شمشیر علمدار

تب‌های اولیه

تصویر شمشیر علمدار

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
8 سال 8 ماه