جمع بندی نظر مردم در تعیین حکومت در ایران

تب‌های اولیه

108 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نظر مردم در تعیین حکومت در ایران

[="Arial Black"][="Navy"]سلام
طبق قانون اساسی مردم ایران چه نقشی در تعیین نوع حکومت دارند؟
[/][/]

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد مشکور

PAN;960983 نوشت:
سلام
طبق قانون اساسی مردم ایران چه نقشی در تعیین نوع حکومت دارند؟

سلام و تشکر@};-

در پاسخ گفتنی است: در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و تصریح شده است که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت اجتماعی همان حق حاکمیت است.(1) دو نوع یا دو مرحله از حاکمیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده که یکی در طول دیگری قرار گرفته است؛ حاکمیت خدا بر جهان و انسان، و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش. (2) هر دوی اینها ریشه در اعتقادات اسلامی دارند و از هم تفکیک ناپذیرند.

بعضی از حقوقدانان، تصریح حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی‌خویش در این اصل را مُبیّن حاکمیت مردم و نوعی دمکراسی‌مستقیم دانسته اند. (3) که هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد. همان طورکه عبارت پایانی این اصل: «ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند»، نشانه دمکراسی مبتنی برنمایندگی ‌است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت را در قالب ولایت تعبیر کرده و زمامدار را حاکم یا ولی امر نامیده و ریاست جامعه اسلامی را بر عهده ولایت امر و امامت امت قرار داده است (اصل 5) که همانا فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان و مدیر و مدبّر می‌باشد؛ اما این مقام، منتخب غیر مستقیم مردم می‌باشد که نتیجه منطقی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش است. (4) بر این اساس، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران که توأم با مشارکت سیاسی گسترده مردم ایران بود، ایرانیان در همه پرسی سال 1358 نوع حکومت «جمهوری اسلامی» را برای نظام سیاسی جدید تأیید نمودند. موضوعی که بعداً در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین صورت شرح حقوقی گردید: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملّت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرانی و در پی انقلاب اسلامی و پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیة الله العظمی خمینی (ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزارسیصد پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.» بدون تردید چنین بیانی ضمن اینکه در اساس، حاکمیت مردمی را بیان نموده است نوع حکومت ایران را متضمن دو عنصر اساسی یعنی «اسلامی بودن» حکومت که همراه با پذیرش حدود و ثغور شرعی اسلام و نیز «جمهوریت» که مبین حاکمیت و خواست مردمی است، قلمداد می کند.(5)

در این راستا، شکل جمهوری، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری ‌اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته که تمهیداتی برای تحدید قدرت دولت، محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت می‌باشد؛ ضمن اینکه حاکی از نهادینه شدن یک ساختار غیر شخصی قدرت است که تا کنون طبق روال از پیش تعیین شده اعمال شده است.

موفق باشید ...@};-

پی نوشت_________________________________________
1. مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، تشر همراه، چ اول، 1370، ص 147.
2. همان، ص 140 ـ 142؛ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی ج اول انتشارات امیرکبیر چ چهارم 1377 ص 258 و 261 ـ 262.
3. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر دادگستر، چ پنجم، 1380، ص 4 ـ 5.
4. عمید زنجانی، پیشین، ص 263 و 291.
5. بنقل از مجله «علمی پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)» شماره 23 (صفحه 70)

PAN;960983 نوشت:
[=Arial Black]سلام
طبق قانون اساسی مردم ایران چه نقشی در تعیین نوع حکومت دارند؟

طبق قانون مردم حق دارن از بین افرادی که حکومت انتخاب می کنه یکی رو انتخاب کنن!!!!

البته در قانون از انتخاب اول با تغییر نام به عنوان تایید صلاحیت یاد شده!!!!

[=Arial Black]سپاس از پاسخگویی

مشکور;961587 نوشت:
کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.

از این جمله این طور برداشت میشه که مردم ایران حق "داشتند" نوع حکومت رو انتخاب کنند.(در رفراندوم گذشته)

آیا در قانون اساسی همچین حقی برای "این مردم" در نظر گرفته شده؟! ( ایرانیان زنده/معاصر)

به بیان دیگه قانون اساسی به مردم ایران اجازه میده نوع حکومتشون رو خودشون انتخاب کنن؟

PAN;961599 نوشت:
از این جمله این طور برداشت میشه که مردم ایران حق "داشتند" نوع حکومت رو انتخاب کنند.(در رفراندوم گذشته)

آیا در قانون اساسی همچین حقی برای "این مردم" در نظر گرفته شده؟! ( ایرانیان زنده/معاصر)

به بیان دیگه قانون اساسی به مردم ایران اجازه میده نوع حکومتشون رو خودشون انتخاب کنن؟


سلام مجدد@};-

حق حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش، مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می‌‌کند. به همین دلیل، قانون اساسی‌ جلوه‌های مختلفی از مشارکت مردم را پیش بینی کرده است. (1) و مشارکت‌های متنوع حقوقی، سیاسی و اجتماعی نمونه‌هایی از اعمال حاکمیت ملی توسط مردم است که زمامداری کشور را مردم‌‌سالارانه جلوه می‌‌دهد. (2)

به لحاظ حقوقی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با رأی ملت در رفراندوم ایجاد شده (اصل 1 و 177) و اداره امور کشور به اتکای آرای‌ عمومی و شوراهاست (اصل6 و7) و مردم در انتخاب رهبری (اصل 107)، ریاست جمهوری و وزرا (اصل 114 و 133)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل 62) و شوراهای محلی (اصل 100) مشارکت دارند.

اصول شش گانه فصل پنجم قانون اساسی، تحت عنوان «حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن»، به اضافه اصل «مشارکت عامّه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» (بند 8 اصل 3)، اصل «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی» (اصل 6) و اصول مربوط به شوراها (اصل7 و نیز فصل هفتم) همگی مؤید اراده عمومی و محوریت مردم در قانون اساسی است. (3) که در شکل‌گیری اجزا و ارکان نظام ایفای نقش دارند.

از آنجاییکه مردم در طول سالیان پس از انقلاب، حضور و مشارکت حداکثری در عرصه های مختلف تأیید و همراهی با انقلاب نظیر انتخابات ها، راهپیمایی در ایام الله ها و دیگر عرصه های همراهی و تأیید نظام اسلامی و تجدید میثاق با خط امام و رهبری و راه شهدا داشته اند، اینها همه نمونه ها و مصادیق عینی موافقت اکثریت مردم ایران با رأی ملت به اصل نظام و خط مشی های نظام جمهوری اسلامی در سال 58 است و تکرار آن، تحت عنوان رفراندوم مجدد ضرورت ندارد، ضمن آنکه برگزاری رفراندم عمومی در خصوص مسائل کلی یا جزیی نظام سازوکار و فرایند قانونی خاص خود را دارد که باید از طریق کانالهای قانونی و نمایندگان مردم، ضرورت آن بررسی و طرح و پیگیری شود.

موفق باشید ...@};-

پی نوشت______________________________________
1. ر. ک. به: هاشمی، ج 2، ص 5 و نیز 81 ـ 82.
2. هاشمی، ج 1، ص 71؛ مدنی، پیشین، ص 149.
3. ر. ک. به: هاشمی، ج 1، ص 61؛ مدنی، پیشین، ص 149؛ عمید زنجانی، پیشین، ص 253 ـ 354.

به نام خدا.

نمیشه که نظام سیاسی یک کشور با هر نسل از بیخ و بن تغییر بکنه که!

ستایشگر :Gol:

شروحیل;961589 نوشت:
طبق قانون مردم حق دارن از بین افرادی که حکومت انتخاب می کنه یکی رو انتخاب کنن!!!!

البته در قانون از انتخاب اول با تغییر نام به عنوان تایید صلاحیت یاد شده!!!!


سلام@};-

این یک روش معمول و منطقی در همه کشورهایی است که خودشان را حتی مهد دموکراسی و آزادی های لیبرالی می دانند بوده و هست. هر کشوری طبق قوانین و مقررات خاص خودش، برای معرفی کاندیداهای ریاست جمهوری و پارلمان و نمایندگی مجلس و حتی انتخاب و تعیین سمت های میانی و پایین دستی حکومت، ضوابط و مقررات و شرایطی دارد که باید در افراد کاندیدا و افراد معرفی شده محرز شود. اینطور نیست که هر کسی در آمریکا و انگلستان و فرانسه بخواهد رییس جمهور بشود بگویند بفرمایید داخل لیست کاندیداها (تنها کافی است به تاریخچه انتخابات کشورهای غربی نگاهی بیندازید) و میزان نفوذ و تأثیرگذاری کانون های قدرت را نه به شیوه قانونی و سازوکارهای منطقی و حقوقی بلکه بصورت لابی گری نظام استکباری - صهیونیستی و دخالت کانونهای قدرت حکومت مشاهده کنید!

جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به آرمانها و اهداف دینی و قانونی که دارد و طبق قانون اساسی، ضوابط و مقررات و شرایطی برای انتخاب مسئولان قوای سه گانه (دولت و مجلس و دستگاه قضایی) دارد و اینطور نیست که هر کسی شایستگی و لیاقت حضور در کابینه دولت جمهوری اسلامی و نمایندگی مجلس و دستگاه قضا را داشته باشد، از اینرو طبق قانون اساسی شورای نگهبان، به نمایندگی از مردم، وظیفه نظارت بر تأیید صلاحیت های لازم و قانونی کاندیداها را برای صیانت از آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی بر عهده دارد.

البته باید از برخی که نمی توانند ضرورت چنین نظارتی را برای پیشگیری از عدم ورود مخالفان و معاندان این نظام و ملت پذیرفته و تحمل کنند پرسید: آیا اگر شما در جامعه کوچک خانواده تان، دخترانی دارید که ده ها خواستگار با تفکرات و گرایشها و عملکردهای مختلف و گوناگون و ظاهر و باطنهایی رنگ به رنگ و بعضاً مغایر با اصول و ضوابط و قوانین و مقررات عقیدتی و اخلاقی و نظام تربیتی خانواده شما باشند! آیا به همه آنها اجازه می دهید که شانس خود را برای دلربایی از دختر معصوم و ناپخته و نیازمند به حمایت و پشتیبانی شما امتحان کنند! یا قبل از معرفی و اجازه برای پیگیری مقدمات خواستگاری، شما بعنوان والدین دلسوز و فهیم نظارت استصوابی تان را اعمال می کنید؟ کاری که شورای نگهبان که یکی از ارکان و جایگاه های مهم قانونی کشور ماست انجام می دهد در حقیقت عملی از همین سنخ است و این اجازه توسط نمایندگان همین مردم (بعبارتی توسط همین مردم) بصورت قانونی تصویب شده است.

موفق باشید ...@};-

[="Arial Black"][="Black"]@};-happy

مشکور;961607 نوشت:
از آنجاییکه مردم در طول سالیان پس از انقلاب، حضور و مشارکت حداکثری در عرصه های مختلف تأیید و همراهی با انقلاب نظیر انتخابات ها، راهپیمایی در ایام الله ها و دیگر عرصه های همراهی و تأیید نظام اسلامی و تجدید میثاق با خط امام و رهبری و راه شهدا داشته اند، اینها همه نمونه ها و مصادیق عینی موافقت اکثریت مردم ایران با رأی ملت به اصل نظام و خط مشی های نظام جمهوری اسلامی در سال 58 است و تکرار آن، تحت عنوان رفراندوم مجدد ضرورت ندارد، ضمن آنکه برگزاری رفراندم عمومی در خصوص مسائل کلی یا جزیی نظام سازوکار و فرایند قانونی خاص خود را دارد که باید از طریق کانالهای قانونی و نمایندگان مردم، ضرورت آن بررسی و طرح و پیگیری شود.

(لطفا در ابتدا منظورتون رو از این رفراندومی که ذکر کردین روشن کنید)
جملاتی که ذکر کردین از جمله موارد بحث برانگیزه ، اینطور نمیشه که در قانون اساسی راهی برای مخالفت و تغییر تعریف نشده باشه و ادعا بشه که کسی خواهان تغییر نوع حکومت نیست.
همینطور در مورد شرکت در انتخابات نتایج نشون دادن ، که کسی که بیشترین زاویه را (ولو در ظاهر) با جریان حاکم داشت انتخاب شد +
نقل قول:
[=arial]حتی [=arial]کسانی[=arial] هم [=arial]که[=arial] با[=arial]نظام[=arial] مسئله دارند در [=arial]انتخابات شرکت کنند

این نکته هم گفتنیه که کم نبودن افرادی که به خاطر انتخاب نشدن "اون" ، "این" رو انتخاب کردن.

مشکور;961607 نوشت:
به لحاظ حقوقی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با رأی ملت در رفراندوم ایجاد شده

این قسمت دوباره مربوط به گذشته میشه ، ایجاد "شده"

مشکور;961607 نوشت:
و اداره امور کشور به اتکای آرای‌ عمومی و شوراهاست (اصل6 و7) و مردم در انتخاب رهبری (اصل 107)، ریاست جمهوری و وزرا (اصل 114 و 133)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل 62) و شوراهای محلی (اصل 100) مشارکت دارند.

مشکور;961607 نوشت:
اصول شش گانه فصل پنجم قانون اساسی، تحت عنوان «حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن»، به اضافه اصل «مشارکت عامّه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» (بند 8 اصل 3)، اصل «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی» (اصل 6) و اصول مربوط به شوراها (اصل7 و نیز فصل هفتم) همگی مؤید اراده عمومی و محوریت مردم در قانون اساسی است. (3) که در شکل‌گیری اجزا و ارکان نظام ایفای نقش دارند.

این قسمت هم به مردم حق انتخاب میده ، اما در چارچوب همون چیزی که "قبلا"انتخاب شده.
سوالم کلی تره ، مربوط به حق انتخاب مردم در چارچوب این نوع حکومت تعیین شده نیست(مثل مشارکت مردم در شورا ها، انتخاب ریاست جمهوری و...)
می پرسم آیا قانون اساسی کشور چنین حقی رو برای مردم در نظر گرفته که : " همین نوع حکومت چی باشه؟"، "جمهوری اسلامی باشه ، یا غیرش"

با سلام و عرض ادب و احترام

ستايشگر;961610 نوشت:
به نام خدا.

