جمع بندی پاسخ به سوال یک کودک درباره اثبات روح

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پاسخ به سوال یک کودک درباره اثبات روح

باسلام.خسته نباشید کارشناس عزیز
لطفا وجود روح را از جهتی برایم اثبات کنید که گفتنش برای بچه هم قبول کند

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد نشاط

بسمه تعالی
با سلام وتحیت
ضمن تشکر از سوال خوب و شایسته شما بزرگوار

لازم است توضیح بدهیم:
آنچه در مورد کودکان باید به عنوان یک اصل توجه کنیم این است که کودکان توانایی درک مسائل را به صورت عقلی و انتزاعی را ندارند.
پس باید ازطریق درک محسوسات وارد شویم:
مثلا:از چیزهایی که وجود دارند ولی دیده نمی شوند شروع کنیم
با این سوالات:
1:آیا وقتی نفس می کشی،می تونی اکسیژن هوا را به ما نشان بدهی؟
2.وقتی کارتونی را می بینی که با امواج تلویزیونی پخش می شود آیا تو آن امواج را می توانی ببینی؟
3.تو باهوش هستی می توانی برای من نشان بدهی؟
4.وقتی داخل گل فروشی می شویم ،چه حس داری بوی گل ها احساس می کنی،اما می تونی نشان بدهی؟
(با توجه به این فرضیات باعث خواهد شد که کودک با درک واحساس خودش به خوبی درک کند و بفهمد)
پس:در اینجا شروع می کنی، به توضیح دادن، که برخی از چیزها هستند که وجود دارند اما ما نمی توانیم ببنیم،چون چشم ما فقط جسم ها می بیند،روح هم چون جسم نیست ما نمی توانیم ببینیم،ولی وجود دارد.
یا اگر خوابی را دیده باشد،از او بپرسیم،وقتی چیزهایی را دیده ای در حالی که چشمت بسته بود و جسمت در حال خواب بود،آن صحنه ها که تو کارهایی را انجام می دادی کی بود؟( می تونی توضیح بدهی که همون کارها را با روحت انجام می دادی،و همون روح توست،با چشم ظاهری دیده نمی شود،ولی واقعیت دارد.)

پرسش:
چگونه می توان روح را برای کودکان توضیح داد؟

پاسخ:
آنچه در مورد کودکان باید به عنوان یک اصل توجه کنیم این است که کودکان توانایی درک مسائل را به صورت عقلی و انتزاعی ندارند.
پس باید از طریق درک محسوسات برای پاسخ دادن چنین سوالاتی استفاده کنیم، بدین صورت: از چیزهایی که وجود دارند ولی دیده نمی شوند شروع کنیم، با این سوالات:
1. آیا وقتی نفس می کشی، می توانی اکسیژن هوا را به ما نشان بدهی؟
2. وقتی کارتونی را می بینی که با امواج تلویزیونی پخش می شود آیا تو آن امواج را می توانی ببینی؟(1)
3. تو باهوش هستی می توانی برای من هوش را نشان بدهی؟
4. وقتی داخل گل فروشی می شویم، چه حسی داری؟ بوی گل ها را احساس می کنی، اما می توانی نشان بدهی؟
(با توجه به این فرضیات باعث خواهد شد که کودک با درک و احساس خودش به خوبی درک کند و بفهمد)

پس: در اینجا شروع می کنیم، به توضیح دادن، که برخی از چیزها هستند که وجود دارند اما ما نمی توانیم ببنیم، چون چشم ما فقط جسم ها را می بیند، روح هم چون جسم نیست ما نمی توانیم ببینیم، ولی وجود دارد.
یا اگر خوابی را دیده باشد، از او بپرسیم، وقتی چیزهایی را دیده ای در حالی که چشمت بسته بود و جسمت در حال خواب بود، آن صحنه ها که تو کارهایی را انجام می دادی کی بود؟ (می توانید توضیح بدهید که همان کارها را با روحت انجام می دادی، و همان روح تو است، با چشم ظاهری دیده نمی شود، ولی واقعیت دارد.)

_ نتیجه گیری:
با زبان کودکانه و از مثال های قابل حس و درک می توان توضیح داد، مثل: از او بپرسیم هوا هست، خوب پاسخ مثبت را خواهیم شنید، بعد بپرسیم نشان بدهد، جواب خواهد داد نمی توانم، در این حالت می توان گریز زد و برای وجود روح از این مثال استفاده کرد.

______________
(1) حیدری ابهری،غلامرضا،خداشناسی قرآنی کودکان،ص86،جمال،بیست وششم،1391


واژگان کلیدی: روح، کودکان

موضوع قفل شده است