مهارت کنترل احساسات

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مهارت کنترل احساسات

منظور از کنترل احساسات: یعنی تسلط بر هیجانهاست.
اگر بتوانیم به هیجانهای خودمان تعادل ببخشیم، در این صورت بهترین زندگی را خواهیم
داشت.
برای اینکه در این راستا موفق باشیم، رعایت این نکات لازم و ضروری است:
1. موقعیتها را خوب شناسایی کنیم.
آیا موقعیتی در آن قرار گرفته ام جای مجلس ختم است، یا جای مجلس عروسی و تولد و یا
جای مجلس خوش. در پیش نزدیکان هستیم، یا پیش افراد غریبه و ناشناس.
با توجه به موقعیتها و تناسب آن باید رفتار مناسب آن را انجام دهیم.
عدم ملاحضه موقعیتها باعث ناهماهنگی در ابراز احساسات خواهد بود، که حتی برای خود
ما هم خوشایند نخواهد بود.

2. تا حد امکان از زیاده روی و یا کوتاهی در
ابراز احساسات دوری کنیم.
3. ازابراز احساسات خشم و یا ناخوشایند در صورت امکان دوری کنیم، البته در برخی از
مواقع نیاز که رفتار تندی هم داشته باشیم تا دیگران نتوانند سوء استفاده کنند.( آن
هم تا حدودی، نه خیلی وحشتناک و...)
4. افکار و پیش فرض های خود را نسبت به دیگران تغییر دهیم، گاهی دید اشتباه و منفی
باعث ایجاد ابراز تنفر و یا رفتارهای تند و نا خوشایند می شود، و همین رفتارهای می
توانند مشکل ساز باشند.
پس سعی کنیم، نگاه منفی گرایانه به دیگران نداشته باشیم، البته این به این معنی
نیست که به همه هم خوش بین باشیم، بلکه واقع بین باشیم.
5. از حضور در مکانها یا جاهایی که به احساسات ما بها نمی دهند، دوری کنیم، یا
طوری حضور پیدا کنیم که با آنها ارتباط بیشتری نداشته باشیم.

6. نسبت به عواملی که در مورد برانگیختن
احساس خشم موثر می شوند، مختصری تامل کنید و سریع به نتیجه گیری رفتار شخص مقابل
نرسید.
گاهی خطاها و یا برداشتهای اشتباه، می تواند در برانگیختن احساس فرد موثر شود، و
حال آنکه واقعیت چیز دیگری است و ما غافل از آن هستیم.
7. از سرزنش بیش از حد خود بپرهیزید.
چرا که چنین رفتاری موجب عدم اعتماد به نفس، و عدم تعادل در هیجان می شود. در
مواقع اشتباه به جای سرزنش به جبران و عدم تکرار فکر کنید، چرا که سرزنش دردی را
درمان نمی کند.

8. انتظارات خودتان را از دیگران معقول کنید،
چرا که انتظار بیش از حد موجب ایجاد نا راحتی و به هم خوردن تعادل عواطف و احساسات
خواهد بود.
9. کسب مهارت های ارتباطی می تواند در تعدیل احساسات و کنترل آن کمک کند.
چون وقتی رفتار مناسب را در شرایط مختلف انجام بگیرد، طبیعتا احساس مناسب هم بروز
خواهد کرد، و به مرور به تعادل هیجانها کمک می کند.

10. استفاده از الگوهای رفتاری مناسب
گاهی می توان یک الگوی مناسبی را یاد گرفت و در روابط خود با دیگران از آن استفاده کرد، و همین موضوع می تواند در تعادل و کنترل احساسات خیلی موثر واقع شود.
11. تعیین حدودهای رفتاری با دیگران
طرز برخورد با نزدیکان به مراتب با دیگران فرق خواهد کرد.
12. باز سازی افکار
باید نگرش ها خود را اصلاح، یا تغییر و یا تقویت کرد، گاهی نگرش اشتباه موجب احساس نا خوشایند می شود.

13. کسب آگاهی و شناخت بیشتر در مورد نوع ابراز هیجان و احساس
14. در مواقعی که حس خوبی ندارید ارتباط خودتان را با دیگران تا حدودی محدود کنید، و بعد از اینکه مختصری به تعادل رسیدید، می توانید به کارهای خودتان، با حس خوب برسید.

منبع: مهارت زندگی ویژه جوانان و نوجوانان، حسن ملکی، ص99-102، بهار 1389