نمیشه که نظام سیاسی یک کشور با هر نسل از بیخ و بن تغییر بکنه که!

ستایشگر

صحبت معروفی است اما خالی از اشکال نیست ...

انتخابات در کشورهای دموکراتیک خود نوعی انقلاب محسوب می شود !! انقلاب از این جهت که هر چند سال یک بار مسئولین را از تختی که بر آن تکیه زده اند بلند می کند و دائما افراد با دیدگاه های متفاوت می آیند و می روند . در چنین حالتی نیازی به تغییر قالب حکومت نیست ، وقتی می توان محتوا را به راحتی و با صندوق رای تغییر داد . چیزی که در کشور ما متاسفانه آن کارایی و کارکردی که باید را نداشته است و بیشتر تمسخر دموکراسی است ، محدود به ایران هم البته نمی شود و کلا منطقه خاورمیانه وجود دارد تا مفاهیم دنیای مدرن را در قالبی مهوع به سخره بگیرد !

به سخن اصلی باز می گردم ، انتخابات در یک فضای آزاد و باز راه حلی است که با وجود آن اکثر مشکلات جامعه ، ازجمله همین مسائل مربوط به تغییر نسل ها و خواسته های نوین و ارزش های جدید که دارند را می تواند تا حد قابل قبولی حل کند !

با تشکر فراوان .

به نام خدا.

*حسام الدین*;961625 نوشت:
با سلام و عرض ادب و احترام

صحبت معروفی است اما خالی از اشکال نیست ...

انتخابات در کشورهای دموکراتیک خود نوعی انقلاب محسوب می شود !! انقلاب از این جهت که هر چند سال یک بار مسئولین را از تختی که بر آن تکیه زده اند بلند می کند و دائما افراد با دیدگاه های متفاوت می آیند و می روند . در چنین حالتی نیازی به تغییر قالب حکومت نیست ، وقتی می توان محتوا را به راحتی و با صندوق رای تغییر داد . چیزی که در کشور ما متاسفانه آن کارایی و کارکردی که باید را نداشته است و بیشتر تمسخر دموکراسی است ، محدود به ایران هم البته نمی شود و کلا منطقه خاورمیانه وجود دارد تا مفاهیم دنیای مدرن را در قالبی مهوع به سخره بگیرد !

به سخن اصلی باز می گردم ، انتخابات در یک فضای آزاد و باز راه حلی است که با وجود آن اکثر مشکلات جامعه ، ازجمله همین مسائل مربوط به تغییر نسل ها و خواسته های نوین و ارزش های جدید که دارند را می تواند تا حد قابل قبولی حل کند !

با تشکر فراوان .

سلام بر شما.

شروع کننده تاپیک در مورد "نوع" حکومت پرسیده بودند. درسته که در یک نظامی که از مردم رای میگیره میشه تا حدودی حرکت ها و جهت گیری ها رو تغییر داد، اما مسلما نه ممکن و نه عاقلانه است که با تغییر هر نسلی "نوع" حکومت هم تغییر بکنه. ( مثلا بگیم پدران ما گفتند "جمهوری اسلامی" حالا نسل عوض شده میخوایم "جمهوری"ش رو بندازیم! )

ستایشگر :Gol:

*حسام الدین*;961625 نوشت:
انتخابات در کشورهای دموکراتیک خود نوعی انقلاب محسوب می شود !! انقلاب از این جهت که هر چند سال یک بار مسئولین را از تختی که بر آن تکیه زده اند بلند می کند و دائما افراد با دیدگاه های متفاوت می آیند و می روند . در چنین حالتی نیازی به تغییر قالب حکومت نیست ، وقتی می توان محتوا را به راحتی و با صندوق رای تغییر داد . چیزی که در کشور ما متاسفانه آن کارایی و کارکردی که باید را نداشته است و بیشتر تمسخر دموکراسی است ، محدود به ایران هم البته نمی شود و کلا منطقه خاورمیانه وجود دارد تا مفاهیم دنیای مدرن را در قالبی مهوع به سخره بگیرد !

سلام علیکم.
ببینید ما نیازی نداریم دموکراسیمون عین اونا باشه تا بشه بهش گفت دموکراسی.
مردم ما علاوه بر جمهوریت، اسلامیت رو هم انتخاب کردند. توجه کنید که احکام و قوانین اسلام احکام الهی هست و قابل تغییر نیست که اصلا کسی بخواد هر 4 سال عوض کنه! بنا بر این کلیت نظام اسلامی(که اسلامی بودنش توسط مردم انتخاب شده) نباید تغییری کنه مثلا قوانین اسلامی مثل اعدام قاتلین عمد رو لغو کنه(مثلا). اما درباره مسائل مدیریتی فرق داره و هر حزب و هر شخصی برنامه های خاص داره و میتونه توسط مردم انتخاب بشه و برناه هاشو پیاده سازی کنه.

عرض ادب و احترام

ستايشگر;961629 نوشت:
شروع کننده تاپیک در مورد "نوع" حکومت پرسیده بودند. درسته که در یک نظامی که از مردم رای میگیره میشه تا حدودی حرکت ها و جهت گیری ها رو تغییر داد، اما مسلما نه ممکن و نه عاقلانه است که با تغییر هر نسلی "نوع" حکومت هم تغییر بکنه. ( مثلا بگیم پدران ما گفتند "جمهوری اسلامی" حالا نسل عوض شده میخوایم "جمهوری"ش رو بندازیم! )

صرفا می خواهم توصیه کنم در رعایت کلمات دقت فراوان کنید ، این مطلبی که می فرمائید عاقلانه نیست را قریب چهل سال پیش حضرت امام خمینی ره خطاب به محمد رضا پهلوی گفتند . فرمودند پدران ما شاید شما را خواسته باشند ، اما مردم امروز می گویند نه !

در رد ممکن نبودنش هم همین قدر دقت داشته باشید که کنار گذاشته شدن حکومت های پادشاهی در جهان غرب به خاطر همین سنخ از اعتراضات و عملی شدن آنها بود .

پ.ن : حضرتعالی چطور فهمیدید درخواست عده ای انداختن «جمهوری» است ؟!! ازاون حرف ها بود Smile

خدارا خدارا;961630 نوشت:
ببینید ما نیازی نداریم دموکراسیمون عین اونا باشه تا بشه بهش گفت دموکراسی.

علیکم السلام و رحمة الله

این ما نیازی نداریم دقیقا یعنی چه کسانی ؟!

توصیه من به شما اینه فقط از جانب خودتون صحبت کنید .

با تشکر فراوان .

*حسام الدین*;961638 نوشت:
صرفا می خواهم توصیه کنم در رعایت کلمات دقت فراوان کنید ، این مطلبی که می فرمائید عاقلانه نیست را قریب چهل سال پیش حضرت امام خمینی ره خطاب به محمد رضا پهلوی گفتند . فرمودند پدران ما شاید شما را خواسته باشند ، اما مردم امروز می گویند نه !

جدیدا از این کلام امام خیلی استفاده میشه توسط مخالفین. ببینید این کلام امام هست:

"اصلاً رژیم سلطنتی از اول خلاف عقل بوده. خلاف قانون، خلاف قانون اساسی است «رژیم سلطنتی»! در قانون اساسی، در حقوق بشر، این است که هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند یعنی ما الآن خودمان باید سرنوشت خودمان را تعیین کنیم. ما حق نداریم سرنوشت اعقابمان را تعیین کنیم. اعقاب ما بعد می‌آیند؛ خودشان سرنوشتی دارند، به دست خودشان باید باشد، نه به دست من و شما.
«رژیم سلطنتی» اگر معنایش این باشد که یک سلطان خودش باشد و ملت تعیینش کند، این رژیم سلطنتی نیست؛ این یک سلطانی است که مردم تعیینش کرده‌اند که شاه [باشد]. اما اگر مردم ما - فرض کنیم که - تعیین بکنند سلطان را و اعقاب او را، آقا سرنوشت خود شما با شماست؛ سلطان را سلطان کردید، چون خودتان بودید. بسیار خوب، شما چه حقی دارید که اعقاب یک کسی را که برای یک کس دیگر می‌خواهد سلطنت بکند شما تعیین می‌کنید؟ چه حقی دارند پدرهای ما که سرنوشت ما را تعیین بکنند؟ رژیم سلطنتی خلاف قانون اساسی است، خلاف حقوق بشر است لهذا نباید باشد. رژیم سلطنتی فاسد است همه‌اش. حالا فرضاً که خیلی عادل هم باشد لکن خلاف حقوق بشر است. وضع مملکت ما تا حالا یک چیز مخلوط درهمی است که معلوم نیست اسمش چیست. اصلاً معلوم نیست اسم این چه است. ما مملکت را «مشروطه» اسمش را بگذاریم، مشروطه که این نیست، دیکتاتوری است. اما رژیم نیست دیکتاتوری."

خب اگر دقت کنید کلام امام درباره انتخاب نوع حکومت نیست. ایشون میگن پادشاهی دموکراسی نیست چون مثلا 100 سال پیش مردم یکیو شاه میکنند. مردمان آینده نمیتونن حاکمشونو دیگه تعیین کنن چرا چون مجبورن نوادگان اون شاه اولیه رو تحمل کنند.در جمهوری اسلامی که مردم پیوسته حاکمان خودشونو انتخاب میکنند از این اشکال مبرا هست.
پس کلام امام درباره انتخاب نوع حکومت نیست. ایشون حتی با نظام سلطانی که ملت تعیینش کنند مشکلی نداره! کلام ایشون درباره "حاکم" هست و نه "نوع حکومت"

*حسام الدین*;961638 نوشت:
علیکم السلام و رحمة الله

این ما نیازی نداریم دقیقا یعنی چه کسانی ؟!

توصیه من به شما اینه فقط از جانب خودتون صحبت کنید .

با تشکر فراوان .

یعنی همه ما. همه مردم ایران و بلکه همه مردم دنیا. کی گفته که باید واو به واو فرهنگ غربی رو پیاده کنیم. خب هر ملتی میتونه با توجه به فرهنگ و دین و جامعه خودش نوع حکومت بومی خودشو ایجاد کنه. کی مجبورمون کرده حتما مقلد غرب باشیم!

به نام خدا.

*حسام الدین*;961638 نوشت:
عرض ادب و احترام

صرفا می خواهم توصیه کنم در رعایت کلمات دقت فراوان کنید ، این مطلبی که می فرمائید عاقلانه نیست را قریب چهل سال پیش حضرت امام خمینی ره خطاب به محمد رضا پهلوی گفتند . فرمودند پدران ما شاید شما را خواسته باشند ، اما مردم امروز می گویند نه !

در رد ممکن نبودنش هم همین قدر دقت داشته باشید که کنار گذاشته شدن حکومت های پادشاهی در جهان غرب به خاطر همین سنخ از اعتراضات و عملی شدن آنها بود .

پ.ن : حضرتعالی چطور فهمیدید درخواست عده ای انداختن «جمهوری» است ؟!! ازاون حرف ها بود Smile

در مورد کلام امام خمینی که جناب خدارا خدارا توضیح فرمودند ( تشکر :Gol: )

آیا در غرب هر نسل یک "نظام" برای خودش برپا میکنه؟ نسل قبلشون گفتن جمهوری و این نسل میاد میگن پادشاهی یا بالعکس؟ اونچه بنده میبینم اتفاقا اینه که ثبات بر غالب کشورها حکم فرماست و نه تغییر بیخ و بنی نظام!

ستایشگر :Gol:

پی نوشت : در مثل مناقشه نیست.

خدارا خدارا;961642 نوشت:
جدیدا از این کلام امام خیلی استفاده میشه توسط مخالفین. ببینید این کلام امام هست:

"اصلاً رژیم سلطنتی از اول خلاف عقل بوده. خلاف قانون، خلاف قانون اساسی است «رژیم سلطنتی»! در قانون اساسی، در حقوق بشر، این است که هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند یعنی ما الآن خودمان باید سرنوشت خودمان را تعیین کنیم. ما حق نداریم سرنوشت اعقابمان را تعیین کنیم. اعقاب ما بعد می‌آیند؛ خودشان سرنوشتی دارند، به دست خودشان باید باشد، نه به دست من و شما.
«رژیم سلطنتی» اگر معنایش این باشد که یک سلطان خودش باشد و ملت تعیینش کند، این رژیم سلطنتی نیست؛ این یک سلطانی است که مردم تعیینش کرده‌اند که شاه [باشد]. اما اگر مردم ما - فرض کنیم که - تعیین بکنند سلطان را و اعقاب او را، آقا سرنوشت خود شما با شماست؛ سلطان را سلطان کردید، چون خودتان بودید. بسیار خوب، شما چه حقی دارید که اعقاب یک کسی را که برای یک کس دیگر می‌خواهد سلطنت بکند شما تعیین می‌کنید؟ چه حقی دارند پدرهای ما که سرنوشت ما را تعیین بکنند؟ رژیم سلطنتی خلاف قانون اساسی است، خلاف حقوق بشر است لهذا نباید باشد. رژیم سلطنتی فاسد است همه‌اش. حالا فرضاً که خیلی عادل هم باشد لکن خلاف حقوق بشر است. وضع مملکت ما تا حالا یک چیز مخلوط درهمی است که معلوم نیست اسمش چیست. اصلاً معلوم نیست اسم این چه است. ما مملکت را «مشروطه» اسمش را بگذاریم، مشروطه که این نیست، دیکتاتوری است. اما رژیم نیست دیکتاتوری."

خب اگر دقت کنید کلام امام درباره انتخاب نوع حکومت نیست. ایشون میگن پادشاهی دموکراسی نیست چون مثلا 100 سال پیش مردم یکیو شاه میکنند. مردمان آینده نمیتونن حاکمشونو دیگه تعیین کنن چرا چون مجبورن نوادگان اون شاه اولیه رو تحمل کنند.در جمهوری اسلامی که مردم پیوسته حاکمان خودشونو انتخاب میکنند از این اشکال مبرا هست.
پس کلام امام درباره انتخاب نوع حکومت نیست. ایشون حتی با نظام سلطانی که ملت تعیینش کنند مشکلی نداره! کلام ایشون درباره "حاکم" هست و نه "نوع حکومت"

خب اینجا که می فرمائید مردم پیوسته حاکمان خودشون رو انتخاب می کنند حرف های بسیار هست ، دقیقا حرف و حدیث هاراجع به همین بخش رنگی شده باعث شده عده ای از مردم امروز به این وضعیت اعتراض داشته باشند ..

