نظم و انضباط ----- کلیپ صوتی از امام موسی صدر

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
نظم و انضباط ----- کلیپ صوتی از امام موسی صدر


کلیپ صوتی از سخنان امام موسی صدر درباره هدفداری جهان و نظم و انضباط