نحوه‌ی پرداخت خمس در صورت عدم دسترسی به فقیر شیعه

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نحوه‌ی پرداخت خمس در صورت عدم دسترسی به فقیر شیعه

با سلام

کسی که ساکن جایی است که دسترسی به فقیر شیعه ندارد و امکان مبادله ارزی مستقیم با ایران نیز وجود ندارد، چطور می تواند خمس، فطریه، صدقه و... را پرداخت کند؟ آیا ممکن است آنها را پس انداز و پس از بازگشت به ایران پرداخت کند؟
مرجع تقلید: آیت الله خامنه ای
با تشکر

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد نور

[TD][/TD]

hadighnd;1022605 نوشت:
با سلام

کسی که ساکن جایی است که دسترسی به فقیر شیعه ندارد و امکان مبادله ارزی مستقیم با ایران نیز وجود ندارد، چطور می تواند خمس، فطریه، صدقه و... را پرداخت کند؟ آیا ممکن است آنها را پس انداز و پس از بازگشت به ایران پرداخت کند؟
مرجع تقلید: آیت الله خامنه ای
با تشکر

با سلام و احترام

برای پرداخت تمام وجوهات(اعم از خمس و کفارات و...) میتوانید از طریق سایت مقام معظم رهبری در بخش پرداخت وجوهات شرعی به آدرس
https://www.leader.ir/fa/monies پرداخت نمایید. درصورتی که امکان پرداخت اینترنتی ندارید برای تاخیر در پرداخت خمس باید از دفتر مقام معظم رهبری(به شماره 02537112230)اجازه بگیرید اما تاخیر در پرداخت صدقه و کفاره اشکال ندارد و فطریه را هم کنار میگذارد تا به فقیر دسترسی پیدا کند.

موفق و موید باشید