ما در کشور یک سری نهاد ها داریم که اینها کاملا انتصابی هستند ، یعنی مثلا از روزی که خیلی از این مردم به یاد دارند آیت الله جنتی منصب بسیار مهم دبیری شورای نگهبان رو در دست دارند ، از زمان حضرت امام تا همین الان ! شما به این میگید انتخاب پیوسته حاکم ؟

و یا مسئولین رده بالای مملکت رو از چهل سال پیش تا الان نگاه کنید ، فقط مناصبشون تغییر کرده ، از رو این صندلی بلند میشن میرن رو اون یکی صندلی ! والله قسم اسم این تغییر پیوسته حاکمان نیست . چرا باید یک نفر همزمان چهل مسئولیت داشته باشه به طوریکه حتی نرسه برگه هایی که به دستش میرسه رو امضا کنه ؟

تغییر پیوسته حاکمان پیش کش ! وضعیت ادارات و ارگان های ما هم امروز به وضع سلطنت موروثی رسیدن ! مدیریت محترم لطف کردند یک شبکه فامیلی در ارگان تحت نظرشون ایجاد کردند و اسمش رو هم گذاشتیم مردم سالاری دینی ! معنای الناس علی دین ملوکهم را اینجا میشه خوب فهمید ، متاسفانه !

خدارا خدارا;961642 نوشت:
نی همه ما. همه مردم ایران و بلکه همه مردم دنیا. کی گفته که باید واو به واو فرهنگ غربی رو پیاده کنیم. خب هر ملتی میتونه با توجه به فرهنگ و دین و جامعه خودش نوع حکومت بومی خودشو ایجاد کنه. کی مجبورمون کرده حتما مقلد غرب باشیم!

اینی که میفرمایید خواسته قلبی شماست ، نه واقعیت خارجی . در واقع خواست قلبی شما اینه که همه مردم ایران مثل شما فکر کنند ، حتی میل دارید همه مردم دنیا هم مثل شما از فرهنگ غرب بیزار باشند.. در همین سطح من از شما می پذیریم ، اما اینکه حضرتعالی به جای چندمیلیون انسان بیایید و نظر بدید معقول نیست .

ستايشگر;961644 نوشت:
آیا در غرب هر نسل یک "نظام" برای خودش برپا میکنه؟ نسل قبلشون گفتن جمهوری و این نسل میاد میگن پادشاهی یا بالعکس؟ اونچه بنده میبینم اتفاقا اینه که ثبات بر غالب کشورها حکم فرماست و نه تغییر بیخ و بنی نظام!

عرض کردم ، اگر در غرب امروز نظام سیاسی به هم نمی ریزه چون دلیلی براش نیست ! اما روزگاری در همون غرب هم چون حکومت خواسته های مردم رو پاسخ نمی داد و به اونها بی توجه بود و به علاوه چون قدرت محصور در دست عده ای بود انقلاب های مختلف اتفاق افتاد تا اینکه سرانجام نظام های سیاسی روی کار اومدند که ظرف تحقق خواسته های ملت هاشون بودند ! وقتی این امکان وجود دارد که خواسته ملت بر جامعه حکمفرما بشه بنظر شما چه دلیلی باید برای تغییر اون وجود داشته باشه !

و در عین حال دقت کنید که اساس در نظام های دموکراتیک اراده و قدرتی هم برای ممانعت از تغییر نظام سیاسی وجود نداره ! حکومت ملک پدری هیچ کس تلقی نمیشه که حالا اگر مردم خواستند روزی تغییر ایجاد بشه با اسلحه مقابل مردم بایستند !

پس لطفا دقت داشته باشید راز ثبات در نظام های سیاسی دموکراتیک - به معنای واقعی اون - به خود نظام سیاسی بر می گرده و این همون چیزی هست که در پست قبلی به شما گفتم راه حل جوامع مدرن برای حل مشکلات بوده !

به نام خدا.

*حسام الدین*;961651 نوشت:

عرض کردم ، اگر در غرب امروز نظام سیاسی به هم نمی ریزه چون دلیلی براش نیست ! اما روزگاری در همون غرب هم چون حکومت خواسته های مردم رو پاسخ نمی داد و به اونها بی توجه بود و به علاوه چون قدرت محصور در دست عده ای بود انقلاب های مختلف اتفاق افتاد تا اینکه سرانجام نظام های سیاسی روی کار اومدند که ظرف تحقق خواسته های ملت هاشون بودند ! وقتی این امکان وجود دارد که خواسته ملت بر جامعه حکمفرما بشه بنظر شما چه دلیلی باید برای تغییر اون وجود داشته باشه !

و در عین حال دقت کنید که اساس در نظام های دموکراتیک اراده و قدرتی هم برای ممانعت از تغییر نظام سیاسی وجود نداره ! حکومت ملک پدری هیچ کس تلقی نمیشه که حالا اگر مردم خواستند روزی تغییر ایجاد بشه با اسلحه مقابل مردم بایستند !

پس لطفا دقت داشته باشید راز ثبات در نظام های سیاسی دموکراتیک - به معنای واقعی اون - به خود نظام سیاسی بر می گرده و این همون چیزی هست که در پست قبلی به شما گفتم راه حل جوامع مدرن برای حل مشکلات بوده !

بنده ضرورت این بحث رو متوجه نمیشم! به نظر شما ضرورتی داره؟

خیلی واضحه که (مثلا) در فرانسه اگر 30 سال پیش جمهوری بوده، امروز نسل جدیدشون نمیگن "پس حق ما در تعیین نوع حکومت کجا رفت؟ ما میخوایم پادشاه داشته باشیم" و بعدش داشته باشن! اصلا چنین درخواستی درست نیست.

بله! ممکنه دیروز به اولاند رای داده باشن و رئیس جمهورشون باشه با یک دیدگاه هایی و امروز به ماکرون با یک دیدگاه های دیگه. اما دیگه با تغییر نسل که نظام فرانسه تبدیل به (مثلا) جمهوری اسلامی نمیشه که!

بنده فکر نمیکنم این قضیه خیلی جای بحث داشته باشه حقیقتش! شما فکر میکنید جایی از حرف بنده ناواضح هست؟ یا غلط هست؟ ( یعنی این تغییری که گفتم اتفاق میافته جایی از دنیا؟ ) دقت بفرمایید که بحث بر روی "نوع" حکومت از اساس و بنیان هست ( جمهوری، پادشاهی و ... ) و نه در مورد مثلا پرداخت یارانه به محصولات کشاورزی!

ستایشگر :Gol:

پی نوشت : فرمودید :

نقل قول:
و در عین حال دقت کنید که اساس در نظام های دموکراتیک اراده و قدرتی هم برای ممانعت از تغییر نظام سیاسی وجود نداره ! حکومت ملک پدری هیچ کس تلقی نمیشه که حالا اگر مردم خواستند روزی تغییر ایجاد بشه با اسلحه مقابل مردم بایستند !

عارضم به خدمتتون که اشتباه میفرمایید. حکومت ها هم مثل هر موجود زنده ای برای بقای خودشون تلاش میکنند. همه حکومت های دنیا ( حتی اونی که ته دموکراسیه ) نیروی اطلاعاتی و امنیتی دارن که با خطرات داخلی و خارجی که موجودیتشون رو تهدید بکنه به شدت برخورد میکنند ( همین آمریکا رو ببینید که با وال استریت چه کرد، شاه با انقلابیون چه کرد، عربستان با مخالف هاش و ... ) و اصلا اینجوری نیست که بگن بفرمایید ما رو ( نوع حکومت رو ) عوض کنید. ربطی هم به اینکه مال باباشونه یا نه نداره.

ستايشگر;961653 نوشت:
بله! ممکنه دیروز به اولاند رای داده باشن و رئیس جمهورشون باشه با یک دیدگاه هایی و امروز به ماکرون با یک دیدگاه های دیگه. اما دیگه با تغییر نسل که نظام فرانسه تبدیل به (مثلا) جمهوری اسلامی نمیشه که!

بنده فکر نمیکنم این قضیه خیلی جای بحث داشته باشه حقیقتش! شما فکر میکنید جایی از حرف بنده ناواضح هست؟ یا غلط هست؟ ( یعنی این تغییری که گفتم اتفاق میافته جایی از دنیا؟ ) دقت بفرمایید که بحث بر روی "نوع" حکومت از اساس و بنیان هست ( جمهوری، پادشاهی و ... ) و نه در مورد مثلا پرداخت یارانه به محصولات کشاورزی!


سلام.نظام فرانسه، جمهوری مردمیه، دیگه چه لزومی داره که، مردم رای بدن و نظامشون عوض بشه.دیگه معنی ای نداره که، مردمشون بگن، پس حق ما چی!!دیگه جمهوری داریم، الان حکومت دست شماست دیگه،از این بالاتر که نداریم.کیه که ناراضی باشه.ولی نظام ما جمهوری اسلامیه..خوب پس هنوز جا داره که، رشد کنه.هنوز جای بهبود و تغییر رژیم هست.هنوز مردم حق رو دارن که پس حق ما چی در تعیین حکومت؟مثلا ما اسلام رو نمی خواییم و از این حرفا...اگر این اسلامی برداشته بشه و یک جمهوری مردمی و عقلایی و برگرفته از عقل مردم باشه، مشکل حل می شه.و دیگه نیازی نیست که هر بیست سی سال، یک رفراندوم برای تغییر حکومت انجام بگیره.پس نظام ما جمهوری اسلامی
جای تغییر در اون هست.مردم ایران ممکنه، دیگه اسلام رو قبول نداشته باشن، پس جا داره که رژیم عوض بشه.ولی دیگه جمهوری فرانسه، یک جمهوری مردمی و عقلایی هست...کسی نیست که بگه، نه من عقل رو قبول ندارم...در یک جمهوری عقلایی، حتی امکانش هست که، فرامین و قوانین اسلامی و قرآن در اون توسط نمایندگان انتخاب و تصویب بشه...اما در جمهوری اسلامی خلافش نیست...

پس، در مورد ایران و حکومتش، طبیعیه که گفته بشه که پس حق ما در انتخاب حکومت چی.ما این حکومت رو قبول نداریم و از این حرفا.و نباید شما فرانسه رو مثال بزنید و بگید، مگه قراره هر سی سال، حکومت عوض بشه.

جناب ستایشگر به ما بگید که، اگر مردم سی سال پیش، انتخاب کرده باشند حکومت دیکتاتوری باشه، شما اعتراض نمی کنی و نمی گی، پس حق ما چی، ما دیکتاتوری نمی خواهیم؟؟؟؟؟؟

به نام خدا.

وال ئی;961654 نوشت:
سلام.نظام فرانسه، جمهوری مردمیه، دیگه چه لزومی داره که، مردم رای بدن و نظامشون عوض بشه.دیگه معنی ای نداره که، مردمشون بگن، پس حق ما چی!!دیگه جمهوری داریم، الان حکومت دست شماست دیگه،از این بالاتر که نداریم.کیه که ناراضی باشه.ولی نظام ما جمهوری اسلامیه..خوب پس هنوز جا داره که، رشد کنه.هنوز جای بهبود و تغییر رژیم هست.هنوز مردم حق رو دارن که پس حق ما چی در تعیین حکومت؟مثلا ما اسلام رو نمی خواییم و از این حرفا...اگر این اسلامی برداشته بشه و یک جمهوری مردمی و عقلایی و برگرفته از عقل مردم باشه، مشکل حل می شه.و دیگه نیازی نیست که هر بیست سی سال، یک رفراندوم برای تغییر حکومت انجام بگیره.پس نظام ما جمهوری اسلامی
جای تغییر در اون هست.مردم ایران ممکنه، دیگه اسلام رو قبول نداشته باشن، پس جا داره که رژیم عوض بشه.ولی دیگه جمهوری فرانسه، یک جمهوری مردمی و عقلایی هست...کسی نیست که بگه، نه من عقل رو قبول ندارم...در یک جمهوری عقلایی، حتی امکانش هست که، فرامین و قوانین اسلامی و قرآن در اون توسط نمایندگان انتخاب و تصویب بشه...اما در جمهوری اسلامی خلافش نیست...

پس، در مورد ایران و حکومتش، طبیعیه که گفته بشه که پس حق ما در انتخاب حکومت چی.ما این حکومت رو قبول نداریم و از این حرفا.و نباید شما فرانسه رو مثال بزنید و بگید، مگه قراره هر سی سال، حکومت عوض بشه.

جناب ستایشگر به ما بگید که، اگر مردم سی سال پیش، انتخاب کرده باشند حکومت دیکتاتوری باشه، شما اعتراض نمی کنی و نمی گی، پس حق ما چی، ما دیکتاتوری نمی خواهیم؟؟؟؟؟؟

سلام بر شما.

دانه ی معنی بگیرید بابام جان! پیمانه را ننگرید! ای مردان عقل! :d

حالا اگر مردم فرانسه عقل درازگوش میل فرمودن و گفت ما جمهوری نمیخوایم چون خودمون جمهوری رو انتخاب نکردیم، بابامون انتخاب کرده، ما پادشاهی میخوایم، شما بهشون میفرمایید "با درخواست شما موافقت نمیشه چون بر همه واضح و مبرهن است که پادشاهی بدتر است از جمهوری مردمی؟"

خیر. درصورت وقوع چنین مسئله ای در فرانسه ( اینکه یک نسل بیان بگن ما چون نسلمون عوض شده میخوایم کلیت نظاممون رو از اساس و بنیان عوض کنیم ) اشکال درخواست نسل جدید فرانسویان این نیست که فلان فرم حکومت رو خواستن و نه بهمان فرم حکومت رو! اشکال در اینه که به ازای هر نسل یکبار حکومت عوض نمیشه! حالا هر حکومتی! ( بابا اصلا تغییر نسل یک چیز پیوسته است، تغییر نظام سیاسی یک کشور یک امر دفعی! اصلا نمیخوره به هم ایهاالناس! :god:)

ستایشگر :Gol:

ستايشگر;961655 نوشت:
حالا اگر مردم فرانسه عقل درازگوش میل فرمودن و گفت ما جمهوری نمیخوایم چون خودمون جمهوری رو انتخاب نکردیم، بابامون انتخاب کرده، ما پادشاهی میخوایم، شما بهشون میفرمایید "با درخواست شما موافقت نمیشه چون بر همه واضح و مبرهن است که پادشاهی بدتر است از جمهوری مردمی؟"

نمایندگان مردم می تونن در مجلس رای بدن به اینکه، یک پادشاه انتخاب بشه،اون پادشاهی که مردم می خوان، بیاد قدرت رو بدست بگیره....happy
آخه این یک فرض محاله...همچین چیزی رو مردم هیچگاه نمی خوان...مگر اینکه، به قول شما عقل دراز گوش خورده باشن

سلام و عرض ادب

ستايشگر;961653 نوشت:
بنده ضرورت این بحث رو متوجه نمیشم! به نظر شما ضرورتی داره؟

خیلی واضحه که (مثلا) در فرانسه اگر 30 سال پیش جمهوری بوده، امروز نسل جدیدشون نمیگن "پس حق ما در تعیین نوع حکومت کجا رفت؟ ما میخوایم پادشاه داشته باشیم" و بعدش داشته باشن! اصلا چنین درخواستی درست نیست.

