جمع بندی پولس پيامبر بود يا ضد مسيح(ع)؟

تب‌های اولیه

52 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

به نام خداوند بخشنده مهربان
جمع بندی بحث :
موضوع و سؤال اصلی پیرامون نبوت یا پیامبری پولس بود که آیا می توان او را پیامبر دانست یا اینکه او تحریف کننده دین مسیح است .

در پاسخ به سؤال فوق مبحث تعریف اصطلاحی نبوت در یهودیت را مطرح کردیم و همچنین عرض کردیم مسیحیت در این تعریف با یهودیت مشترک است .
همچنین افزودیم که اصطلاح نبی در یهودیت مترادف اصطلاح پیامبر در اسلام نیست بلکه با هم تفاوت دارند .
که بر اساس تعاریف مذکور نمی توان پولس را یه معنای یهودی نبی یا به معنای اسلامی یک پیامبر دانست .
در ادامه مبحث (رسول) در مسیحیت ذکر شد اما در پاسخ عرض کردیم نبی مترادف با رسول نیست و رسول در مسیحیت دارای سه مصداق است که به نظر می رسد هیچکدام در معنای نبوت نخواهند بود .
همچنین این نکته را یادآور شدیم که نمی توان از آرای متفکرانی چون اسپینوزا درباره مسیحیت یا یهودیت استناد کرد چون این اشخاص از لحاظ پیروان و علمای این ادیان کافر به شمار می رفتند .
در ادامه استارتر محترم بحث فرمودند که درباره چهار اتهام اصلی پولس مطالبی را بیان کنیم که با توجه به گستردگی مباحث پیشنهاد می شود در تاپیک های جداگانه مورد بحث قرار گیرند .
با تشکر

موضوع قفل شده است