ویژگیهای"" عشق حقیقی"" چیست؟

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

بنام خدا.
سلام.

يار مهربان;9851 نوشت:
ویژگیهای"" عشق حقیقی"" چیست؟

خدا....
از ویژگیهایش تسلیم در برابر حق است.یعنی اگه به چیزی که خیلی دوستش داری نرسیدی و دعایت استجابت نشد بیشتر خدارا دوست بداری بجای اینکه از او ناراحت باشی:ok:
عشق های دیگر فنا پذیر هستند و در حد عشق الهی نیستند خوشا به حال آنان که این عشق را تجربه کنند دیگر تمام است:Gol:
خداوند متعال ان شالله نصیب همه مسلمانان بفرماید:Gol:.
موضوع قفل شده است