بله! ممکنه دیروز به اولاند رای داده باشن و رئیس جمهورشون باشه با یک دیدگاه هایی و امروز به ماکرون با یک دیدگاه های دیگه. اما دیگه با تغییر نسل که نظام فرانسه تبدیل به (مثلا) جمهوری اسلامی نمیشه که!

بنده فکر نمیکنم این قضیه خیلی جای بحث داشته باشه حقیقتش! شما فکر میکنید جایی از حرف بنده ناواضح هست؟ یا غلط هست؟ ( یعنی این تغییری که گفتم اتفاق میافته جایی از دنیا؟ ) دقت بفرمایید که بحث بر روی "نوع" حکومت از اساس و بنیان هست ( جمهوری، پادشاهی و ... ) و نه در مورد مثلا پرداخت یارانه به محصولات کشاورزی!

دیشب که بحث به درازا کشید و پاسخ اخیرتون دیر ارسال شد . باری ، من فکر می کنم پاسخ عرایضتون رو در پست های قبلی دادم ، اما سعی می کنم با بیانی دیگه نظراتمون به هم نزدیک تر بشه ..

اشکال اصلی شما و سایر همفکرانتون در قسمتی هست که مشخص کردم . چرا اصل چنین درخواستی درست نیست ؟! چه کسی همچین حرفی زده ؟

یک مفهومی داریم به اسم حزب . با همه تعاریف و مشخصاتش که ضرورتی نمیبینم اینجا راجع بهش صحبت کنم . اون چیزی که شما میگید در قالب احزاب قابل پیگیریه .. من اون فرض محال شما رو بررسی می کنم ، فرض کنیم اصلا مردم فرانسه امروز بیان بگن ما جمهوری اسلامی می خوایم . خب دعوا نداره که ، یک حزب درست می کنن ، فعالیت حزبی انجام می دن ، در یک انتخابات آزاد خودشون رو به رای مردمی می گذران ، اگر اقبال عمومی بهشون بود می تونن پارلمان رو در دست بگیرن و بعد برای بقیه تحقق خواستون تلاش کنن . به همین سادگی . شما می تونید برای اطمینان بیشتر یک نیم نگاهی به احزاب سلطنت طلب در جهان داشته باشید .

اما طرف دیگه ماجرا ، یعنی تلاش برای برچیدن نظام پادشاهی و رسیدن به حکومت جمهوری هم نمونه هایی در جهان داره ،
همین الان در اسپانیا حزب پودموس یک حزب برانداز محسوب میشه ! منتهی از نوع غیرسلطنت طلبش ! خواهان برچیده شدن نظام پادشاهی و استقرار جمهوری هستند .. حتی در جامعه اسپانیا که از نظر دموکراسی در وضعیت مطلوب هم قرار نداره ، اما بازهم راه حل دموکراتیک برای تغییر نظام سیاسی در اون رعایت میشه .. در انتخابات شرکت می کنند و یک درصدی هم از آرا رو در اختیار دارند و در همون مسیری هم که برای خودشون تعریف کردن حرکت می کنند .. ذهن دموکراسی ندیده ما چنین چیزی رو باور نمی کنه ، باخودمون می پرسیم مگر چنین چیزی ممکنه اصلا ! چطور سران این حزب تا الان به جرم تلاش برای براندازی دستگیر و مجازات نشدن .. عجیبه !!

خب حالا در ایران خودمون چی ؟! اینو می گذارم بر عهده شما /

ستايشگر;961653 نوشت:
عارضم به خدمتتون که اشتباه میفرمایید. حکومت ها هم مثل هر موجود زنده ای برای بقای خودشون تلاش میکنند. همه حکومت های دنیا ( حتی اونی که ته دموکراسیه ) نیروی اطلاعاتی و امنیتی دارن که با خطرات داخلی و خارجی که موجودیتشون رو تهدید بکنه به شدت برخورد میکنند ( همین آمریکا رو ببینید که با وال استریت چه کرد، شاه با انقلابیون چه کرد، عربستان با مخالف هاش و ... ) و اصلا اینجوری نیست که بگن بفرمایید ما رو ( نوع حکومت رو ) عوض کنید. ربطی هم به اینکه مال باباشونه یا نه نداره.

از ته دموکراسی حضرتعالی شاه سابق ایران و حکومت عربستان رو گیر آوردید ؟! Lol نمیدونم شاید دموکراسی از دید شما تعریف دیگه ای داره !

هرچند با توضیحاتی که در بالا دادم اصل فرمایش شما درست نیست .

با تشکر فراوان !

کاش یکی میتونست به همه بفهمونه چیزی که پدران ما خواستن(یا با دروغ بهشون تحمیل کردن)، خواست ما نیست!!!

لیبرال و دموکرات و جمهوری خواه و کمونیسم و... همشون دنبال منافع خودشون هستن نه مردم...

هر انسانی خودش باید برای زندگیش تصمیم بگیره نه پدرش یا پدر بزرگش یا شیخ محله

چرا چون حکومت کنونی فکر میکنه سیستمش هیچ مشکلی نداره ما هم باید دروغ به این بزرگی رو باور کنیم ؟؟؟!!!!

سیستمی که همه روسا و مسئولین طراز اولش تا الان فاسد یا ناکارآمدبودن چطور میتونه ادعای بی نقص بودن بکنه؟؟؟!!!

فقط یه چیز واضحه

مشکل از اسلام نیست ..... از مسلمانی ماست

مسلمون واقعی جلوی این همه ظلم و بی عدالتی ساکت نمی مونه

برای توضیح اینکه در حال حاضر چه نظامی پشت اسم جمهوری اسلامی در جریان هست بهتره یه نگاهی به فاشیسم داشته باشید

فاشیسم یک مفهوم مذهبی است که انسان در آن وابسته به قانونی اعلی و اراده‌ای واقعی است که از فرد تجاوز می‌کند و به عضویت یک جامعهٔ روحانی ارتقاء می‌یابد. به نظر می‌رسد کسانی که در سیاست‌های مذهبی فاشیسم، چیزی جز فرصت‌طلبی ندیده‌اند این معنی را نفهمیده‌اند که فاشیسم علاوه بر آن‌که یک سیستم حکومتی است، بالاتر از همه یک سیستم فکری نیز هست.
«فاشیسم» با همهٔ تجربه‌های فردی دارای طبیعت مادی – مانند آنچه در سده هجدهم رواج داشت – مخالفت می‌کند. فاشیسم مخالف استقلال فردی و طرفدار دولت است و برای فرد تا آنجا ارزش قایل است که با دولت یعنی وجدان و ارادهٔ عمومی انسان در وجود تاریخی وی منطبق شود. اصول آزادی دولت را در مقابل مصالح فرد انکار می‌کند. اما فاشیسم، دولت را به عنوان یک واقعیت حقیقی مبنا قرار می‌دهد.

*حسام الدین*;961651 نوشت:
خب اینجا که می فرمائید مردم پیوسته حاکمان خودشون رو انتخاب می کنند حرف های بسیار هست ، دقیقا حرف و حدیث هاراجع به همین بخش رنگی شده باعث شده عده ای از مردم امروز به این وضعیت اعتراض داشته باشند ..

سلام. من فکر میکنم اول به خاطر تحریف سخنان امام معذرت خواهی کنید و اشتباهتونو در تحریف امام (عمدی یا سهوی) قبول کنید بعد برید ادامه بحث بهتره.

*حسام الدین*;961651 نوشت:
ما در کشور یک سری نهاد ها داریم که اینها کاملا انتصابی هستند ، یعنی مثلا از روزی که خیلی از این مردم به یاد دارند آیت الله جنتی منصب بسیار مهم دبیری شورای نگهبان رو در دست دارند ، از زمان حضرت امام تا همین الان ! شما به این میگید انتخاب پیوسته حاکم ؟

و یا مسئولین رده بالای مملکت رو از چهل سال پیش تا الان نگاه کنید ، فقط مناصبشون تغییر کرده ، از رو این صندلی بلند میشن میرن رو اون یکی صندلی ! والله قسم اسم این تغییر پیوسته حاکمان نیست . چرا باید یک نفر همزمان چهل مسئولیت داشته باشه به طوریکه حتی نرسه برگه هایی که به دستش میرسه رو امضا کنه ؟

تغییر پیوسته حاکمان پیش کش ! وضعیت ادارات و ارگان های ما هم امروز به وضع سلطنت موروثی رسیدن ! مدیریت محترم لطف کردند یک شبکه فامیلی در ارگان تحت نظرشون ایجاد کردند و اسمش رو هم گذاشتیم مردم سالاری دینی ! معنای الناس علی دین ملوکهم را اینجا میشه خوب فهمید ، متاسفانه !

آخه مرد مومن نه آیت الله جنتی حاکم حساب میشه و نه مدیران دولتی. شما اصلا معنی حاکم رو درست بلدید؟ عزیز من کجای دنیا مردم تمام مدیران دولتی رو خودشون انتخاب میکنند که ما دومیش باشیم. شما دارید واقعا یه تعریف جدیدی از دموکراسی ارائه میدید که خود آمریکا هم باید بیاد از شما یاد بگیره. والا به خدا تو غرب هم ملت فقط به ریاست جمهوری و نمایندگان رای میدن نه به انتخاب تک تک مدیران.

*حسام الدین*;961651 نوشت:
اینی که میفرمایید خواسته قلبی شماست ، نه واقعیت خارجی . در واقع خواست قلبی شما اینه که همه مردم ایران مثل شما فکر کنند ، حتی میل دارید همه مردم دنیا هم مثل شما از فرهنگ غرب بیزار باشند.. در همین سطح من از شما می پذیریم ، اما اینکه حضرتعالی به جای چندمیلیون انسان بیایید و نظر بدید معقول نیست .

شما کلا بحث هارو میپیچونید تا به یه نتیجه ای برای خودتون برسونید! این حرفی که زدم نظر شخصی نیست. طبیعته. انگار من سرطان دارم بگم آقا منو مثل اون دوستم عمل کن که دستش شکسته. خب نمیشه که هر جامعه ای شرایط خاص خودشو داره.
عزیزم! همون غرب هم همین کارو کرده. شما برو کشورای غربی رو ببین تا متوجه بشی هیچ کدومشون دقیقا نظامشون عین اون یکی نیست. انگلیس سلطنتیه و ملکه داره نخست وزیرشو ملت انتخاب میکنن. آمریکا ریاست جمهوریه نحوه رای گیریشم الکراله و و و و. همشون با هم فرق دارن. اگه شما شیوه غرب رو دوست دارید پس اینکه من میگم هر جامعه با شرایط خودش نظام خودشو درست کنه هم باید به مزاج شما خوش بیاد چون خود غربیا هم همین کارو کردن!

*حسام الدین*;961651 نوشت:
عرض کردم ، اگر در غرب امروز نظام سیاسی به هم نمی ریزه چون دلیلی براش نیست ! اما روزگاری در همون غرب هم چون حکومت خواسته های مردم رو پاسخ نمی داد و به اونها بی توجه بود و به علاوه چون قدرت محصور در دست عده ای بود انقلاب های مختلف اتفاق افتاد تا اینکه سرانجام نظام های سیاسی روی کار اومدند که ظرف تحقق خواسته های ملت هاشون بودند ! وقتی این امکان وجود دارد که خواسته ملت بر جامعه حکمفرما بشه بنظر شما چه دلیلی باید برای تغییر اون وجود داشته باشه !

و در عین حال دقت کنید که اساس در نظام های دموکراتیک اراده و قدرتی هم برای ممانعت از تغییر نظام سیاسی وجود نداره ! حکومت ملک پدری هیچ کس تلقی نمیشه که حالا اگر مردم خواستند روزی تغییر ایجاد بشه با اسلحه مقابل مردم بایستند !

پس لطفا دقت داشته باشید راز ثبات در نظام های سیاسی دموکراتیک - به معنای واقعی اون - به خود نظام سیاسی بر می گرده و این همون چیزی هست که در پست قبلی به شما گفتم راه حل جوامع مدرن برای حل مشکلات بوده !

آقا باز بحثو عوض نکنید. ما میگیم ملت تو رای گیری ها شرکت میکنند پس به امتداد نظام رای میدن میگید نه بحث بر سر انتخاب نوع حکومته که امکان پذیر نیست.
اما وقتی نوبت به غرب میرسه شما میگید مردم راضی ان نیازی به تغییر حکومت ندارن. چطور تو ایران بحثتون فقط بر سر نوع حکومته اونجا نیست؟
عزیزم فرض کن من آمریکایی ام. عقلم کمه رفاه دوست ندارم یه عده ای هم مثل منن آقا زور که نیست دموکراسی نمیخوایم میخوایم تو آمریکا سلطنت باشه. در این حالت آیا کسی اجازه میده بریم نظامو عوض کنیم؟ هیچ حکومتی هیچ حکومتی هیچ حکومتی این کارو نمیکنه.
دست از رویا پردازی بردارید آمریکا بهشت موعود نیست. همچین خبرایی هم نیست خیالتون تخت!

