هر نوع سختی به نفس دادن ریاضته؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
هر نوع سختی به نفس دادن ریاضته؟

سلام
میشه ما خودمون برای گرفتن حال نفسمون یه سختی بهش بدیم؟آیا اینم ریاضته؟
یا اینکه برای ریاضت قاعده و قانون وجود داره؟


کارشناس بحث : سمیع

سعیدجوادی;297341 نوشت:
سلام
میشه ما خودمون برای گرفتن حال نفسمون یه سختی بهش بدیم؟آیا اینم ریاضته؟
یا اینکه برای ریاضت قاعده و قانون وجود داره؟


کارشناس بحث : سمیع

باسمه تعالی
با سلام:
همچو اهن ز آهنی بی رنگ شو /در ریاضت آیینه بی زنگ شو
خویش را صافی کن از اوصاف خود /تا ببینی ذات پاک صاف خود
بینی اند دل علوم انبیا /بی کتاب و بی معید و اوستا(1)

با توجه به اینکه ریاضت به معنای کوشش همراه با رنج و سختی است (2)پس هر نوع سختی دادن به نفس تحت عنوان ریاضت قرار می گیرد .
ولی باید توجه داشت ریاضتی انسان را در بعد معنوی به کمال می رساند که تحت قانون و قاعده شریعت باشد و الا این ریاضت های غیر شرعیه ای که مطرح می شود و سخت گیری بر نفس و بدن خود دارند و از قانون و قاعده شریعت خارج اند نه تنها انسان را در جهت معنوی به کمال نمی رسانند بلکه چه بسا در راستای پیروی از هوای نفس می باشد
امام خمینی(ره) از قول استادش مرز میان ریاضت باطل و ریاضت صحیح را بیان داشته و فرموده اند: "میزان در ریاضت باطل و ریاضت شرعی صحیح، قَدَم نفس و قَدَم حق است. اگر سالک به قدم نفس حرکت کرد و ریاضت او برای پیدایش قوای نفس و قدرت و سلطنت آن باشد، ریاضت باطل (است) و سلوک آن منجر به سوء‌ عاقبت می‌باشد و دعوی های باطله نوعاً از همین اشخاص بروز می‌کند و اگر سالک به قدم حق سلوک کرد و خداجو شد، ریاضت او حق و شرعی است".(3)
پس ریاضت هایی معتبراست که تحت قانون و قاعده شریعت قرار گیرد

پی نوشت:
1- مولوی
2--فرهنگ فارسی دکتر محمد معین
3-امام خمینی – چهل حدیث ص45.

با سلا م اگر میبینید در این مسیر ریاضت نیز وجو دارد همه و همه برای تقویت اراده آدمی است برای مثال عارفی میگفت هر موقع تشنه شدی فورا اب نخور یا به حدی نخور که کاملا سیر اب شوی یا همینطور روزه گرفتن و ...
اگر انسان اراده خود را تقویت کند می تواند در مقابل هوا های نفسانی خود را کنترل نماید و همچنین در انجام اعمال عبادی خیلی می تواند کمک کند مانند بیدار شدن برای نماز شب و یا روزه گرفتن در هوای گرم و...

موضوع قفل شده است