نوحه هایی زیبا از مداح اهل بیت حسین فخری

تب‌های اولیه

125 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال


حاج حسین؛ درد دلم را گوش کن مولا حسین جان (5:26
)


حاج حسین؛ ای شهیدی که مسخر همه دلها کردی (8:01)


حاج حسین؛ باز شور عاشقی افتاده در میدان خون (4:24)


حاج حسین؛ آسمان غرق به خون (5:51)


حاج حسین؛ زینبم من زینبم من رو به تو آورده ام (4:01)


حاج حسین؛ میان خیمه ها زینب (6:01)


حاج حسین؛
عمه چرا ارض و سما می لرزد (4:48)


حاج حسین؛
خیمه ها را بنگرد عباس عباس (10:07)


حاج حسین؛
خیمه را خاموش کرده شام عاشورا حسین (12:47)


حاج حسین؛
من در این صحرای خون غسل شهادت کرده ام (8:09)