*حسام الدین*;961663 نوشت:
یک مفهومی داریم به اسم حزب . با همه تعاریف و مشخصاتش که ضرورتی نمیبینم اینجا راجع بهش صحبت کنم . اون چیزی که شما میگید در قالب احزاب قابل پیگیریه .. من اون فرض محال شما رو بررسی می کنم ، فرض کنیم اصلا مردم فرانسه امروز بیان بگن ما جمهوری اسلامی می خوایم . خب دعوا نداره که ، یک حزب درست می کنن ، فعالیت حزبی انجام می دن ، در یک انتخابات آزاد خودشون رو به رای مردمی می گذران ، اگر اقبال عمومی بهشون بود می تونن پارلمان رو در دست بگیرن و بعد برای بقیه تحقق خواستون تلاش کنن . به همین سادگی . شما می تونید برای اطمینان بیشتر یک نیم نگاهی به احزاب سلطنت طلب در جهان داشته باشید .

خوشم میان اونیو انتخاب میکنی که به حرفات بیاد! چرا تغییر به جمهوری اسلامی رو مثال میزنی. اینو بگو که تو کشور آمریکا حزب سلطنت طلب تشکیل دادیم میتونیم نظام رو سلطنتی کنی؟
جمهوری اسلامی و جمهوری خالی چون شکل های مختلف از یک نوع حکومتن بله میشه با حزب اینور اونورش کرد. ولی سلطنت چی؟ مثلا حزب بیاد 4 سال پادشاه انتخاب کنه؟!!!! این سلطنته؟

وال ئی;961656 نوشت:
آخه این یک فرض محاله...همچین چیزی رو مردم هیچگاه نمی خوان...

این نظر شماست عزیزم. کنتور که نداره!
منم میگم از نظر ما فرض محاله که مردم جمهوری اسلامی رو نخوان. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته!
شما قبول میکنی جمله منو؟ ما چرا باید جمله شمارو قبول کنیم؟
تو همین انگلستان بود فکر کنم درست یادم باشه. ملت یه بار انقلاب کردن سلطنت رو برچیدن. بعد از سال ها یه انقلاب دیگه کردن سلطنت رو برگردوندند. پس هستند ملت هایی که از جمهوری مردمی انقلاب کنن برسن به سلطنت! فرض محال شما قبلا اتفاق افتاده جناب!

[="Arial Black"][="Black"]صبح بخیرhappy

ستايشگر;961610 نوشت:
نمیشه که نظام سیاسی یک کشور با هر نسل از بیخ و بن تغییر بکنه که!

نقل قول:
مثلا بگیم پدران ما گفتند "جمهوری اسلامی" حالا نسل عوض شده میخوایم "جمهوری"ش رو بندازیم!

این حق رو نداریم؟!
کسی نمیگه هر روز بیایم یه مدل حکومت رو تجربه کنیم ، سوال اینجاست چرا مردم نباید حکومتشون رو خودشون تعیین کنند ؟ چرا توی قانون اساسی یک راه مدنی برای تغییر در نظر گرفته نشده؟(در حالی که ادعا میشه جمهوریه)
اصلن شما بگو هر 2000 سال!
سوالم اینه که آیا این قانون اساسی برای مردم کشورش این حق رو در نظر گرفته که هر 2000 بتونن نوع حکومتشون رو خودشون تعیین کنن؟!

نقل قول:
مردم ما علاوه بر جمهوریت، اسلامیت رو هم انتخاب کردند

شما هم که از فعل های گذشته استفاده میکنی برادر#:-s، یک بار انتخاب کردن و تموم شدو رفت؟ً! دیگه بشینن نیگا کنن؟(در مورد انتخاب نوع حکومت!)

نقل قول:
احکام و قوانین اسلام احکام الهی هست و قابل تغییر نیست که اصلا کسی بخواد هر 4 سال عوض کنه!

تمامی حرفی که در این مورد معمولا زده میشه اینه که مردم جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن و احکام اسلام لازم الاجرا و...، خب اگه مردم دیگه نخوان چی؟! دیگه جمهوری اسلامی رو نخوان انتخاب کنن ، نمیشه که حق تغییر برای مردم تعریف نشده باشه(در قانون اساسی) و نتیجه بگیریم مردم کماکان همین نوع حکومت رو میخوان !

نقل قول:
خیلی واضحه که (مثلا) در فرانسه اگر 30 سال پیش جمهوری بوده، امروز نسل جدیدشون نمیگن "پس حق ما در تعیین نوع حکومت کجا رفت؟ ما میخوایم پادشاه داشته باشیم" و بعدش داشته باشن! اصلا چنین درخواستی درست نیست.

اینم نکته ی جالبیه! اگه نوع حکومت جمهوری باشه (نه یک کلمه بیشتر) ، حکومتی باشه که واقعا اکثریت حاکم نظرشون به کرسی بشینه دیگه چه نیازی به تغییر دارن مردمش؟!!!![/]

[="Arial Black"][="Black"]

خدارا خدارا;961686 نوشت:
نوشته اصلی توسط وال ئی
آخه این یک فرض محاله...همچین چیزی رو مردم هیچگاه نمی خوان...
این نظر شماست عزیزم. کنتور که نداره!
منم میگم از نظر ما فرض محاله که مردم جمهوری اسلامی رو نخوان. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته!
شما قبول میکنی جمله منو؟ ما چرا باید جمله شمارو قبول کنیم؟
تو همین انگلستان بود فکر کنم درست یادم باشه. ملت یه بار انقلاب کردن خانواده سلطنتی رو انداختن دور. بعد از سال ها یه انقلاب دیگه کردن سلطنت رو برگردوندند. پس هستند ملت هایی که از جمهوری مردمیییییی انقلاب کنن برسن به سلطنت! فرض محال شما قبلا اتفاق افتاده جناب!

لازم نیست به فرض و گمان متوسل بشید، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ اگه واقعن مطمئن بودید که مردم همواره به جمهوری اسلامی رای خواهند داد ، شرایطی رو برای تغییرش توی قانون اساسی تعریف می کردید ، نه اینکه چیزی قانون بشه که نسل های قبل انتخاب کردن و لزوما خواست نسل فعلی نیست[/]

خدارا خدارا;961683 نوشت:
سلام
اما وقتی نوبت به غرب میرسه شما میگید مردم راضی ان نیازی به تغییر حکومت ندارن. چطور تو ایران بحثتون فقط بر سر نوع حکومته اونجا نیست؟
عزیزم فرض کن من آمریکایی ام. عقلم کمه رفاه دوست ندارم یه عده ای هم مثل منن آقا زور که نیست دموکراسی نمیخوایم میخوایم تو آمریکا سلطنت باشه. در این حالت آیا کسی اجازه میده بریم نظامو عوض کنیم؟ هیچ حکومتی هیچ حکومتی هیچ حکومتی این کارو نمیکنه.
دست از رویا پردازی بردارید آمریکا بهشت موعود نیست. همچین خبرایی هم نیست خیالتون تخت!

تو بسیاری از کشورها هر روز تظاهرات میشه

این تظاهرات نشون دهنده خواست مردم اون کشور هست

تو کشورهایی که شما ذکر کردید خواسته مردم در تظاهرات تغییر نوع حکومت نیست

تغییر حاکم هست

اما در اینجا به اسم اسلام یا جمهوری نظام فاشیستی در جریانه و این خواست همه مردم نیست

هر چند مردمی هم هستن که به لطف نظام فاشیستی طرفداری کورکورانه از اون می کنن

PAN;961687 نوشت:
کسی نمیگه هر روز بیایم یه مدل حکومت رو تجربه کنیم ، سوال اینجاست چرا مردم نباید حکومتشون رو خودشون تعیین کنند ؟ چرا توی قانون اساسی یک راه مدنی برای تغییر در نظر گرفته نشده؟(در حالی که ادعا میشه جمهوریه)

داداش جمهوری به معنی تغییر حکومت نیست. جمهوری یعنی تغییر حاکمان. الان هم که حاکم ها (رهبر و رئیس جمهور و نمایندگان) به صورت های مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب میشه. پس عدم تغییر حکومت تناقضی با جمهوری نداره اصلا!

PAN;961687 نوشت:
اصلن شما بگو هر 2000 سال!
سوالم اینه که آیا این قانون اساسی برای مردم کشورش این حق رو در نظر گرفته که هر 2000 بتونن نوع حکومتشون رو خودشون تعیین کنن؟!

خیر

PAN;961687 نوشت:
تمامی حرفی که در این مورد معمولا زده میشه اینه که مردم جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن و احکام اسلام لازم الاجرا و...، خب اگه مردم دیگه نخوان چی؟! دیگه جمهوری اسلامی رو نخوان انتخاب کنن ، نمیشه که حق تغییر برای مردم تعریف نشده باشه(در قانون اساسی) و نتیجه بگیریم مردم کماکان همین نوع حکومت رو میخوان !

بخواین یا نخواین کشور ما بالای 90 درصدش مسلمانه! اینو باید در نظر گرفت.

PAN;961689 نوشت:
لازم نیست به فرض و گمان متوسل بشید، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ اگه واقعن مطمئن بودید که مردم همواره به جمهوری اسلامی رای خواهند داد ، شرایطی رو برای تغییرش توی قانون اساسی تعریف می کردید ، نه اینکه چیزی قانون بشه که نسل های قبل انتخاب کردن و لزوما خواست نسل فعلی نیست

قبلا گفتم. شما یک کشور پیدا کن که حکومتش اینکارو کرده باشه اونموقع چشم. گردن ما از مو باریک تر!
مرجع دموکراسی شما آمریکاست. چرا داغ تر از آش میشید. خود آمریکا هم همچین دموکراسی ای که شما میگید نداره! نظام آمریکا 400 سال پیش انتخاب شده! یک بار رفراندوم تغییر حکومت برگزار شده تو این 400 سال؟
توجیه نیارید که نیازی نیست و فلان و فلان. اگه این رفراندوم عین دموکراسیه خب برگزار کنن. اگه نیاز به تغییر نباشه مردم خودشون به نظام فعلی رای میدن. پس چرا نیست؟ چرا برگزار نمیکنن عزیز من؟

شروحیل;961690 نوشت:
تو بسیاری از کشورها هر روز تظاهرات میشه

این تظاهرات نشون دهنده خواست مردم اون کشور هست

تو کشورهایی که شما ذکر کردید خواسته مردم در تظاهرات تغییر نوع حکومت نیست

تغییر حاکم هست

اما در اینجا به اسم اسلام یا جمهوری نظام فاشیستی در جریانه و این خواست همه مردم نیست

هر چند مردمی هم هستن که به لطف نظام فاشیستی طرفداری کورکورانه از اون می کنن

برادر من بحث بر سر این نیست که الان ملت ها چه نظری دارن و میخوان چیو تغییر بدن. من میگم اگه تو همین آمریکا یه عده تظاهرات کردن خواستار تغییر حکومت شدن بهایی داده میشه؟ تو قانون اساسیشون پیشبینی شده که رفراندومی برگزار بشه؟ مسلما نه.
توجیه نیارید. برای فرار هم از بحث اصلی خارج نشید!

[="Arial Black"][="Black"]

خدارا خدارا;961683 نوشت:
آقا باز بحثو عوض نکنید. ما میگیم ملت تو رای گیری ها شرکت میکنند پس به امتداد نظام رای میدن میگید نه بحث بر سر انتخاب نوع حکومته که امکان پذیر نیست.

دقیقن نکته همینجاست،بد نیست ازون طرف به تظاهرات اعتراضی هم نیم نگاهی داشته باشین ....
شما راه دیگه ای توی قانون اساسی تعریف نکردی برای تغییر! مردمی که این حکومت رو نمیخوان میتونن به طور مدنی تغییر بدنش؟ اگر مطمئنید به مقبولیت این حکومت چرا نمیذارین دوباره رسما! انتخابش کنن؟اینطوری که بازم تایید میشه و مقبولیتش دو چندان.
توی همون رای گیری مورد نظر شما هم به کسی رای میدن که بیشترین زاویه رو با حاکمیت داره(ولو در ظاهر):-"
قدرت دست حکومته، لازم نیست با راه های غیر مستقیم به قول شما (شرکت در انتخابات و ... که بسیاری اجبارا درشون شرکت می کنن) خودشو ثابت کنه ، اصلن سلمنا بیاین اینجوری بریم جلو ، الان فرض کنیم به قول شما مردم حکومت رو میخان ، حرفی نیست. روزی مردم این حکومت رو نخوان تلکیفشون چیه؟[/]

خدارا خدارا;961692 نوشت:
برادر من بحث بر سر این نیست که الان ملت ها چه نظری دارن و میخوان چیو تغییر بدن. من میگم اگه تو همین آمریکا یه عده تظاهرات کردن خواستار تغییر حکومت شدن بهایی داده میشه؟ تو قانون اساسیشون پیشبینی شده که رفراندومی برگزار بشه؟ مسلما نه.
توجیه نیارید. برای فرار هم از بحث اصلی خارج نشید!

بحث الان سرایران هست نه آمریکا

مگه شما آمریکا رو مستکبر نمی دونید؟
به خاطر استکبارشون این کارو می کنن

این نظام که طرفدار آزادی و ضد استکبار هست چرا باید از مستکبرین تقلید کنه؟

یکی از علائم فاشیست
[=Georgia]دشمن‌تراشی. با این باور که القایِ وجود تعدادی دشمنان فرضی می‌تواند موجب واهمه توده‌های فریب‌خورده از آینده‌ای مبهم و تیره‌وتار شود، و چنین تصوری را ایجاد کند که دشمنانی خطرناک قصد تملک یا نابودیِ همهٔ دارایی‌های مادی و معنوی آنها را دارند.

