جمع بندی نبوت خاصه یعنی چه؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نبوت خاصه یعنی چه؟

نبوت خاصه بعنی چه؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد رئوف

پرسش:
نبوت خاصه یعنی چه.؟

پاسخ:
نبوت خاصه، در مقابل نبوت عامه قرار می گیرد.

نبوت عامه به مباحثی مربوط است که در آن بحث نبوت به صورت عام و بدون در نظر گرفتن پیامبری خاص، مورد توجه است. مباحثی مانند: اصل ضرورت وجود پیامبر، ویژگی های پیامبر، وحی و ... .

در مقابل، بحث نبوت خاصه مطرح است که در آن، بحث از نبوت پیامبری خاص مورد توجه قرار می گیرد. مثلا بحث از نبوت پیامبر اسلام، مورد توجه قرار می گیرد و به به ویژگی های خاص ایشان، معجزات ایشان و مسائلی از این دست پرداخته می شود.

در کتب اعتقادی شیعه، معمولا ابتدا از نبوت عام بحث می شود و سپس به نبوت خاصه و پیامبری پیامبر اسلام پرداخته می شود.

برای مطالعه بیشتر در این مورد می توانید به کتاب نبوت از شهید مطهری مراجعه کنید.

موضوع قفل شده است