نرم افزار "شبهات اسلام"

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
نرم افزار "شبهات اسلام"

گروه بهروید نرم افزار "گنجینه شبهات" رو که شامل شبهاتی است که افراد و محققین سوالات و شبهات خود را پیرامون قرآن و خدا و پیامبران و...مطرح کردند و توسط کارشناسان "سایت اسلام کوئست" به آنها پاسخ داده شده است...

شما میتونید برنامه رو از مارکتینگ بازار به صورت رایگان دانلود کنید.امیدواریم که این برنامه مورد قبول شما و ائمه قرار بگیره..اطلاعات برنامه و امکانات داخل برنامه درلینک زیر قرار دارد..خوشحال میشیم نظرات و نقدهای شما رو بشنویم..

http://cafebazaar.ir/app/ir.beehroid.qustion_eslam/?l=fa

التماس دعا