PAN;961693 نوشت:
[=Arial Black]

دقیقن نکته همینجاست،بد نیست ازون طرف به تظاهرات اعتراضی هم نیم نگاهی داشته باشین ....
شما راه دیگه ای توی قانون اساسی تعریف نکردی برای تغییر! مردمی که این حکومت رو نمیخوان میتونن به طور مدنی تغییر بدنش؟ اگر مطمئنید به مقبولیت این حکومت چرا نمیذارین دوباره رسما! انتخابش کنن؟اینطوری که بازم تایید میشه و مقبولیتش دو چندان.
توی همون رای گیری مورد نظر شما هم به کسی رای میدن که بیشترین زاویه رو با حاکمیت داره(ولو در ظاهر):-"
قدرت دست حکومته، لازم نیست با راه های غیر مستقیم به قول شما (شرکت در انتخابات و ... که بسیاری اجبارا درشون شرکت می کنن) خودشو ثابت کنه ، اصلن سلمنا بیاین اینجوری بریم جلو ، الان فرض کنیم به قول شما مردم حکومت رو میخان ، حرفی نیست. روزی مردم این حکومت رو نخوان تلکیفشون چیه؟


آقا چند نفر به یه نفر :d

قبلا توضیح دادم. هر وقت در کشور های هد آزادی و دموکراسی فقط یک بار رفراندوم تغییر حکومت دادن ما هم گردنمون از مو باریک تر!

PAN;961693 نوشت:
الان فرض کنیم به قول شما مردم حکومت رو میخان ، حرفی نیست. روزی مردم این حکومت رو نخوان تلکیفشون چیه؟

اگر روزی مردم حکومتو نخوان باید انقلاب کنن. و مسلما هیچ انقلابی در هیچ جای دنیا بدون پاسخ نمیمونه.
اینم بگم فعلا و لا اقل فعلا در ایران انقلاب جواب نمیده. چون نظام پایگاه مردم قوی ای داره. خیلیا در کشور هستن که عشقشون این حکومته.(تو همین انجمن میبینید). البته این خیلیا که میگم فک کنم از نصف جمعیت هم پایین تر باشن. ولی اون که قابل توجهه اون نصف دیگه که انقلابی نیست همشون خواستار برچیده شدن نظام هم نیستن. خیلیا هستن از وضع اقتصادی و اینا راضی نیستن ولی تغییر نظام رو هم در سر نمیپرورونن. مطمئن باشین اگر این وضع پیش بره هیچ وقت نظام جمهوری اسلامی سقوط نمیکنه. مگه اینکه با عمل کردن ضد اسلامی پایگاه مردمی ای که به خاطر عقاید پای نظامن ریزش کنه.

شروحیل;961694 نوشت:
بحث الان سرایران هست نه آمریکا

مگه شما آمریکا رو مستکبر نمی دونید؟
به خاطر استکبارشون این کارو می کنن

این نظام که طرفدار آزادی و ضد استکبار هست چرا باید از مستکبرین تقلید کنه؟

یکی از علائم فاشیست
[=Georgia]دشمن‌تراشی. با این باور که القایِ وجود تعدادی دشمنان فرضی می‌تواند موجب واهمه توده‌های فریب‌خورده از آینده‌ای مبهم و تیره‌وتار شود، و چنین تصوری را ایجاد کند که دشمنانی خطرناک قصد تملک یا نابودیِ همهٔ دارایی‌های مادی و معنوی آنها را دارند.

اولا اون استکبار نیست. فکر کنم منظور شما استبداد باشه. این دو تا فرق دارن.
دوما. بحث بر سر ایرانه ولی بحث کنندگان پیوسته آمریکا و غرب و دموکراسیشونو مثال میزنن از جمله خودتون! ما هم باید با استدلال خودتون جواب بدیم.
سوما این روش غلطیه که تا دو ثانیه پیش همش آمریکا رو مثال بزنید وقتی که در بحث کم آوردید بگید نه آقا بحث ما آمریکا نیست!!!
چهارما خیر ما فاشیست نیستیم. خدارو شکر ازین تهمت ها پاکیم.
پنجما اگر به قول شما قراره دموکراسی خودمونو با دموکراسی غربی ها نسنجیم و با اونا کاری نداشته باشیم. خیل خب چه بهتر! دموکراسی بومی ما اینو میگه که تغییر حاکم جزو آزادی هاست ولی تغییر حکومت که اجازه تغییر حاکم رو بده جزو آزادی حساب نمیشه. والسلام! خداروشکر با دید جدید شما دموکراسی غربی رو نباید کاری داشته باشیم. پس تعریف بالا که گفتم با خودمون سنجیده میشه. پس همواره درسته.!!!(میگن چیزی نگین که در دادگاه علیه خودتون استفاده بشه!!!!) پیشنهاد میکنم برای اینکه بتونید بحثو ادامه بدید برگردید به نظر سابق و معیار قرار دادن دموکراسی غربی!!!

[="Arial Black"][="Black"]

خدارا خدارا;961691 نوشت:
داداش جمهوری به معنی تغییر حکومت نیست. جمهوری یعنی تغییر حاکمان. الان هم که حاکم ها (رهبر و رئیس جمهور و نمایندگان) به صورت های مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب میشه. پس عدم تغییر حکومت تناقضی با جمهوری نداره اصلا!

این عدم تغییر حکومت الی الابد ، خواست مردمه ؟

خدارا خدارا;961691 نوشت:
خیر

گل

خدارا خدارا;961691 نوشت:
بخواین یا نخواین کشور ما بالای 90 درصدش مسلمانه! اینو باید در نظر گرفت.

من که گفتم فرض می کنم حتی از این حرف بالاترم قبول دارم، بیاین فرض کنیم الان99 درصد مسلمونن، ما نمی تونیم شیوه ی حکومت رو الی الابد فیکس کنیم، چرا قانون برای روزی که مردم دیگه این حکومت رو نخوان ظالمه و میگه دیگه به خواسته ی شما اهمیت نمیدم؟!

خدارا خدارا;961691 نوشت:
قبلا گفتم. شما یک کشور پیدا کن که حکومتش اینکارو کرده باشه اونموقع چشم. گردن ما از مو باریک تر!
مرجع دموکراسی شما آمریکاست. چرا داغ تر از آش میشید. خود آمریکا هم همچین دموکراسی ای که شما میگید نداره! نظام آمریکا 400 سال پیش انتخاب شده! یک بار رفراندوم تغییر حکومت برگزار شده تو این 400 سال؟
توجیه نیارید که نیازی نیست و فلان و فلان. اگه این رفراندوم عین دموکراسیه خب برگزار کنن. اگه نیاز به تغییر نباشه مردم خودشون به نظام فعلی رای میدن. پس چرا نیست؟ چرا برگزار نمیکنن عزیز من؟

بحث در مورد ایران و قانونشه، منحرف نکنید بحث رو لطفن[/]

با سلام مجدد

خدارا خدارا;961684 نوشت:
خوشم میان اونیو انتخاب میکنی که به حرفات بیاد! چرا تغییر به جمهوری اسلامی رو مثال میزنی. اینو بگو که تو کشور آمریکا حزب سلطنت طلب تشکیل دادیم میتونیم نظام رو سلطنتی کنی؟
جمهوری اسلامی و جمهوری خالی چون شکل های مختلف از یک نوع حکومتن بله میشه با حزب اینور اونورش کرد. ولی سلطنت چی؟ مثلا حزب بیاد 4 سال پادشاه انتخاب کنه؟!!!! این سلطنته؟

من ضمن اینکه به شما توصیه می کنم تعدادی از کتاب های مربوط به فلسفه سیاسی غرب و سیر گذار به دموکراسی رو مطالعه کنید شما رو به مجددا به پست 21 ارجاع میدم ، تمنا دارم با دقت و آرامش مطالعه بفرمائید . به خصوص این قسمت :

*حسام الدین*;961663 نوشت:
اما طرف دیگه ماجرا ، یعنی تلاش برای برچیدن نظام پادشاهی و رسیدن به حکومت جمهوری هم نمونه هایی در جهان داره ،
همین الان در اسپانیا حزب پودموس یک حزب برانداز محسوب میشه ! منتهی از نوع غیرسلطنت طلبش ! خواهان برچیده شدن نظام پادشاهی و استقرار جمهوری هستند .. حتی در جامعه اسپانیا که از نظر دموکراسی در وضعیت مطلوب هم قرار نداره ، اما بازهم راه حل دموکراتیک برای تغییر نظام سیاسی در اون رعایت میشه .. در انتخابات شرکت می کنند و یک درصدی هم از آرا رو در اختیار دارند و در همون مسیری هم که برای خودشون تعریف کردن حرکت می کنند .. ذهن دموکراسی ندیده ما چنین چیزی رو باور نمی کنه ، باخودمون می پرسیم مگر چنین چیزی ممکنه اصلا ! چطور سران این حزب تا الان به جرم تلاش برای براندازی دستگیر و مجازات نشدن .. عجیبه !!

شاید تصور شما این هست که امکان نداره در یک نظام سیاسی حزبی مخالف همون نظام سیاسی شکل بگیره . اما مثال زنده و حاضر بالا به شما نشون میده که چنین امکانی حتی در یک دموکراسی نه چندان مطلوب ( اسپانیا ) هم وجود داره . امری که متاسفانه در نظام سیاسی کشور ما ممکن نیست . حتی بالاتر از اون احزاب اصلاح طلب معتقد به نظام سیاسی کشور هم با رد صلاحیت های گسترده عملا شانسی برای حضور در صحنه های سیاسی کشور رو ندارند ! دایره خودی ها هر روز داره تنگ تر میشه و حتی با بصیرت های دیروز هم در دایره امروز جایی ندارند !! این وضعیتی است که باید عقلای مملکت هر چه زودتر در موردش تصمیم بگیرن !

خدارا خدارا;961683 نوشت:
آخه مرد مومن نه آیت الله جنتی حاکم حساب میشه و نه مدیران دولتی. شما اصلا معنی حاکم رو درست بلدید؟ عزیز من کجای دنیا مردم تمام مدیران دولتی رو خودشون انتخاب میکنند که ما دومیش باشیم. شما دارید واقعا یه تعریف جدیدی از دموکراسی ارائه میدید که خود آمریکا هم باید بیاد از شما یاد بگیره. والا به خدا تو غرب هم ملت فقط به ریاست جمهوری و نمایندگان رای میدن نه به انتخاب تک تک مدیران.

دوست عزیز ! آیت الله جنتی و چند عزیز بزرگوار دیگر می توانند به راحتی رای چندصد هزار نفر را ابطال کنند ! این از حکومت کردن هم بالاتر است Smile

من نمیدونم دقیقا شما از چی دارید دفاع می کنید ، وقتی حتی خود مسئولین درجه یک نظام هم از لزوم رفتن چهره هایی که چهل ساله همه مناصب رو در دست دارن و اومدن افراد جدید صحبت می کنند ! هرچند ناگفته پیداست منظورشون از افراد جدید همون ژن خوب هاس Smile

خدارا خدارا;961683 نوشت:
آقا باز بحثو عوض نکنید. ما میگیم ملت تو رای گیری ها شرکت میکنند پس به امتداد نظام رای میدن میگید نه بحث بر سر انتخاب نوع حکومته که امکان پذیر نیست.
اما وقتی نوبت به غرب میرسه شما میگید مردم راضی ان نیازی به تغییر حکومت ندارن. چطور تو ایران بحثتون فقط بر سر نوع حکومته اونجا نیست؟

سوال خوبیه ! هر چند بخش هایی ش رو قبلا توضیح دادم ، اما این بار یک حرف جدید هم برای شما دارم .

به طور میانگین در طول این 40 سال حدود شصت درصد مردم در انتخابات اصلی کشور - ریاست جمهوری - شرکت کردند . من اصلا نمی خوام علت شرکت افراد در انتخابات رو واکاوی کنم ، به هر حال هرکسی یک دلیلی داره ، تا اونجا هم که به اطرافیان خودم بر می گرده اکثریت رای سلبی دادند و دادم . حالا در کل کشور جریان چطور بوده نمی دونم !

اما این وسط حق و حقوق متوسط 40 درصدی که در انتخابات شرکت نمی کنن اصلا معلوم نیست ! اینها چطوری باید صداشونو به گوش مسئولین برسونند ، وقتی در پارلمان هیچ نماینده ای ندارند ! وقتی هیچ حزب سیاسی در کشور برای اونها وجود نداره ! من فقط از شما ، بلکه از همه دوستان و به خصوص کارشناس بحث درخواست دارم که توضیح بدن اساسا این جمعیتی که در انتخابات شرکت نمی کنند ، اولا حق اظهار نظر دارند ؟! و دوما اگر بله چگونه ؟!

در غرب و برخی دموکراسی های شرقی احزاب راه حضور فعال همه اقشار مردم در جامعه ست ، اما در کشور ما به نظر هیچ راهی برای این موضوع وجود نداره !!

خدارا خدارا;961683 نوشت:
دست از رویا پردازی بردارید آمریکا بهشت موعود نیست. همچین خبرایی هم نیست خیالتون تخت!

حالا ما که اینها رو می دونیم ، ولی کاش این آقازاده های گرامی هم می دونستند و زندگی خودشونو تو این لجنزار نتعفن غرب تلف نمی کردند .

موید باشید .

خدارا خدارا;961697 نوشت:
اولا اون استکبار نیست. فکر کنم منظور شما استبداد باشه. این دو تا فرق دارن.
دوما. بحث بر سر ایرانه ولی بحث کنندگان پیوسته آمریکا و غرب و دموکراسیشونو مثال میزنن از جمله خودتون! ما هم باید با استدلال خودتون جواب بدیم.
سوما این روش غلطیه که تا دو ثانیه پیش همش آمریکا رو مثال بزنید وقتی که در بحث کم آوردید بگید نه آقا بحث ما آمریکا نیست!!!
چهارما خیر ما فاشیست نیستیم. خدارو شکر ازین تهمت ها پاکیم.
پنجما اگر به قول شما قراره دموکراسی خودمونو با دموکراسی غربی ها نسنجیم و با اونا کاری نداشته باشیم. خیل خب چه بهتر! دموکراسی بومی ما اینو میگه که تغییر حاکم جزو آزادی هاست ولی تغییر حکومت که اجازه تغییر حاکم رو بده جزو آزادی حساب نمیشه. والسلام! خداروشکر با دید جدید شما دموکراسی غربی رو نباید کاری داشته باشیم. پس تعریف بالا که گفتم با خودمون سنجیده میشه. پس همواره درسته.!!!(میگن چیزی نگین که در دادگاه علیه خودتون استفاده بشه!!!!) پیشنهاد میکنم برای اینکه بتونید بحثو ادامه بدید برگردید به نظر سابق و معیار قرار دادن دموکراسی غربی!!!

