جمع بندی نظر مردم در تعیین حکومت در ایران

تب‌های اولیه

108 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نظر مردم در تعیین حکومت در ایران

[="Arial Black"][="Navy"][="3"]سلام
طبق قانون اساسی مردم ایران چه نقشی در تعیین نوع حکومت دارند؟[/][/][/]

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد مشکور

PAN;960983 نوشت:
سلام
طبق قانون اساسی مردم ایران چه نقشی در تعیین نوع حکومت دارند؟

سلام و تشکر@};-

در پاسخ گفتنی است: در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و تصریح شده است که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت اجتماعی همان حق حاکمیت است.(1) دو نوع یا دو مرحله از حاکمیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده که یکی در طول دیگری قرار گرفته است؛ حاکمیت خدا بر جهان و انسان، و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش. (2) هر دوی اینها ریشه در اعتقادات اسلامی دارند و از هم تفکیک ناپذیرند.

بعضی از حقوقدانان، تصریح حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی‌خویش در این اصل را مُبیّن حاکمیت مردم و نوعی دمکراسی‌مستقیم دانسته اند. (3) که هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد. همان طورکه عبارت پایانی این اصل: «ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند»، نشانه دمکراسی مبتنی برنمایندگی ‌است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت را در قالب ولایت تعبیر کرده و زمامدار را حاکم یا ولی امر نامیده و ریاست جامعه اسلامی را بر عهده ولایت امر و امامت امت قرار داده است (اصل 5) که همانا فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان و مدیر و مدبّر می‌باشد؛ اما این مقام، منتخب غیر مستقیم مردم می‌باشد که نتیجه منطقی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش است. (4) بر این اساس، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران که توأم با مشارکت سیاسی گسترده مردم ایران بود، ایرانیان در همه پرسی سال 1358 نوع حکومت «جمهوری اسلامی» را برای نظام سیاسی جدید تأیید نمودند. موضوعی که بعداً در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین صورت شرح حقوقی گردید: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملّت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرانی و در پی انقلاب اسلامی و پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیة الله العظمی خمینی (ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزارسیصد پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.» بدون تردید چنین بیانی ضمن اینکه در اساس، حاکمیت مردمی را بیان نموده است نوع حکومت ایران را متضمن دو عنصر اساسی یعنی «اسلامی بودن» حکومت که همراه با پذیرش حدود و ثغور شرعی اسلام و نیز «جمهوریت» که مبین حاکمیت و خواست مردمی است، قلمداد می کند.(5)

در این راستا، شکل جمهوری، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری ‌اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته که تمهیداتی برای تحدید قدرت دولت، محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت می‌باشد؛ ضمن اینکه حاکی از نهادینه شدن یک ساختار غیر شخصی قدرت است که تا کنون طبق روال از پیش تعیین شده اعمال شده است.

موفق باشید ...@};-

پی نوشت_________________________________________
1. مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، تشر همراه، چ اول، 1370، ص 147.
2. همان، ص 140 ـ 142؛ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی ج اول انتشارات امیرکبیر چ چهارم 1377 ص 258 و 261 ـ 262.
3. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر دادگستر، چ پنجم، 1380، ص 4 ـ 5.
4. عمید زنجانی، پیشین، ص 263 و 291.
5. بنقل از مجله «علمی پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)» شماره 23 (صفحه 70)

PAN;960983 نوشت:
سلام
طبق قانون اساسی مردم ایران چه نقشی در تعیین نوع حکومت دارند؟

طبق قانون مردم حق دارن از بین افرادی که حکومت انتخاب می کنه یکی رو انتخاب کنن!!!!

البته در قانون از انتخاب اول با تغییر نام به عنوان تایید صلاحیت یاد شده!!!!

سپاس از پاسخگویی

مشکور;961587 نوشت:
کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.

