واقعیت های تلخ!

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
واقعیت های تلخ!

[="DarkRed"][="3"]

هوای این روز های غزه
سه انسان کور و کر و لال !!
واقعیتی تلخ :(

[/][/]
برچسب: 

[="DarkRed"][="3"]

رســم است بـه یـاد قـربـانیــان


یکــ دقیقـــه سکـــوت کننــد!

پـــس...خــوش بــه حــال کــودکــان غـــزه . . .


که سالهاست ســـازمان ملل بــه حرمتشـــان


سکــوت کـــرده اســــت . . .
-------------------------------------------

آری بهار زیباست باران دل انگیز است، برف زیباست وقتی از پشت پنجره اتاقی گرم نظاره گرش باشی باران از دید کودک فقیر یعنی : صدای چکه کردن سقف و زمستان یعنی : ناخنهای کبود شده از فرط سرما
گاهی هم به آنها بیاندیشیم...
-------------------------------------
سبکتر شدیم
اما
بالا نرفتیم دیگر...
باری که از روی دوشمان برداشته شد
بالهایمان بود ...

------------------------

کانـــدیدا، رأی آورد!


تابـــلو، نقاش را ثروتمند کرد!
شــــعرِ شاعر، به چند زبان ترجمه شد!
کـــارگردان، جایزه ها را درو کرد!

و هنوز سر همان چهار راه واکس می زند
کـــــــــودکی که همیشه بهترین "ســــــوژه" است!


[/][/]