رز

تب‌های اولیه

تصویر رز

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
8 سال 3 ماه