جمع بندی نقد و بررسی کتاب « پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه گری»

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نقد و بررسی کتاب « پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه گری»

سلام.

لطفا درباره کتاب «پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه گری» توضیحاتی بیان نمایید.

ممنون 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد عماد

لطفا درباره کتاب «پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه گری» توضیحاتی بیان نمایید.

کتاب فوق، پر است از فحش و ناسزا که نه تنها ساحت حضرت علی علیه السلام بلکه ساحت علم با نیش قلم مورد تهاجم نامردانه قرار داده است.

نویسنده که خود را طرفدار ایران و ایرانیت جلوه می دهد وبه اشعار فردوسی استناد می کند و فردوسی استناد می کند ای کاش به مدح فردوسی در مورد حضرت علی علیه السلام را نیز اشاره می کرد. تا معلوم شود حتی استفاده از نام فردوسی نیز در نوشته اش گزینشی است. اشعاری از فردوسی مطلوب این افراد است که در تحقق اهداف فاسد خود بتوانند به آن استناد کنند اما تمجید فردوسی در مورد حضرت علی علیه السلام از نگاه این ها باید بایکوت شود

این است مدح و تمجید فرودسی در مورد حضرت علی علیه السلام:

منم بنده اهل بیت نبی   ستاینده خاک پای وصی
حکیم این جهان را چو دریا نهاد   برانگیخته موج ازو تندباد
چو هفتاد کشتی برو ساخته   همه بادبانها برافراخته
یکی پهن کشتی بسان عروس   بیاراسته همو چشم خروس
محمد بدو اندرون با علی   همان اهل بیت نبی و ولی
خرمند کز دور دریا بدید   کرانه نه پیدا و بن ناپدید
بدانست کو موج خواهد زدن   کس از غرق بیرون نخواهد شدن
بدل گفت اگر با نبی و وصی   شوم غرقه دارم دو یار وفی
همانا که باشد مرا دستگیر   خداوند تاج و لوا و سریر
خداوند جوی و می‌انگبین   همان چشمه شیر و ماء معین
اگر چشم داری بدیگر سرای   بنزد نبی و علی گیر جای
گرت زین بد آید گناه منست   چنین است و این دین و راه منست
برین زادم و هم برین بگذرم   چنان دان که خاک پی حیدرم
دلت گر براه خطا مایلست   ترا دشمن اندر جهان خود دلست
نباشد جز از بی‌پدر دشمنش   که یزدان بآتش بسوزد تنش
هر آنکس که در جانش بغض علیست   ازو زارتر در جهان زار کیست
نگر تا نداری ببازی جهان   نه برگردی از نیک پی همرهان
همه نیکیت باید آغاز کرد   چو با نیکنامان بوی همنورد
ازین در سخن چند رانم همی   همانا کرانش ندانم همی(1)

بنابراین کتاب فوق اگر چه ارزش نقد ندارد و علمی نیست تا نقد علمی بر آن وارد شود، از طرفی چون در هر صفحه چند شبهه وارد کرده امکان پاسخگویی در یک تاپیک وجود ندارد  اما با این حال اگر در مورد گزارشهایش شما به صورت موردی سوالی داشته باشید ما خدمتتان هستیم

1. شاهنامه فردوسی، به کوشش و زیر نظر: سعید حمیدیان، تهران: نشر قطره، ۱۳۷۵ش ، ج۱، ص۱۹-۲۰

در این کتاب بسیار روی شبهه های ورود اسلام به ایران جولان داده شده است. برای پاسخگویی به این شبهات به کتاب«ورود اسلام به ایران و شبهات پیشرو» نوشته مصطی محسنی مراجعه کنید.

پاسخ بسیاری از این شبهه ها را حتی در همین سایت می توانید پیدا کنید. از جمله بنی قریظه و ......

جمع بندی:

پرسش:

لطفا درباره کتاب «پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه گری» توضیحاتی بیان نمایید.

 

پاسخ:

کتاب فوق، پر است از فحش و ناسزا که نه تنها ساحت حضرت علی علیه السلام بلکه ساحت علم با نیش قلم مورد تهاجم نامردانه قرار داده است.

 

نویسنده که خود را طرفدار ایران و ایرانیت جلوه می دهد وبه اشعار فردوسی استناد می کند و فردوسی استناد می کند ای کاش به مدح فردوسی در مورد حضرت علی علیه السلام را نیز اشاره می کرد. تا معلوم شود حتی استفاده از نام فردوسی نیز در نوشته اش گزینشی است. اشعاری از فردوسی مطلوب این افراد است که در تحقق اهداف فاسد خود بتوانند به آن استناد کنند اما تمجید فردوسی در مورد حضرت علی علیه السلام از نگاه این ها باید بایکوت شود

 

این است مدح و تمجید فرودسی در مورد حضرت علی علیه السلام:

منم بنده اهل بیت نبی   ستاینده خاک پای وصی
حکیم این جهان را چو دریا نهاد   برانگیخته موج ازو تندباد
چو هفتاد کشتی برو ساخته   همه بادبانها برافراخته
یکی پهن کشتی بسان عروس   بیاراسته همو چشم خروس
محمد بدو اندرون با علی   همان اهل بیت نبی و ولی
خرمند کز دور دریا بدید   کرانه نه پیدا و بن ناپدید
بدانست کو موج خواهد زدن   کس از غرق بیرون نخواهد شدن
بدل گفت اگر با نبی و وصی   شوم غرقه دارم دو یار وفی
همانا که باشد مرا دستگیر   خداوند تاج و لوا و سریر
خداوند جوی و می‌انگبین   همان چشمه شیر و ماء معین
اگر چشم داری بدیگر سرای   بنزد نبی و علی گیر جای
گرت زین بد آید گناه منست   چنین است و این دین و راه منست
برین زادم و هم برین بگذرم   چنان دان که خاک پی حیدرم
دلت گر براه خطا مایلست   ترا دشمن اندر جهان خود دلست
نباشد جز از بی‌پدر دشمنش   که یزدان بآتش بسوزد تنش
هر آنکس که در جانش بغض علیست   ازو زارتر در جهان زار کیست
نگر تا نداری ببازی جهان   نه برگردی از نیک پی همرهان
همه نیکیت باید آغاز کرد   چو با نیکنامان بوی همنورد
ازین در سخن چند رانم همی   همانا کرانش ندانم همی(1)

بنابراین کتاب فوق اگر چه ارزش نقد ندارد و علمی نیست تا نقد علمی بر آن وارد شود، از طرفی چون در هر صفحه چند شبهه وارد کرده امکان پاسخگویی در یک تاپیک وجود ندارد، در این کتاب بسیار روی شبهه های ورود اسلام به ایران جولان داده شده است. برای پاسخگویی به این شبهات به کتاب«ورود اسلام به ایران و شبهات پیشرو» نوشته مصطی محسنی مراجعه کنید.  پاسخ بسیاری از این شبهه ها دیگر نیز داده شده و حتی در همین سایت می توانید پیدا کنید. از جمله بنی قریظه و ......

پی نوشت:

1. شاهنامه فردوسی، به کوشش و زیر نظر: سعید حمیدیان، تهران: نشر قطره، ۱۳۷۵ش ، ج۱، ص۱۹-۲۰

 

موضوع قفل شده است