دقیقا میشه بگید من کجا آمریکا رو مثال زدم؟

فاشیست گناه نیست برادر!

یه نظام فکریه!

نظامی که در ایران پشت اسم اسلام و جمهوریت در حال اجراست!

دقیقا تفکر فاشیستی رو در مورد تغییر حکومت دارید.

چون اسلام یا جمهوری نظری خلاف نظر شما رو داره

PAN;961698 نوشت:
این عدم تغییر حکومت الی الابد ، خواست مردمه ؟

شما گفتید جمهوری متناقض با عدم تغییر نظامه بنده توضیح دادم خیر. حالا چرا بحثو دگرگون میکنید!

PAN;961698 نوشت:
@};-

@};-@};-@};-

PAN;961698 نوشت:
من که گفتم فرض می کنم حتی از این حرف بالاترم قبول دارم، بیاین فرض کنیم الان99 درصد مسلمونن، ما نمی تونیم شیوه ی حکومت رو الی الابد فیکس کنیم، چرا قانون برای روزی که مردم دیگه این حکومت رو نخوان ظالمه و میگه دیگه به خواسته ی شما اهمیت نمیدم؟!

اگر بعد از 5000 سال خداییی نکرده ملت یهو تصمیم گرفتن حکومتو عوض کنن تنها راهش انقلابه. در هیچ جای دنیا حکومت نابودی خودشو پیش بینی نمیکنه!!!

PAN;961698 نوشت:
بحث در مورد ایران و قانونشه، منحرف نکنید بحث رو لطفن

در پست 34 بنده، به این که بحث بر سر ایرانه یا دموکراسی جواب دادم. مطالعه کنید.

[="Arial Black"][="Black"]

خدارا خدارا;961696 نوشت:
قبلا توضیح دادم. هر وقت در کشور های هد آزادی و دموکراسی فقط یک بار رفراندوم تغییر حکومت دادن ما هم گردنمون از مو باریک تر!

باز هم رفتین سراغ دیگران!
بابا دموکراسی و آزادی خودش ینی خواست مردم ...ینی هم ارز رفراندومه

خدارا خدارا;961696 نوشت:
اگر روزی مردم حکومتو نخوان باید انقلاب کنن. و مسلما هیچ انقلابی در هیچ جای دنیا بدون پاسخ نمیمونه.

فک کنم داریم به تاپیک نزدیک میشیم، پس جمهوری اسلامی در زمانی که که اکثریت مردم هم بر علیه ش باشن با مردم مقابله میکنه...؟![/]

شروحیل;961700 نوشت:
دقیقا میشه بگید من کجا آمریکا رو مثال زدم؟

فاشیست گناه نیست برادر!

یه نظام فکریه!

نظامی که در ایران پشت اسم اسلام و جمهوریت در حال اجراست!

دقیقا تفکر فاشیستی رو در مورد تغییر حکومت دارید.

چون اسلام یا جمهوری نظری خلاف نظر شما رو داره

درباره تظاهرات کشور های دیگر رو مثال زدید جناب.

برادر من اینا همش تهمته بدون دلیل و سند و مدرک. بحث علمیه. لطفا از حدس و گمان و این حرفا صحبت نکنید!

PAN;961702 نوشت:
باز هم رفتین سراغ دیگران!
بابا دموکراسی و آزادی خودش ینی خواست مردم ...ینی هم ارز رفراندومه

شما خودتون از اول رفتین سراغ دیگران من هم دارم ادامشو میرم. اگه دیگران مهم نیست چرا از اول اونارو مثال زدید! حرفای خودتونو نقض نکنید.
دموکراسی عین رفراندوم نیست. شاید یه عده بخوان در کشور پادشاهی مستبد باشه. خب آقا رفراندوم کن معلوم بشه. شاید مردم دموکراسی نخواد اصلا! پس هم ارز نیستند.

PAN;961702 نوشت:
فک کنم داریم به تاپیک نزدیک میشیم، پس جمهوری اسلامی در زمانی که که اکثریت مردم هم بر علیه ش باشن با مردم مقابله میکنه...؟!

برعلیهش باشن نه درست نیست. گفتم انقلاب. انقلاب با بر علیه بودن فرق داره.انقلاب معمولا با خشونت انقلابی ها گره خورده.
ضمن اینکه مقابله هم انواع مختلف داره.(منظورم اینه که مقابله رو کشتن و اعدام فرض نکنید!)
تو همین اغتشاشات اخیر(البته اکثریت حساب نمیشن). به قول خودشون خواستن انقلاب کنن حکومت مقابله کرد اما نرم.بالاخره هر حکومتی یکی از وظایفش ایجاد آرامشه.

خدارا خدارا;961703 نوشت:
درباره تظاهرات کشور های دیگر رو مثال زدید جناب.

برادر من اینا همش تهمته بدون دلیل و سند و مدرک. بحث علمیه. لطفا از حدس و گمان و این حرفا صحبت نکنید!

بنده اسمی از آمریکا یا کشور دیگه نیاوردم

به کشورهایی که شما مثال زدید اشاره کردم!

این موارد رو بخونید ببینید اینها توهمه یا واقعیت
روش‌های فاشیسم برای کسب سلطه

[=Georgia]– باور به نظریه نژاد یا قوم برتر، توسعه مفاهیم و تعلقات نژادی.
تلاش برای ترویج اختلاف‌های قومیتی و برترانگاریِ نژادی پیش از دستیابی به قدرت؛
و دست‌یازیدن به خشونت‌های نژادی و قومیتی،
کشتار و قتل‌عام‌های دسته‌جمعی پس از دستیابی به قدرت.
[=Georgia]– ادعای کشوری بزرگ و باشکوه .
وعدهٔ احیای آن کشور بزرگ و تبلیغاتِ ملی‌گرایانهٔ پیش از تصرف قدرت؛
هجوم نظامی پس از تصرف قدرت.(حملات مستقیم و غیر مستقیم
[=Georgia] باور به یک مکتب یا ایدئولوژیِ دینی.
تبلیغِ آشتی‌جویانهٔ آن مکتب پیش از رسیدن به قدرت؛
و اجبار بر باوراندنِ آن مکتب و حذف و نابودی ناباورانِ به آن پس از رسیدن به قدرت
.
[=Georgia]– کوشش برای نفی و نادیده‌انگاشتن مخالفان و صاحبان اندیشه‌های متفاوت، به ویژه پیروان سوسیالیسم و لیبرالیسم به عنوان دو مظهر عدالت اقتصادی و آزادی‌های فردی. تلاش برای مدارای ظاهری و گمنام کردن یا بدنام کردن آنان پیش از تصاحب قدرت؛ و نفی خشونت‌آمیز آنان پس از تصاحب قدرت.[=Georgia]– تبلیغ روحیه مدارا و آشتی و تفاهم و راهکارهایی برای سعادت بشریت پیش از کسب قدرت، و بروز روحیه خشونت‌جویانه، متعصبانه و تمامیت‌خواهانه پس از کسب قدرت.[=Georgia]– تبلیغ و ترویج شکوه و اقتدار گذشته‌های دور و روزگاران باستان. ارتجاع و واپسگرایی. نقل عظمت ساختگی، تاریخ‌سازی و مناسبت‌سازی برای ایجاد غرور ملی و دینی کاذب. با این باور که چنین اعتقاداتی می‌تواند موجب جان‌نثاری داوطلبانهٔ توده‌های جاهل شود.[=Georgia]– تحریک احساسات میهنی یا مذهبی مردم و فریب آنان با القای روایت‌ها و نقل‌قول‌های مجعول، داستان‌ها و حماسه‌های ساختگی به عنوان یک پدیده واقعی و راستین. با این باور که عموم مردم برای برانگیخته شدن و فداکاری کردن، نیاز به یک محرک احساسی دارند و محرک‌های قوی احساسی در واقعیت‌ها پیدا نمی‌شوند. و نیز با این باور که عموم مردم به دلیل کندذهنی، قادر به تشخیص دروغ‌ها از واقعیت‌ها نیستند و تنها عده‌ای معدود چنین هوش و توانایی‌ای را دارند.[=Georgia]– قهرمان‌سازی و قهرمان‌پروری، ترجیحاً از یک شخصیت کهنِ دینی یا میهنی یا تاریخی. با این باور که اکثر مردم به دلیل ضعف شخصیت و زبونی مفرط نیاز به یک «شخصیت برتر» و قابل ستایش دارند تا جبران کمبودها و حقارت‌های آنان را بنماید.[=Georgia]– دشمن‌تراشی. با این باور که القایِ وجود تعدادی دشمنان فرضی می‌تواند موجب واهمه توده‌های فریب‌خورده از آینده‌ای مبهم و تیره‌وتار شود، و چنین تصوری را ایجاد کند که دشمنانی خطرناک قصد تملک یا نابودیِ همهٔ دارایی‌های مادی و معنوی آنها را دارند.[=Georgia]– کوشش برای جلب طبقات محروم و متوسط، وطن‌پرستان افراطی، متعصبانِ اهل اطاعتِ کورکورانه و جوانان سرخورده و سرگردان به عنوان ابزارهای ابتدایی برای یارگیری و سازماندهی نیروها؛ و ابزارهای نهایی برای گسترش هراس در میان مخالفان و تشکیل گروه‌های فشار در قالب انجمن‌ها و تشکل‌های شبه‌فرهنگی یا شبه‌نظامی.[=Georgia]– تبلیغ و ترویج یک نشان یا پرچم ویژه همراه با سابقه‌تراشی تاریخی برای آن و نیز یک سرود همگانی. کوشش برای جلب احترام و قداست‌بخشی به آن نشان‌ها. با این باور که فداییان و جان‌نثاران، در زیر یک نشان یا پرچم و با همراهی یک سرود، بیشتر و بهتر تسلیم و تهییج می‌شوند و فداکاری می‌کنند.[=Georgia]– مخالفت با استقلال فکریِ فردی و شک‌ورزی. تشویقِ اطاعت محض و مطیع بودن. همگان می‌باید همانگونه بیندیشند و عمل کنند که از یک سرچشمه واحد فرمان داده می‌شود. احترام و تکریمِ شخصیت فردی و اعطای عنوان‌ها، صفات عالی و امتیازات ناحق به چنین اشخاص؛ و سلب حقوق مدنی و اجتماعی، سرکوب شخصیت فردی، توهین، تهمت، و سلب عناوین و امتیازات به حق از او در صورتی که به شکلی متفاوت از خواستِ رسمیِ حاکم بیندیشد.[=Georgia]در خود بنگریم. تا چه اندازه روحیه و اعمال فاشیستی را در خود و پیرامون خود می‌بینیم؟ روحیه و روش‌های فاشیستی که در پشت نقاب‌ها و سخنان و شعارهای زیبای ما پنهان شده‌اند و گاه خود نیز از آن بی‌خبریم.

*حسام الدین*;961699 نوشت:
شاید تصور شما این هست که امکان نداره در یک نظام سیاسی حزبی مخالف همون نظام سیاسی شکل بگیره . اما مثال زنده و حاضر بالا به شما نشون میده که چنین امکانی حتی در یک دموکراسی نه چندان مطلوب ( اسپانیا ) هم وجود داره . امری که متاسفانه در نظام سیاسی کشور ما ممکن نیست .

شما متوجه حرف من نشدید. اینکه احزابی وجود داشته باشن که این معنی تغییر نظام نشد. احزاب سلطنت طلب آیا میتونن نظامو عوض کنن؟ خیر. فقط یه حزبن که تفکرشون اینه. این به معنی تغییر نظام حساب نمیشه.

*حسام الدین*;961699 نوشت:
حتی بالاتر از اون احزاب اصلاح طلب معتقد به نظام سیاسی کشور هم با رد صلاحیت های گسترده عملا شانسی برای حضور در صحنه های سیاسی کشور رو ندارند ! دایره خودی ها هر روز داره تنگ تر میشه و حتی با بصیرت های دیروز هم در دایره امروز جایی ندارند !! این وضعیتی است که باید عقلای مملکت هر چه زودتر در موردش تصمیم بگیرن !

عزیزم طوری میگی انگار 2569 تا اصولگرا تایید صلاحیت میشه 1 دونه اصلاح طلب.
در سال 96 3 تا اصولگرا داشتیم 3 تا اصلاح طلب!
در سال 92 1 دونه اصلاح طلب داشتیم. البته دلیلش به خاطر اجماع اصلاح طلبان روی یک شخص بود.
در سال 88 2 تا اصلاح طلب داشتیم 2 تا اصولگرا.

واقع بین باشید جناب.

*حسام الدین*;961699 نوشت:
دوست عزیز ! آیت الله جنتی و چند عزیز بزرگوار دیگر می توانند به راحتی رای چندصد هزار نفر را ابطال کنند ! این از حکومت کردن هم بالاتر است Smile

من نمیدونم دقیقا شما از چی دارید دفاع می کنید ، وقتی حتی خود مسئولین درجه یک نظام هم از لزوم رفتن چهره هایی که چهل ساله همه مناصب رو در دست دارن و اومدن افراد جدید صحبت می کنند ! هرچند ناگفته پیداست منظورشون از افراد جدید همون ژن خوب هاس :)

چه ربطی داره. خب شغلشه! تو آمریکا هم آرای باطله هست. تو همه کشورا هم هست. میخواین همه مسئولین رو اخراج کنیم کلا یک نفر باشه برای همه کارا ؟؟؟
استدلال هاتون عجیب غریبه به خدا!

*حسام الدین*;961699 نوشت:
به طور میانگین در طول این 40 سال حدود شصت درصد مردم در انتخابات اصلی کشور - ریاست جمهوری - شرکت کردند . من اصلا نمی خوام علت شرکت افراد در انتخابات رو واکاوی کنم ، به هر حال هرکسی یک دلیلی داره ، تا اونجا هم که به اطرافیان خودم بر می گرده اکثریت رای سلبی دادند و دادم . حالا در کل کشور جریان چطور بوده نمی دونم !

من هم نگفتم همه رای دهنده ها عاشق نظامن. من میگم یه عده این نظرو دارن شما میگی نه. ولی دقیقا همین نظر رو درباره غرب میدی. چطور برای ما نمیشه برا اونا میشه؟!!

