جمع بندی ناخن گرفتن در روز پنجشنبه (ثواب جمعه و پنجشنبه باهم)

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ناخن گرفتن در روز پنجشنبه (ثواب جمعه و پنجشنبه باهم)

از امام باقر (علیه السلام)روايت شده است كه هركه روز پنجشنبه ناخن بگيرد فرزندانش بسيار شود درد چشم نبيند و اگر كسي بخواهد ثواب پنجشنبه و جمعه را با هم بيابد ناخن ها را در روز پنجشنبه بگيرد و يكي را نگه دارد و در روز جمعه آن را بگيرد ويا همه را در پنجشنبه بگيرد و در جمعه سوهاني بر آنها بكشد و در وقت ناخن گرفتن بگويد«بِسمِ الله وَ بالله وَ عَلي سُنَّةِ مُحمَّدٍ وآل مُحمَّد» آیا برای گرفتن ناخن ها روز جمعه افضل است یا با استناد به این حدیث بهتر است اینگونه ناخن ها را کوتاه کرد؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد پیام

سوال:
ناخن گرفتن در چه روزهایی مستحب و در چه روزهایی مکروه است؟

پاسخ:
سلام علیکم"
از کارهای مستحبی که دین اسلام بر آن تأکید می کند، گرفتن ناخن است، از این رو فقها نیز بر این امر اشاره نمودند. از جمله سید سبزواری (ره) در کتاب مهذب الاحکام می گوید: گرفتن ناخن مستحب و نگرفتن و رها کردن آن مکروه است؛ چون امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «گرفتن ناخن از سنت و مستحب است». [1]
همچنین از آن حضرت نقل شده است: «پنهان ترین و مخفی ترین جایی که شیطان برای چیره شدن بر فرزندان آدم از آن استفاده می کند، زیر ناخن ها است». [2] گرفتن ناخن با دندان مکروه است. امام صادق (علیه السلام) از پدرانش در حدیثی از نهی های پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) نقل می کند: «پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) از گرفتن ناخن با دندان و همچنین از حجامت در روز چهاشنبه و جمعه نهی فرمودند. [3]
استحباب گرفتن ناخن برای تمام روزها است. موسى بن بکر از امام صادق(علیه السلام) نقل می کند که به آن حضرت عرض شد، شیعیان می گویند کوتاه کردن سبیل و ناخن باید در روز جمعه باشد. آن حضرت فرمود: پاک و منزه است خداوند، اگر خواستی در روز جمعه بگیر و اگر خواستی در بقیۀ روزها». [4]

البته گرفتن ناخن در روز جمعه بهتر است. ابن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند آن حضرت فرمود: «کسی که در روز جمعه سبیلش را کوتاه کند و ناخنش را بگیرد و سرش را با ختمی بشوید، ثواب آن را دارد که بنده‏اى آزاد کند». [5]
و «گرفتن ناخن و گرفتن شارب و شستن سر با ختمی موجب از بین رفتن فقر و افزایش روزی می شود». [6] و «هنگامی که مو و ناخن‏ را می‏چینید آن را دفن‏ کنید که سنّت است». [7]
گرفتن ناخن مستحب است به هر صورتی که باشد، البته بهتر است که از انگشت کوچک دست چپ آغاز و به انگشت کوچک دست راست تمام شود‏. [8]

در نتیجه گرفتن ناخن در هر وقت از شب یا روز باشد، جایز است، ناخن گرفتن در هر وقت جایز است ولی مستحب است در روز جمعه باشد. (الکافی ج : 6 ص : 490


[/HR] [1] . حر عاملى، وسائل الشیعة، ج 2، ص 132، باب 80، من أبواب آداب الحمام، ح 4، مؤسسة آل البیت (ع) قم، 1409ق.
[2] . همان.
[3] . همان، ص 134، ح 1.
[4] . همان، ص 133، ح 6.
[5] . کلینى، کافی، ج ‏3، ص 418، دار الکتب الإسلامیة تهران، 1365ش؛ وسائل الشیعة، ج 7، ص 354، باب 32 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، ح 2.
[6] . وسائل الشیعة، ج 2، ص 60- 62، باب 32 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، ح 3؛ کلینی، کافی، ج ‏3، ص 418.
[7] . طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ص 66، شریف رضی، قم، چاپ چهارم، 1412ق.
[8] . مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار ، ج ‏59، ص 268، مؤسسة الوفاء بیروت - لبنان، 1404 هـ ق؛
موضوع قفل شده است