از این جمله این طور برداشت میشه که مردم ایران حق "داشتند" نوع حکومت رو انتخاب کنند.(در رفراندوم گذشته)

آیا در قانون اساسی همچین حقی برای "این مردم" در نظر گرفته شده؟! ( ایرانیان زنده/معاصر)

به بیان دیگه قانون اساسی به مردم ایران اجازه میده نوع حکومتشون رو خودشون انتخاب کنن؟

PAN;961599 نوشت:
از این جمله این طور برداشت میشه که مردم ایران حق "داشتند" نوع حکومت رو انتخاب کنند.(در رفراندوم گذشته)

آیا در قانون اساسی همچین حقی برای "این مردم" در نظر گرفته شده؟! ( ایرانیان زنده/معاصر)

به بیان دیگه قانون اساسی به مردم ایران اجازه میده نوع حکومتشون رو خودشون انتخاب کنن؟


سلام مجدد@};-

حق حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش، مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می‌‌کند. به همین دلیل، قانون اساسی‌ جلوه‌های مختلفی از مشارکت مردم را پیش بینی کرده است. (1) و مشارکت‌های متنوع حقوقی، سیاسی و اجتماعی نمونه‌هایی از اعمال حاکمیت ملی توسط مردم است که زمامداری کشور را مردم‌‌سالارانه جلوه می‌‌دهد. (2)

به لحاظ حقوقی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با رأی ملت در رفراندوم ایجاد شده (اصل 1 و 177) و اداره امور کشور به اتکای آرای‌ عمومی و شوراهاست (اصل6 و7) و مردم در انتخاب رهبری (اصل 107)، ریاست جمهوری و وزرا (اصل 114 و 133)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل 62) و شوراهای محلی (اصل 100) مشارکت دارند.

اصول شش گانه فصل پنجم قانون اساسی، تحت عنوان «حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن»، به اضافه اصل «مشارکت عامّه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» (بند 8 اصل 3)، اصل «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی» (اصل 6) و اصول مربوط به شوراها (اصل7 و نیز فصل هفتم) همگی مؤید اراده عمومی و محوریت مردم در قانون اساسی است. (3) که در شکل‌گیری اجزا و ارکان نظام ایفای نقش دارند.

از آنجاییکه مردم در طول سالیان پس از انقلاب، حضور و مشارکت حداکثری در عرصه های مختلف تأیید و همراهی با انقلاب نظیر انتخابات ها، راهپیمایی در ایام الله ها و دیگر عرصه های همراهی و تأیید نظام اسلامی و تجدید میثاق با خط امام و رهبری و راه شهدا داشته اند، اینها همه نمونه ها و مصادیق عینی موافقت اکثریت مردم ایران با رأی ملت به اصل نظام و خط مشی های نظام جمهوری اسلامی در سال 58 است و تکرار آن، تحت عنوان رفراندوم مجدد ضرورت ندارد، ضمن آنکه برگزاری رفراندم عمومی در خصوص مسائل کلی یا جزیی نظام سازوکار و فرایند قانونی خاص خود را دارد که باید از طریق کانالهای قانونی و نمایندگان مردم، ضرورت آن بررسی و طرح و پیگیری شود.

موفق باشید ...@};-

پی نوشت______________________________________
1. ر. ک. به: هاشمی، ج 2، ص 5 و نیز 81 ـ 82.
2. هاشمی، ج 1، ص 71؛ مدنی، پیشین، ص 149.
3. ر. ک. به: هاشمی، ج 1، ص 61؛ مدنی، پیشین، ص 149؛ عمید زنجانی، پیشین، ص 253 ـ 354.

به نام خدا.

نمیشه که نظام سیاسی یک کشور با هر نسل از بیخ و بن تغییر بکنه که!

ستایشگر :Gol:

شروحیل;961589 نوشت:
طبق قانون مردم حق دارن از بین افرادی که حکومت انتخاب می کنه یکی رو انتخاب کنن!!!!

البته در قانون از انتخاب اول با تغییر نام به عنوان تایید صلاحیت یاد شده!!!!


سلام@};-

این یک روش معمول و منطقی در همه کشورهایی است که خودشان را حتی مهد دموکراسی و آزادی های لیبرالی می دانند بوده و هست. هر کشوری طبق قوانین و مقررات خاص خودش، برای معرفی کاندیداهای ریاست جمهوری و پارلمان و نمایندگی مجلس و حتی انتخاب و تعیین سمت های میانی و پایین دستی حکومت، ضوابط و مقررات و شرایطی دارد که باید در افراد کاندیدا و افراد معرفی شده محرز شود. اینطور نیست که هر کسی در آمریکا و انگلستان و فرانسه بخواهد رییس جمهور بشود بگویند بفرمایید داخل لیست کاندیداها (تنها کافی است به تاریخچه انتخابات کشورهای غربی نگاهی بیندازید) و میزان نفوذ و تأثیرگذاری کانون های قدرت را نه به شیوه قانونی و سازوکارهای منطقی و حقوقی بلکه بصورت لابی گری نظام استکباری - صهیونیستی و دخالت کانونهای قدرت حکومت مشاهده کنید!

جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به آرمانها و اهداف دینی و قانونی که دارد و طبق قانون اساسی، ضوابط و مقررات و شرایطی برای انتخاب مسئولان قوای سه گانه (دولت و مجلس و دستگاه قضایی) دارد و اینطور نیست که هر کسی شایستگی و لیاقت حضور در کابینه دولت جمهوری اسلامی و نمایندگی مجلس و دستگاه قضا را داشته باشد، از اینرو طبق قانون اساسی شورای نگهبان، به نمایندگی از مردم، وظیفه نظارت بر تأیید صلاحیت های لازم و قانونی کاندیداها را برای صیانت از آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی بر عهده دارد.

البته باید از برخی که نمی توانند ضرورت چنین نظارتی را برای پیشگیری از عدم ورود مخالفان و معاندان این نظام و ملت پذیرفته و تحمل کنند پرسید: آیا اگر شما در جامعه کوچک خانواده تان، دخترانی دارید که ده ها خواستگار با تفکرات و گرایشها و عملکردهای مختلف و گوناگون و ظاهر و باطنهایی رنگ به رنگ و بعضاً مغایر با اصول و ضوابط و قوانین و مقررات عقیدتی و اخلاقی و نظام تربیتی خانواده شما باشند! آیا به همه آنها اجازه می دهید که شانس خود را برای دلربایی از دختر معصوم و ناپخته و نیازمند به حمایت و پشتیبانی شما امتحان کنند! یا قبل از معرفی و اجازه برای پیگیری مقدمات خواستگاری، شما بعنوان والدین دلسوز و فهیم نظارت استصوابی تان را اعمال می کنید؟ کاری که شورای نگهبان که یکی از ارکان و جایگاه های مهم قانونی کشور ماست انجام می دهد در حقیقت عملی از همین سنخ است و این اجازه توسط نمایندگان همین مردم (بعبارتی توسط همین مردم) بصورت قانونی تصویب شده است.

موفق باشید ...@};-

[="Arial Black"][="Black"][="3"]@};-happy

مشکور;961607 نوشت:
از آنجاییکه مردم در طول سالیان پس از انقلاب، حضور و مشارکت حداکثری در عرصه های مختلف تأیید و همراهی با انقلاب نظیر انتخابات ها، راهپیمایی در ایام الله ها و دیگر عرصه های همراهی و تأیید نظام اسلامی و تجدید میثاق با خط امام و رهبری و راه شهدا داشته اند، اینها همه نمونه ها و مصادیق عینی موافقت اکثریت مردم ایران با رأی ملت به اصل نظام و خط مشی های نظام جمهوری اسلامی در سال 58 است و تکرار آن، تحت عنوان رفراندوم مجدد ضرورت ندارد، ضمن آنکه برگزاری رفراندم عمومی در خصوص مسائل کلی یا جزیی نظام سازوکار و فرایند قانونی خاص خود را دارد که باید از طریق کانالهای قانونی و نمایندگان مردم، ضرورت آن بررسی و طرح و پیگیری شود.

(لطفا در ابتدا منظورتون رو از این رفراندومی که ذکر کردین روشن کنید)
جملاتی که ذکر کردین از جمله موارد بحث برانگیزه ، اینطور نمیشه که در قانون اساسی راهی برای مخالفت و تغییر تعریف نشده باشه و ادعا بشه که کسی خواهان تغییر نوع حکومت نیست.
همینطور در مورد شرکت در انتخابات نتایج نشون دادن ، که کسی که بیشترین زاویه را (ولو در ظاهر) با جریان حاکم داشت انتخاب شد +
نقل قول:
حتی کسانی هم که بانظام مسئله دارند در انتخابات شرکت کنند

این نکته هم گفتنیه که کم نبودن افرادی که به خاطر انتخاب نشدن "اون" ، "این" رو انتخاب کردن.

مشکور;961607 نوشت:
به لحاظ حقوقی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با رأی ملت در رفراندوم ایجاد شده

این قسمت دوباره مربوط به گذشته میشه ، ایجاد "شده"

مشکور;961607 نوشت:
و اداره امور کشور به اتکای آرای‌ عمومی و شوراهاست (اصل6 و7) و مردم در انتخاب رهبری (اصل 107)، ریاست جمهوری و وزرا (اصل 114 و 133)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل 62) و شوراهای محلی (اصل 100) مشارکت دارند.

