تشکر از شما

راهی;172008 نوشت:
با سلام این بحثها رو قبلا به صورت مفصل توی اسک دین داشتیم و خیلیها هم نظر دادند . دلیل خاصی داشته که شما دوباره اون رو مطرح کردین؟ با تشکر از شما

سلام
به تاریخ سوال دقت کردید؟ حدود 2 سال قبل:ok:

مدیر اجرایی;172170 نوشت:

سلام
به تاریخ سوال دقت کردید؟ حدود 2 سال قبل:ok:

شرمنده متوجه نبودم

ولی به هر حال من تا جایی که تو ذهنم هست احساس میکنم در این باره توی اسک دین توی پستهای زیادی مطلب نوشته شده.
حالا اگه اشتباه نکنم شما قصدتون به جریان انداختن دوباره این تاپیک بوده.درسته؟

به هرحال ماقصد جسارت نداشتیم.سوالمون صرفا استفهامی بود نه توبیخی:Gol::Gol:
ما هم بله:ok:

سلام .
به هر حال بحثي خوبي ما هم استفاده كرديم .
خدا جزاي خير عنايت فرمايد .

[=Tahoma][=&quot]به نام یگانه هستی بخش[/][/]
[=Tahoma][=&quot]
[/]
[/]

[=Tahoma][=&quot]در مورد ازدواج مجدد همانطور که دوستان در بحث های خود اشاره کردند، باید توجه داشت که این مساله اختصاص به دین اسلام ندارد. به عنوان نمونه حضرت یعقوب(ع) که از انبیاء بنی اسرائیل محسوب می شود، دارای دو همسر بودند.[/][/]
[=Tahoma][=&quot]
[/]
[/]

[=Tahoma][=&quot]در قرآن یک آیه در مورد جواز تعدد زوجات وجود دارد:« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» (با زنان پاك ازدواج نمائيد، دو يا سه يا چهار همسر) سوره نساء،آیه3.[/][/]

[=Tahoma][=&quot]بلافاصله بعد از بیان این مطلب خداوند شرط آن را بیان می کند« فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» (و اگر مى‏ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد).[/][/]
[=Tahoma][=&quot]
[/]
[/]

[=Tahoma][=&quot]نکته قابل توجه این که خداوند در مورد رعایت این شرط تذکر می دهد که رعایت عدالت میان زنان متعدد کار بسیار مشکلی است که افراد توانایی انجام آن را به طور کامل ندارند« وَ لَنْ تَسْتَطيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُم» (و شما هرگز نمى‏توانيد ميان زنان عدالت كنيد هر چند [بر عدالت‏] حريص باشيد) سوره نساء، آیه129.[/][/]
[=Tahoma][=&quot]
[/]
[/]

[=Tahoma][=&quot]اگرچه این عدم توانایی رعایت عدالت مربوط به قلب و باطن افراد می شود و از اختیار انسان خارج است، با این وجود قرآن دستور می دهد که تا حد ممکن مرد عدالت را رعایت کند و به یک زن توجه زیاد و به دیگری بی توجه نباشد.( برگرفته از الميزان في تفسير القرآن، ج‏5، ص: 101).[/][/]

[=Tahoma][=&quot]نکته ی مهمی که جناب پردیسان نیز به آن اشاره کردند، این است که ببینیم آیا این حکم جواز به نفع یا ضرر چه کسانی هست؟[/][/]
[=Tahoma][=&quot]
[/]
[/]

[=Tahoma][=&quot]در نگاه اول اینچنین به نظر می رسد که این حکم به نفع مردان و به ضرر زنان است![/][/]

[=Tahoma][=&quot]اما با توجه به اینکه وظیفه تامین نیازهای زندگی زن و خانواده از جمله تهیه مسکن و سایر موارد بر عهده مرد می باشد، سنگینی پذیرش این مسولیت بر عهده مردان است. از طرف دیگر زنانی که به دلیل فوت همسرشان یا طلاق، بدون همسر زندگی می کنند، به وسیله این حکم می توانند به داشتن سرپرست و حامی برای ادامه زندگی در شرایط مناسب تر امیدوار باشند.[/][/]

[=Tahoma][=&quot]بنابراین در مجموع می توان گفت، خداوند با جواز حکم ازدواج مجدد، در صدد اجازه شهوت رانی به مردان نیست، بلکه با وضع قوانین سخت و تذکر نسبت به دشواری انجام شرایط(رعایت عدالت) مردان را از انجام خودسرانه این کار باز می دارد و از طرفی این حکم در صورت اجرای صحیح آن برای زنان، بلکه در حقیقت برای جامعه مفید خواهد بود. [/][/]

[=Tahoma][=&quot] :Gol::Gol:[/][/]

یاسین;173262 نوشت:
یاسین;173262 نوشت:
با سلام من هم سوالي دارم وقتي همسر حضرت ابراهيم كه اينقدر ستودني بودند دچار حسادت شدند ما چگونه تحمل كنيم؟؟:Gol:خيلي همسر خوبي باشيم مثل همسر حضرت ابراهيم خواهيم بود ايشان هم نتوانستند صبر جميل داشته باشند و سوال ديگر اينكه اگر مردي محبت قلبي را يكسان رعايت نكنه گناه نكرده؟بنظر من عدالت در محبت مهمتر از نفقه است وقتي زني از نظر روحي به واسطه اينكه همسرش كمتر محبت ميكنه لطمه بخوره كه بدتره البته شايد من خيلي تو نخ ماديات نيستم بنظر گناه دل شكستن بدتره حتي خدا فرموده فقيري را با زبان خوش راهي كردن بهتر از صدقي با منته؟اگه مردي هم از نظر مالي به همه برسه ولي به يكي كمتر توجه كنه گناه كرده اينطور نيست؟؟:Gol::Gol:

به نظر بنده حاج آقا قرائتی در این مورد سخنان خوبی فرمودند:

دادستان تهران حدود بیست سال پیش به من گفت: در تهران 500 زن جوان بیوه هست. 500 هزار زن جوان بیوه برای بیست سال پیش است. الآن شاید یك میلیون باشد. از زن‌ها بپرسیم نظر شما چیست؟ می‌گویند: نه! ما می‌گوییم: مرد نباید هوس‌باز باشد، مرد نباید روی عیاشی زن دوم بگیرد. مردی كه پول ندارد، خانه ندارد، نمی‌تواند دو تا زن را اداره كند حرام است. اما اگر یك مردی توان جسمی دارد، توان مالی دارد، دو تا ماشین، دو تا خانه، دو تا موبایل، دو تا دو تا دو تا، ولی زن می‌گوید: نخیر! خدا یكی زن هم یكی. یعنی چه؟ یعنی آن یك میلیون زن جوان به درك! گناه می‌كنند به درك! می‌سوزند به درك! بخل زن‌ها است. بخل زن‌ها باعث می‌شود كه یك میلیون زن جوان بیوه هست، بخل تاجرها به این است كه میلیون‌ها جوان بیكار هستند، پول ندارند آنها پولشان در بانك هست. بخل خیلی مهم است.

موضوع قفل شده است