چالش برای امام زمان (عج)

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
چالش برای امام زمان (عج)

من یک نظریه در مورد یک چالش دارم . برای احترام و ابراز علاقه به امامان معصوم هر کسی حداقل ( تاکید می کنم حداقل و امکان انتخابهای بیشتری هم وجود دارد ) یک شاخصه از نکات مثبت اخلاقی و رفتاری ایشان را در زندگی روز مره خود درج کند و انجام دهد و همینطور زندگی را از دید این امامان معصوم بیبیند و زندگی را از دیدگاه ایشان درک کند و تاکید من بر این است که درست اخلاق ایشان درک شوند . حتما این نوع اخلاق با قران مطابقت داشته باشد . و همینطور برای اینکه در اخلاق ایشان سوء تفاهمی نباشد در مورد تاریخ زندگی ایشان و اتفاقات درون زندگیشان مطالعه شده باشد این یک چالش جهانی است . ایا کسی موافق این چالش هست ؟
پس این چالش بدین شرح است :
1- مطالعه تاریخ زندگی ائمه
2- درک وقایع و نحوه تصمیم گیری ایشان در انتخاب اخلاق در شرایط مختلف و فهم اساس انتخابات ایشان در شرایط مختلف
3- درک اخلاق ائمه بر اساس ایه های قرآن
4- و فهم بینش و منش ائمه در زندگی برای این دنیا و آخرت
تقدیم به مقام والای امامت امام زمان (عج)
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-