*حسام الدین*;961699 نوشت:
اما این وسط حق و حقوق متوسط 40 درصدی که در انتخابات شرکت نمی کنن اصلا معلوم نیست ! اینها چطوری باید صداشونو به گوش مسئولین برسونند ، وقتی در پارلمان هیچ نماینده ای ندارند ! وقتی هیچ حزب سیاسی در کشور برای اونها وجود نداره ! من فقط از شما ، بلکه از همه دوستان و به خصوص کارشناس بحث درخواست دارم که توضیح بدن اساسا این جمعیتی که در انتخابات شرکت نمی کنند ، اولا حق اظهار نظر دارند ؟! و دوما اگر بله چگونه ؟!

در غرب و برخی دموکراسی های شرقی احزاب راه حضور فعال همه اقشار مردم در جامعه ست ، اما در کشور ما به نظر هیچ راهی برای این موضوع وجود نداره !!

این قسمت رو ترجیح میدم کارشناس عزیز جواب بدن. امکان میدم در نظر دچار اشتباه بشم.

*حسام الدین*;961699 نوشت:
حالا ما که اینها رو می دونیم ، ولی کاش این آقازاده های گرامی هم می دونستند و زندگی خودشونو تو این لجنزار نتعفن غرب تلف نمی کردند .

جزو معدود مشترکات در بحث های ما! لعنت بر مسئولان اشرافی.

راستی شما هنوز به خاطر تحریف حرف امام عذر خواهی نکردی. تو همین دموکراسی های شرقی یه اتفاق میفته رئیس جمهور تا کمر خم میشه به عنوان عذر خواهی. شما که دوست دار دموکراسی هستی این کارو بکن.

[="Arial Black"][="Black"]

خدارا خدارا;961706 نوشت:
دموکراسی عین رفراندوم نیست. شاید یه عده بخوان در کشور پادشاهی مستبد باشه. خب آقا رفراندوم کن معلوم بشه. شاید مردم دموکراسی نخواد اصلا! پس هم ارز نیستند.

شوخی می کنید،
خدارا خدارا;961706 نوشت:
برعلیهش باشن نه درست نیست. گفتم انقلاب. انقلاب با بر علیه بودن فرق داره.انقلاب معمولا با خشونت انقلابی ها گره خورده.
ضمن اینکه مقابله هم انواع مختلف داره.(منظورم اینه که مقابله رو کشتن و اعدام فرض نکنید!)
تو همین اغتشاشات اخیر(البته اکثریت حساب نمیشن). به قول خودشون خواستن انقلاب کنن حکومت مقابله کرد اما نرم.بالاخره هر حکومتی یکی از وظایفش ایجاد آرامشه.

لطفا جواب این سوال رو واضح بدین، بدون بحث از غرب، بدون فرضیات ذهنی ...!!!!

حکومت جمهوری اسلامی وفتی ببینه اکثریت نمیخوانش چیکار میکنه؟
تا اینجای بحث هیچ اشاره ای به قانون اساسی در این مورد نشد، میخوام بدونم وقتی اکثریت مردم بهش نه بگن ول کن قدرت هست یا نه![/]

[="Arial Black"][="Black"]

خدارا خدارا;961701 نوشت:
شما گفتید جمهوری متناقض با عدم تغییر نظامه بنده توضیح دادم خیر. حالا چرا بحثو دگرگون میکنید!

@};-@};-@};-

اگر بعد از 5000 سال خداییی نکرده ملت یهو تصمیم گرفتن حکومتو عوض کنن تنها راهش انقلابه. در هیچ جای دنیا حکومت نابودی خودشو پیش بینی نمیکنه!!!

در پست 34 بنده، به این که بحث بر سر ایرانه یا دموکراسی جواب دادم. مطالعه کنید.

پس شماهم می گین تغییر نوع حکومت به خواست مردم در قانون اساسی تعریف نشده، بحثی نمی مونه ...
از اینکه تو بحث هم شرکت کردین متشکرم
و کماکان منتظر نظر کارشناس تاپیک در مورد این سوال هستم.
آیا تغییر نوع حکومت به خواست مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف شده؟( چه ساز و کاری برای برای زمانی که مردم حکومت رو نخوان در نظر گرفته شده طبق قانون؟)
[/]

PAN;961709 نوشت:
شوخی می کنید،

نخیر. بحث بر سر اینه که ملت توان تغییر حکومت داشته باشن یا نه. آقا شما فرض کن یک ملت گاگولن. میتونن تو نظام های غربی تغییر بدن از دموکراسی به مستبد؟!!! معلومه که میشه. قبول کنید اینو. دموکراسی مد نظر شما تو این دنیا تا حالا که اتفاق نیفتاده فکر نکنم هیچ وقت هم اتفاق بیفته!

PAN;961709 نوشت:
حکومت جمهوری اسلامی وفتی ببینه اکثریت نمیخوانش چیکار میکنه؟
تا اینجای بحث هیچ اشاره ای به قانون اساسی در این مورد نشد، میخوام بدونم وقتی اکثریت مردم بهش نه بگن ول کن قدرت هست یا نه!

نمیدونم.
حکم اسلامیشو نمیدونم. سخنی هم از بزرگان نظام در این مورد نشنیدم پس دقیقا نمیتونم پاسخ بدم اگر یه موقعی کل ملت بر علیهش بودن نظام چه خواهد کرد.
ولی تفکر من این هست که اگر این اتفاق بیفته بله حکومت قدرت رو تسلیم خواهد کرد. به شرطی که همه مردم علیهش باشن. چون ارتشی و سپاهی و بسیجی هم جزو مردمن. کارمندان هم جزو مردن و غیره. اگه خواست قلبی کل ملت ضد یک نظام باشه درست مثل سال 57، کارمندان هم اعتصاب میکنند ارتشی ها هم اعلام بی طرفی میکنن نظام خود به خود خواسته یا ناخواسته تسلیم انقلابی ها میشه.
پس اگر یک روزی در آینده نظر قلبی کل ملت بر تغییر نظام باشه این اتفاق میفته.

خداروشکر فعلا ازین خبرا نیست. مطمئن باشید اگر اقتصاد ان شا الله درست بشه هیچ کسی حرف از تغییر نظام نخواهد زد جز عده خیلی معدودی. درد اصلی ملت اقتصاده نه وجود اسلام. مردم با اسلام مشکلی ندارن بهش اعتقاد هم دارن اتفاقا.!
این نظر من بود
امیدوارم کارشناس هم در بحث شرکت کنند و نظراتشونو بگن.

PAN;961714 نوشت:
پس شماهم می گین تغییر نوع حکومت به خواست مردم در قانون اساسی تعریف نشده، بحثی نمی مونه ...
از اینکه تو بحث هم شرکت کردین متشکرم
و کماکان منتظر نظر کارشناس تاپیک در مورد این سوال هستم.

دقیقا همینطوره.
میدونستم با یک جمله بحث تموم میشه همون اول میگفتم. دستم ترکید :d

[="Arial Black"][="Black"]

PAN;961714 نوشت:
و کماکان منتظر نظر کارشناس تاپیک در مورد این سوال هستم.
آیا تغییر نوع حکومت به خواست مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف شده؟( چه ساز و کاری برای برای زمانی که مردم حکومت رو نخوان در نظر گرفته شده طبق قانون؟)

و این در مقابل اکثریت ایستادن و چنگ زدن به قدرت = دیکتاتوری نمیشه؟[/]

خدارا خدارا;961708 نوشت:
شما متوجه حرف من نشدید. اینکه احزابی وجود داشته باشن که این معنی تغییر نظام نشد. احزاب سلطنت طلب آیا میتونن نظامو عوض کنن؟ خیر. فقط یه حزبن که تفکرشون اینه. این به معنی تغییر نظام حساب نمیشه.

اتفاقا بله ! بله ، احزاب اگر موفق بشن اکثریت کرسی های پارلمان رو در اختیار بگیرن می تونن درخواست اصلاح قانون اساسی بدن و مجلسس موسسان یا همون کنوانسیون ملی - که فرانسوی ها می گن - تشکل بشه !
هیچ مانعی هم بر سر راه اونها برای ورود به پارلمان وجود نداره ! بجز رای مردم ! یعنی اکثریت مردم باید قانع بشن که به آرمان ها و اهداف فلان حزب رای بدن ! وگرنه خبری از رد صلاحیت هایی با عناوین عدم التزام عملی به نظام و.. وجود نداره ..

تمنا دارم به قانون اساسی آمریکا اصول پنجم و هفتم مراجعه کنید ، سازوکار کاملا قانونی و مبتنی بر خواست و رأی مستقیم مردم برای تغییر و اصلاح قانون اساسی وجود داره ! به این ترتیب که اگر روزی اکثریت مردم آمریکا بخواهند نوع حکومت را عوض کنند ، از دل آن مردم نمایندگانی به مجلسین آمریکا راه پیدا می کنند و بعد به شیوه کاملا قانونی و مدرن و از طریق همان نمایندگان مردمی اصلاحات قانون اساسی انجام می گیرد .

مطلبی که شروع کننده محترم تاپیک ، جناب pan به دنبال اون هستند ( یعنی راه دموکراتیک برای تعیین سرنوشت مردم توسط خودم مردم ) همین رجوع به رای مردمی هست . و رای مردمی از طریق تحزب و در دست گرفتن کرسی های پارلمان به شکل قدرت سیاسی نمود پیدا می کنه و چنانچه مردم خواستار هر گونه تغییری باشند ، از طریق نمایندگان «حقیقی » اونها اعمال میشه ! اما متاسفانه چون در ایران این ساز و کار ها وجود نداره به قول شما تنهاراه برای تغییر حکومت انقلاب است !!

خدارا خدارا;961708 نوشت:
عزیزم طوری میگی انگار 2569 تا اصولگرا تایید صلاحیت میشه 1 دونه اصلاح طلب.
در سال 96 3 تا اصولگرا داشتیم 3 تا اصلاح طلب!
در سال 92 1 دونه اصلاح طلب داشتیم. البته دلیلش به خاطر اجماع اصلاح طلبان روی یک شخص بود.
در سال 88 2 تا اصلاح طلب داشتیم 2 تا اصولگرا.

واقع بین باشید جناب.

بله از دور به نظر خیلی زیبا و عالی به نظر میرسه ، اما حقیقت چیز دیگری ست که بهتره با ورود بهش بحث اصلی رو منحرف نکنیم !

خدارا خدارا;961708 نوشت:
راستی شما هنوز به خاطر تحریف حرف امام عذر خواهی نکردی. تو همین دموکراسی های شرقی یه اتفاق میفته رئیس جمهور تا کمر خم میشه به عنوان عذر خواهی. شما که دوست دار دموکراسی هستی این کارو بکن.

اینکه من بحث در این مورد رو ادامه ندادم به معنی این نیست که ادعای شما رو پذیرفتم ، چون اساسا به موضوع اصلی ربطی نداشت . وگرنه هر عاقلی میدونه حرف امام خمینی در نهایت به تغییر شیوه حکومت منجر شد و قصد ایشون هم از اول همین بود ! ماجرا مشکل با شخص محمد رضا نبود . اگر تغییر نوع حکومت اونطور که دوست دیگرمون گفتند غیر عقلانی هست ، تغییر نظام مشروطه سلطنتی هم همین حکم رو پیدا می کنه ..

خدارا خدارا;961715 نوشت:
نخیر. بحث بر سر اینه که ملت توان تغییر حکومت داشته باشن یا نه. آقا شما فرض کن یک ملت گاگولن. میتونن تو نظام های غربی تغییر بدن از دموکراسی به مستبد؟!!! معلومه که میشه. قبول کنید اینو. دموکراسی مد نظر شما تو این دنیا تا حالا که اتفاق نیفتاده فکر نکنم هیچ وقت هم اتفاق بیفته!

نمیدونم.
حکم اسلامیشو نمیدونم. سخنی هم از بزرگان نظام در این مورد نشنیدم پس دقیقا نمیتونم پاسخ بدم اگر یه موقعی کل ملت بر علیهش بودن نظام چه خواهد کرد.
ولی تفکر من این هست که اگر این اتفاق بیفته بله حکومت قدرت رو تسلیم خواهد کرد. به شرطی که همه مردم علیهش باشن. چون ارتشی و سپاهی و بسیجی هم جزو مردمن. کارمندان هم جزو مردن و غیره. اگه خواست قلبی کل ملت ضد یک نظام باشه درست مثل سال 57، کارمندان هم اعتصاب میکنند ارتشی ها هم اعلام بی طرفی میکنن نظام خود به خود خواسته یا ناخواسته تسلیم انقلابی ها میشه.
پس اگر یک روزی در آینده نظر قلبی کل ملت بر تغییر نظام باشه این اتفاق میفته.

خداروشکر فعلا ازین خبرا نیست. مطمئن باشید اگر اقتصاد ان شا الله درست بشه هیچ کسی حرف از تغییر نظام نخواهد زد جز عده خیلی معدودی. درد اصلی ملت اقتصاده نه وجود اسلام. مردم با اسلام مشکلی ندارن بهش اعتقاد هم دارن اتفاقا.!
این نظر من بود
امیدوارم کارشناس هم در بحث شرکت کنند و نظراتشونو بگن.

مردم با اسلام یا جمهوری مشکلی ندارن !

مردم با سوء استفاده از اسم جمهوری و اسلام و تفکرات فاشیستی مشکل دارن!

سال 57 فاشیست همه بی دین ها و مسیحی و یهودی ها که از ظلم خسته شده بودن رو با اسم جمهوری دل خوش کرد
و مردم مسلمون رو با اسم اسلام

الان نه به اسلام عمل می شه نه به جمهوری

خدارا خدارا;961727 نوشت:
شما در پیام بازدیدکنندگان بنده گفتید نظام اسلامی نیست چون به کافر ها و مشرک ها هم اجازه داده میشه بیان در انتخابات شرکت کنند. و اینو یه نکته منفی در حکومت دیدید.

حالا چطور شده که از حق بی دینان دفاع میکنید! اول تناقضات خودتونو رفع کنید بعد بحثو ادامه بدید جناب.

این تناقضات در حرف بنده نیست ، در شیوه حکومت کنونیه دوست عزیز

من از حق بی دینان دفاع نکردم

فاشیست ها در انقلاب 57 این کارو کردن! با اسم جمهوری!

در حالی که با اسلام در تناقض بود!

موضوع قفل شده است