پاسخی به رد معجزه قرآن

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
پاسخی به رد معجزه قرآن

امروز موضوعی را دیدم که به در آن فردی به رد معجزات علمی قرآن پرداخته بود
http://www.askdin.com/showthread.php?t=11491
دوستان پاسخ قاطع برای هریک از ادعا های واهی ایشان داده بودند به جز یکی از ادعا های ایشان و چون موضوع بسته شده بود جواب ایشان را در اینجا می دهم.
در آیه ی 11 سوره ی فصلت که خداوند می فرمایند سپس به آسمان پرداخت و آن دودی بود پس به آسمان و زمین گفت بیایید خواه یا نا خواه گفتند فرمانبردار آمده ایم.
ما این آیه را از معجزات علمی قرآن میدانیم زیرا که در ابتدا آسمان از دودی از جنس هیدروژن و هلیم پر بود که به آن سحابی می گفتند و از سحابی ها ستاره ها تشکیل شده اند.
ایشا ن می گفتند با توجه به آیه های قبل این نه تنها معجزه ی علمی نیست بلکه خلاف علم هم هست.برسی کردم دیدم درست می گویند. بر روی زمین کوه ها پدید آورد و آن را با برکت ساخت و رزق همه را معین کرد در چهار روز برای نیازمندان.
ایشان می گفتند خداوند در این آیه فرموده که اول زمین با برکاتش آفریده شده بعد آسمان ها و این با علم متناقض است.بله این ادعا درست است به شرط آنکه "ثم" در آیه 11 را سپس معنی کنیم.
در ادبیات عرب "ثم" دو معنی دارد سپس و همچنین (می توانید در گوگل ترنسلیت عربی به انگلیسی امتحان کنید) و در اینجا باید ثم را همچنین معنا کنیم به معنای آیه ی با این ترجمه توجه کنید.
بر روی زمین کوه ها پدید آورد و آن را با برکت ساخت و رزق همه را معین کرد در چهار روز یکسان برای همه ی نیازمندان همچنین به آسان پرداخت و آن دودی بود پس به آسمان و زمین گفت خواه یا نا خواه بیایید گفتند فرمان بر دار آمده ایم.
من که در این آیه تناقض با علم نمی بینم. شاید بعضی بگویند از کجا معلوم که باید این طور معنی شود؟
پاسخ سوال بالا در آیه های27تا 30 سوره ی نازعات نهفته است که خداوند می فرماید :آیا شما به خلقت سخت ترید یا این آسمانی که اوبنا نهاده(27)سقفش را بر افراشت و بپرداختش(28)شبش را تاریک کرد و روشنایی اش را آشکار ساخت(29)و پس از آن زمین را بگسترد(30)
در آیه ی 30 به جای (ثم) از کلمه ی (بعد ذلک) استفاده شده تا شکی نباشد که زمین بعد از آسمان ها آفریده شده و این عین چیزی است که علم می گوید
گر چه می دانم این افراد باز هم بهانه می آورند اما این را نوشتم تا کسانی که در پی حق هستند راه درست را دریابند
(و اگر معجزه ای ببینند روی بگردانند و گویند جادویی بزرگ است)سوره ی قمر آیه ی 2
از همه معذرت می خواهم که به جای پرسش چیز دیگری مطرح کردم اما فکر می کردم با خواندن ادعا های واهی این فرد خیلی ها مثل من به شک افتاده بودید و من با خود گفتم حال که من رمز این آیات را فهمیدم و فهمیدم که خداوند عالم ترین است چرا به شما نگویم

برچسب: