جمع بندی نقد تقریر علامه طباطبایی از برهان صدیقین

تب‌های اولیه

26 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نقد تقریر علامه طباطبایی از برهان صدیقین

با سلام و احترام
علامه طباطبایی در بیان برهان صدیقین در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 5 ام استدلال برهان صدیقین رو به روش خاصی مطرح می کنند. بنده برداشتی از این برهان رو اینجا آوردم و نقد هایی که بهش شده ممنون میشم پاسخ نقد را بفرمایید.
درک بنده از برهان با توجه به کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم
مقدمات
1- اصالت واقعیت
2- اصل امتناع تناقض: واقعیت لا واقعیت نمیشود( از بین نمی رود)
3- اصل زوال ناپذیری واقعیت.
با توجه به این سه مقدمه علامه طباطبایی ضرورت ازلی اصل واقعیت را نتیجه می گیرند.
پس ایشون واقعیت را واجب بذات می دانند و میگن خداست.(البته استدلالی دارن که فعلا وارد نمیشم چون موضوع سوالم نیست)
در کتاب برهان صدیقین در تفکر اسلامی نوشته سعیده سادات نبوی
نقد هایی به این برهان شده(البته لازم به ذکر هست ایشون بخش هایی از عبارات کتاب اصول فلسفه و بخش هایی از تعلیقیه ی علامه طباطبایی بر اسفار رو بررسی کردن)
نقد اول : در مقدمه سوم میان واقع نفس الامری( واقعیت به معنی اعم) و واقع عینی( واقعیت به معنی اخص) خلط شده است.
فرد سوفسطایی می گوید هیچ چیز در عالم نیست. (واقع عینی) اما این گزاره که میگوید: "هیچ واقعیتی در خارج نیست" مربوط به واقع نفس الامری هست. بنابرین نمیشود گفت خود گزاره: "هیچ واقعیتی نیست" یک واقعیت است و حرف سوفسطایی را رد کرد چون منظور سوفسطایی عالم عین هست.
جدای اینکه قبول گزاره "واقعیت نیست" به عنوان واقعیت، اثباتی موجودی در عالم خارج نمیکند!
یک نقد دیگر هم وارد هست که در ادامه مطالب همین کتاب به تقریر دوم علامه وارد هست.
اینکه بر فرض ضرورت ازلی واقعیت عالم ثابت شد. این ضرورت برای کل عالم هستی می باشد نه موجودی خاص که بخواهیم بگوییم آن واجب الوجود است.
ممنون میشم پاسخ این دو نقد را بفرمایید
سپاس

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد صدیق

[TD][/TD]

جوجه اردک زشت;997440 نوشت:
در مقدمه سوم میان واقع نفس الامری( واقعیت به معنی اعم) و واقع عینی( واقعیت به معنی اخص) خلط شده است.
فرد سوفسطایی می گوید هیچ چیز در عالم نیست. (واقع عینی) اما این گزاره که میگوید: "هیچ واقعیتی در خارج نیست" مربوط به واقع نفس الامری هست. بنابرین نمیشود گفت خود گزاره: "هیچ واقعیتی نیست" یک واقعیت است و حرف سوفسطایی را رد کرد چون منظور سوفسطایی عالم عین هست.
جدای اینکه قبول گزاره "واقعیت نیست" به عنوان واقعیت، اثباتی موجودی در عالم خارج نمیکند!

باسلام و عرض ادب

تقریری که علامه طباطبایی از برهان صدیقین برای اثبات وجود خدا اقامه کرده است، استدلالی است که اگر بتواند از اشکالات وارد شده برهد، خلاصه ترین و کم مقدمه(یا به عبارتی بی مقدمه ترین) استدلال فلسفی در این زمینه است.
این استدلال را میتوان بدین صورت اقامه کرد:
م1. انکار اصل واقعیت، مستلزم اثبات آن است.
م2. هرچه انکارش مستلزم اثبات آن باشد، عدم در او راه ندارد.
م3. هرچه عدم در او راه نداشته باشد، واجب بالذات است.
پس، اصل واقعیت، واجب بالذات است.(اسفار اربعه، ج6، ص14-15، تعلیقه 3)

در این استدلال:
مقدمه اول نظری است و نیاز به اثبات دارد.
مقدمه دوم، یک امر بدیهی است.
مقدمه سوم، تعریف و فرض ما است و نیازی به اثبات ندارد.

اما اثبات مقدمه اول:
م1. اگر کسی اصل و اقعیت را انکار کند، آنگاه بدین حقیقت میرسد که واقعیت وجود ندارد، واقعا.
م2. این حقیقت که واقعیتی وجود ندارد واقعا، خودش پذیرش نوعی واقعیت است.پس
م3. اگر کسی اصل واقعیت را انکار کند، نوعی از واقعیت را پذیرفته است.
بنابراین
انکار اصل واقعیت، مستلزم اثبات آن است.(حسن معلمی، حکمت متعالیه، ص240-241)

این استدلال از جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است.
یکی از این اشکالات که جناب اقای فیاضی مطرح کرده اند، خلط بین واقعیت عینی و واقعیت نفس الامری است.
واقعیت عینی، واقعیت اخص است و واقعیت نفس الامری، واقعیت نفس الامری.
واقعیت نفس الامری مورد قبول همه افراد است ولی این واقعیت، ثبوت و وجود چیزی را نشان نمیدهد. چرا که برخی از مصادیق آن، اصولا نمیتواند ثبوت داشته باشند مانند محکی اجتماع نقیضین.
اما واقعیت عینی، مورد قبول همگان نیست و از سوی برخی شکاکان و سوفسطائیان انکار شده است.
آنچه هیچ کسی نمیتواند آنرا انکار کند، واقعیت اعم است ولی آنچه میخواهیم به دست بیاوریم، واقعیت اخص است.
بنابراین از اینکه واقعیت اعم قابل انکار نیست، نمیتوان به دست آورد که واقعیت اخص موجود ضروری وجود و ثبوت دارد.(فیاضی،جزوه الهیات فلسفه، دوره تخصصی کلام اسلامی مؤسسه امام صادق(ع)، ص 63)

به عبارت دیگر
واقع، مشترک لفظی است.
چرا که گاهی اوقات، واقعیت به امور ثابت و موجود اطلاق میشود.
گاهی نیز بر اعم از موجود و معدوم.

چنانکه وقتی گفته میشود "شریک الباری معدوم است واقعا و این قضیه واقعا مطابق با واقع است" مراد از واقع در این قضیه، امر وجودی و ثبوتی نیست بلکه واقع این قضیه، همان عدم و نبودن شریک الباری است،نه ثبوت و واقعیتی وجودی.

به همین جهت است که استاد جوادی آملی، استدلال علامه را در تحریر تمهید القواعد به صورتی دیگر تقریر میکند تا از این اشکالات برهد.(عبدالله جوادی آملی، تحریر تمهید القواعد، ص146-148)

اشکال دیگری که در کلام علامه وارد شده ان است که مراد از مقدمه نخست چیست.
در مقدمه نخست، علامه از این استفاده میکند که انکار اصل واقعیت، امکان پذیر نیست.
به عبارت دیگر، میتوان این مقدمه و قضیه را بدین صورت نیز بیان کرد:
اصل واقعیت، امری ضروری است.
در نهایت نیز نتیجه میگیرد که موجودی ضروری در عالم هست(واجب الوجود بالذات)

حال سوالی که پیش می آید آن است، مراد از امر ضروری در مقدمه اول چیست؟
آیا ضروری در مقدمه اول، ضرورت ناظر به جمله است یا ضرورت ناظر به شیء
به بیان دیگر، آیا ایشان میخواهد بفرماید ضرورتا واقعتی در عالم هست.
یا میخواهد بیان کند که واقعیت ضروری در عالم هست.

اگر احتمال نخست، مراد علامه باشد، اشکالش این است که این مصادره به مطلوب است.
چرا که با این استدلال، ما میخواهیم موجود ضروری بالذات را اثبات کنیم و نباید وجود آنرا در مقدمات فرض بگیریم.

اگر احتمال دوم مراد ایشان باشد، اشکالش عدم ارتباط بین مقدمه و نتیجه است.
بدین بیان که:
در این استدلال، علامه طباطبایی از ضرورت داشتن وجود واقعیت، میخواهد به وجود واقعیتی ضروری برسد.
به بیان دیگر،
از "ضرورت ناظر به جمله"، قصد دارد "ضرورت ناظر به شیء" را به دست بیاورد و این مغالطه است.

اما اشکال سوم

جوجه اردک زشت;997440 نوشت:
اینکه بر فرض ضرورت ازلی واقعیت عالم ثابت شد. این ضرورت برای کل عالم هستی می باشد نه موجودی خاص که بخواهیم بگوییم آن واجب الوجود است.
[=&amp]
به نظر علامه، واقعیت وجود و اصل هستی قابل نقض و عدم بردار نیست.
اصل هستی و حقیقت هستی نیز به نظر ایشان، چون عدم بردار نیست پس واجب الوجود بالذات است.
بنابراین، اصل هستی همان واجب الوجود است و چون حقیقت هستی موجود است و معدوم نمیشود، پس واجب الوجود نیز موجود است.

در این نگاه، واجب الوجود، عبارت است از همان حقیقت هستی که به صورت "کلی سعی" در سراسر عالم ساری وجاری است.
حضور کلی سعی در بین موجودات، همانند حضور کلی مفهومی در ماهیت مصادیق آن کلی است.

در این تقریر، خداوند متعال نه تنها علت هستی است بلکه حقیقت هستی است که به صورت وجودی نه مفهومی در تمامی عالم سریان وجریان دارد.
بنابراین
حقیقت هستی، چیزی است که عدم بردار نیست وگرنه هرچه در عالم میبینیم و بدان دستیابی داریم، قابلیت عدم دارند جز واجب الوجود بالذات.

بنابراین
اولا: آنچه در مقدمه این برهان مدنظر بوده، حقیقت هستی.
ثانیا: آنچه در نتیجه بدان میرسیم، واجب الوجود بالذات است.
ثالثا: حقیقت هستی همان واجب الوجود بالذات است.
رابعا: حقیقت هستی در سراسر عالم ساری و جاری است.
پس ما به وحدت وجود میرسیم


[/]

صدیق;997886 نوشت:
حقیقت هستی در سراسر عالم ساری و جاری است.

سلام

اصلا منظور از حقیقت هستی چیست که بگوییم همان خدا و واجب الوجود باشد؟

برای من این اصطلاح کمی مبهم است.
چون هستی معانی متعددی دارد.مثلا گاهی خود کل جهان مادی را هستی مینامیم.
یا در جایی میگیم هستی به معنای وجود داشتن هست.
و دیگر مفاهیم...

Miss.Narges;997903 نوشت:
سلام

اصلا منظور از حقیقت هستی چیست که بگوییم همان خدا و واجب الوجود باشد؟

برای من این اصطلاح کمی مبهم است.
چون هستی معانی متعددی دارد.مثلا گاهی خود کل جهان مادی را هستی مینامیم.
یا در جایی میگیم هستی به معنای وجود داشتن هست.
و دیگر مفاهیم...

سلام و عرض ادب

یه چیزی شبیه به انرژی

نه بوجود میاد و نه از بین می ره

فقط اشکال مختلفی (ماده و نیرو) از خودش بروز می ده (خلق می کنه)

نه با حواس انسانی دیده می شه و نه از طریق علوم تجربی می شه تجربش کرد !

فقط می شه آثاری که از خودش بروز می ده (ماده و نیرو) رو تجزیه و تحلیل کرد

شروحیل;997904 نوشت:
یه چیزی شبیه به انرژی

نه بوجود میاد و نه از بین می ره


یعنی خدا انرژی هست؟
مثلا این رو ببینید دیدگاه شما رو رد میکنه:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjy-uOms_dAhWKIsAKHaaPB74QFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.islamquest.net%2Ffa%2Farchive%2Fquestion%2Ffa1444&usg=AOvVaw0W9036wyHt1RSLh5HV8WKe
موضوع قفل شده است