جمع بندی چرایی نوشتن کلمه جلاله «الله» به صورت «ا...» ؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرایی نوشتن کلمه جلاله «الله» به صورت «ا...» ؟

[="Arial Narrow"][="DarkSlateGray"]با سلام چرا الله را گاها به شکل ا... مینویسیم؟(بحث در فضای واقعی را میدانم اما لطفا کامل بفرمایید) سوال مهمتر اینکه ایا لازم است در فضای مجازی هم الله را به شکل ا... بنویسیم؟؟؟[/][/]

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد محسن

جمع بندی

پرسش:

چرا الله را گاهی به شکل ا... می نویسیم؟(بحث در فضای واقعی را می دانم اما لطفا کامل بفرمایید)
سوال مهم تر این که ایا لازم است در فضای مجازی هم الله را به شکل ا... بنویسیم؟؟؟

پاسخ:
باید بیان کرد علت نگارش برخی از جملات در مکاتبات عمومی که با یک کلمه یا جمله ای به ظاهر نا مفهوم دیده می شود، بیشتر به دلیل رعایت اختصار در نگارش اصل جمله وبسنده کردن به یک کلمه کوتاه می باشد.
بارها دیده ایم بر روی وسایل نقلیه زمینی،هوایی یا دریایی، جمله ای به ظاهر نا مفهوم به چشم می خورد که معرفی کننده سازمان مربوطه است و اگر بنا باشد، آن جملات به طور کامل نمایش داده شود، گاهی از یک سطر نیز هم عبور می کند.
و اما این موضوع در باره اسماء مقدسه که بیشتر در کلمه جلاله " الله " می باشد،کاملا متفاوت و هدف چیز دیگری است.زیرا دلیل اصلی نگارش همزه یا الف به جای "الله" برای رعایت حرمت این کلمه مقدس است که بدون وضو مسّ نشود یا زیر دست و پا قرار نگیرد.
در ضمن از نظر فقهی و فتوایی، حروف اختصاری اسمای خدا که به جای اصل کلمه نوشته می شود، حکم شرعی خاصی ندارد و می تواند بدون وضو مسّ شود.
با این حال اگر کسی بداند در مکاتباتش، حرمت کلمه "الله" حفظ خواهد شد،بهتر است جهت تیمن و تبرک به طور کامل نوشته شود.زیرا خدای متعال به قلم و آن چه می نویسد، قسم خورده است."ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُون" سوره قلم،ایه اول.یعنی: ن، سوگند به قلم و آن چه می نويسند.
اما در فضای مجازی مسّ اسامی مقدسه و معصومین سلام الله علیهم اجمعین،حکم خاصی ندارد، ولی در باره اسمای مقدسه باید گفت بهتر است این نوع اسامی به طور کامل نوشته شود. زیرا تصویر یا نقش یک حرف از اسمای مقدسه به جای کامل آن درفضای نگارش های دیجیتالی که امروزه بر مکتوبات و مطبوعات فیزیکی غلبه دارد، پسندیده نیست و رواج این موضوع در فضایی که مرز آن محفوظ از بی احترامی های احتمالی است،از نظر عرفی و اخلاقی شایسته نخواهد بود.علاوه، بیان کردیم خدای متعال برای قلم و آن چه می نویسد قسم یاد کرده و حرمت آن قسم در این جا نیز می تواند ساری باشد.پس اجازه دهیم در هر مکاتبه ای نام کامل "الله" که سر آغاز هستی است، نوشته تا پیامی زیبا تر ارسال شود.هر چند این کلمه مقدس تکرار بشود، اما بر معنویت جملات افزوده می شود.زیرا احترام کلمه "الله" یا احیانا جملات مشابه، در آن فضا برای همیشه محفوظ می ماند.

 

موضوع قفل شده است