واقعیت های تلخ!

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
واقعیت های تلخ!

[="DarkRed"]

هوای این روز های غزه
سه انسان کور و کر و لال !!
واقعیتی تلخ :(

[/]

برچسب: 

[="DarkRed"]

[=arial] رســم است بـه یـاد قـربـانیــان


[=arial]یکــ دقیقـــه سکـــوت کننــد!

[=arial]پـــس...[=arial] خــوش بــه حــال کــودکــان غـــزه . . .


[=arial] که سالهاست ســـازمان ملل بــه حرمتشـــان


[=arial]سکــوت کـــرده اســــت . . .
-------------------------------------------

[=arial]آری بهار زیباست [=arial]باران دل انگیز است، برف زیباست [=arial]وقتی از پشت پنجره اتاقی گرم [=arial]نظاره گرش باشی [=arial]باران از دید کودک فقیر یعنی : [=arial]صدای چکه کردن سقف [=arial]و زمستان یعنی : [=arial]ناخنهای کبود شده از فرط سرما
[=arial] گاهی هم به آنها بیاندیشیم...
-------------------------------------
سبکتر شدیم
اما
بالا نرفتیم دیگر...
باری که از روی دوشمان برداشته شد
بالهایمان بود ...

------------------------

کانـــدیدا، رأی آورد!


تابـــلو، نقاش را ثروتمند کرد!
شــــعرِ شاعر، به چند زبان ترجمه شد!
کـــارگردان، جایزه ها را درو کرد!

و هنوز سر همان چهار راه واکس می زند
کـــــــــودکی که همیشه بهترین "ســــــوژه" است!