مقایسه داستان حضرت نوح (ع) در تورات و قرآن

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
مقایسه داستان حضرت نوح (ع) در تورات و قرآن

[=&amp]1-در تورات بر خلاف قرآن اشاره ای به نبوت حضرت نوح نشده است اما در ملحقات انجیل از او به عنوان رسول راستی و درستی یاد شده است. ( نامه دوم پترس فصل دوم ص 5)[/]

[=&amp]
2-به گفته ی تورات خدا به دلیل شرارت مردم تصمیم به هلاکتشان می گیرد ولی به روایت قرآن این نوح بود که به سبب ایمان نیاوردن مردم درخواست عذاب می کند.[/]

[=&amp]
3-به نقل تورات خدا از خلقت انسان پشیمان می شود و علاوه بر انسان قصد هلاکت تمام چهارپایان و حشرات و پرندگان را نیز می کند ![/]

[=&amp]
4-در قرآن از گفتگوی نوح با قومش و دعوت آنان به حق و اعراض ایشان سخنها به میان آمده که در تورات نشانی از آنها نمی بینیم.[/]

[=&amp]
5-در تورات به نوح گفته می شود که از موجودات پاک هفت جفت و از سایر موجودات دو جفت بگیرد اما در قرآن فقط ذکر یک جفت آمده است.[/]

[=&amp]
6-در تورات زن نوح جزو نجات یافتگان است ولی در قرآن جزو غرق شدگان.[/]

[=&amp]
7-در قرآن یکی از فرزندان نوح نیز جزو غرق شدگان است که غالبا او را کنعان دانسته اند.[/]

[=&amp]
8-به گفته ی تورات کشتی بر کوه (( آرارات )) می نشیند اما به گفته ی قرآن بر کوه (( جودی)).[/]

[=&amp]
9-به روایت تورات خدا از نابودی جهان پشیمان می شود و برای اینکه دوباره چنین نکند قوسش ( رنگین کمان) را در ابر می گذارد![/]

[=&amp]
10-در تورات عمر نوح 950 سال ذکر شده اما در قرآن تنها مدت نبوت او 950 سال تعیین شده است.[/]

[=&amp]
11-در تورات نوح پس از نجات مست می کند ولی در قرآن او به عنوان پیامبری دور از هر آلایش معرفی می شود.[/]

با استفاده از کتاب داستان پیامبران نوشته ی محمد حمید یزدان پرست لاریجانی