مشکور;961607 نوشت:
اصول شش گانه فصل پنجم قانون اساسی، تحت عنوان «حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن»، به اضافه اصل «مشارکت عامّه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» (بند 8 اصل 3)، اصل «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی» (اصل 6) و اصول مربوط به شوراها (اصل7 و نیز فصل هفتم) همگی مؤید اراده عمومی و محوریت مردم در قانون اساسی است. (3) که در شکل‌گیری اجزا و ارکان نظام ایفای نقش دارند.

این قسمت هم به مردم حق انتخاب میده ، اما در چارچوب همون چیزی که "قبلا"انتخاب شده.
سوالم کلی تره ، مربوط به حق انتخاب مردم در چارچوب این نوع حکومت تعیین شده نیست(مثل مشارکت مردم در شورا ها، انتخاب ریاست جمهوری و...)
می پرسم آیا قانون اساسی کشور چنین حقی رو برای مردم در نظر گرفته که : " همین نوع حکومت چی باشه؟"، "جمهوری اسلامی باشه ، یا غیرش"[/][/][/]

با سلام و عرض ادب و احترام

ستايشگر;961610 نوشت:
به نام خدا.

نمیشه که نظام سیاسی یک کشور با هر نسل از بیخ و بن تغییر بکنه که!

ستایشگر

صحبت معروفی است اما خالی از اشکال نیست ...

انتخابات در کشورهای دموکراتیک خود نوعی انقلاب محسوب می شود !! انقلاب از این جهت که هر چند سال یک بار مسئولین را از تختی که بر آن تکیه زده اند بلند می کند و دائما افراد با دیدگاه های متفاوت می آیند و می روند . در چنین حالتی نیازی به تغییر قالب حکومت نیست ، وقتی می توان محتوا را به راحتی و با صندوق رای تغییر داد . چیزی که در کشور ما متاسفانه آن کارایی و کارکردی که باید را نداشته است و بیشتر تمسخر دموکراسی است ، محدود به ایران هم البته نمی شود و کلا منطقه خاورمیانه وجود دارد تا مفاهیم دنیای مدرن را در قالبی مهوع به سخره بگیرد !

به سخن اصلی باز می گردم ، انتخابات در یک فضای آزاد و باز راه حلی است که با وجود آن اکثر مشکلات جامعه ، ازجمله همین مسائل مربوط به تغییر نسل ها و خواسته های نوین و ارزش های جدید که دارند را می تواند تا حد قابل قبولی حل کند !

با تشکر فراوان .

به نام خدا.

*حسام الدین*;961625 نوشت:
با سلام و عرض ادب و احترام

صحبت معروفی است اما خالی از اشکال نیست ...

انتخابات در کشورهای دموکراتیک خود نوعی انقلاب محسوب می شود !! انقلاب از این جهت که هر چند سال یک بار مسئولین را از تختی که بر آن تکیه زده اند بلند می کند و دائما افراد با دیدگاه های متفاوت می آیند و می روند . در چنین حالتی نیازی به تغییر قالب حکومت نیست ، وقتی می توان محتوا را به راحتی و با صندوق رای تغییر داد . چیزی که در کشور ما متاسفانه آن کارایی و کارکردی که باید را نداشته است و بیشتر تمسخر دموکراسی است ، محدود به ایران هم البته نمی شود و کلا منطقه خاورمیانه وجود دارد تا مفاهیم دنیای مدرن را در قالبی مهوع به سخره بگیرد !

به سخن اصلی باز می گردم ، انتخابات در یک فضای آزاد و باز راه حلی است که با وجود آن اکثر مشکلات جامعه ، ازجمله همین مسائل مربوط به تغییر نسل ها و خواسته های نوین و ارزش های جدید که دارند را می تواند تا حد قابل قبولی حل کند !

با تشکر فراوان .

سلام بر شما.

شروع کننده تاپیک در مورد "نوع" حکومت پرسیده بودند. درسته که در یک نظامی که از مردم رای میگیره میشه تا حدودی حرکت ها و جهت گیری ها رو تغییر داد، اما مسلما نه ممکن و نه عاقلانه است که با تغییر هر نسلی "نوع" حکومت هم تغییر بکنه. ( مثلا بگیم پدران ما گفتند "جمهوری اسلامی" حالا نسل عوض شده میخوایم "جمهوری"ش رو بندازیم! )

ستایشگر :Gol:

موضوع قفل شده است