پرداخت پول به جای ادای نذر

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پرداخت پول به جای ادای نذر

چندسال پیش یک کهره (نوعی بز) خریدم و نذر کردم که اگر سالی یک کهره داشته باشد نذر امام حسین باشه،
این کهره شد بز ، بعد کهره ماده به دنیا آورد، سال دیگه هم کهره ماده شد که نمیشه کشت،
آیا اشکال نداره که این کهره ها رو فروخت و نذر امام حسین کرد؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد نور

[TD][/TD]

رسانه;1022934 نوشت:
چندسال پیش یک کهره (نوعی بز) خریدم و نذر کردم که اگر سالی یک کهره داشته باشد نذر امام حسین باشه،
این کهره شد بز ، بعد کهره ماده به دنیا آورد، سال دیگه هم کهره ماده شد که نمیشه کشت،
آیا اشکال نداره که این کهره ها رو فروخت و نذر امام حسین کرد؟

با سلام و احترام

به نظر مشهور مراجع اگر برای نذرتان صیغه شرعی نخوانده باشید یا در نذر زن اجازه شوهر نبوده باشد نذر شرعی منعقد نشده است و می تواند آن را تغییر دهد برای دریافت پاسخ دقیق نام مرجع تقلیدتان را ارسال نمایید.

رساله مراجع احکام نذر