معجزات حشرات

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
معجزات حشرات

از شگفتی های مورچه ها


کسی که می اندیشد این قرآن و آنچه در آن را سفت و آیات، و به تازگی در مورد همه چیز، همه موجودات که ما می بینیم در مورد قرآن به ما بگویید، در جهان از حشرات، به عنوان مثال، ما از خداوند متعال برای کندوی زنبور عسل، مورچه ها، مگس، عنکبوت، و غیره گفت، و شاید داستان حضرت سلیمان صلح یاد خدا بر او خدا تعلیم منطق منطق حشرات و پرندگان، و یکی از معجزات درود خدا بر او، و یاد خدا بود و او را برای این نعمت تشکر شده است.


هنگامی که حضرت سلیمان بود راه رفتن و سربازان خود را به دره مورچه ها آمد، در اینجا که من یکی از آمدن این مورچه ها ارتش (حضرت سلیمان ارتش) آنچه او می گویند به دست؟ خدا، خدای متعال می گوید:
(حتی اگر آنها از دره مورچه ها مورچه آمد گفت ای مورچه ها خانه خود را وارد کنید Ihtmenkm سلیمان و سربازان خود را، آنها احساس نمی شود) [نمل: 18].
در این آیه توصیف خداوند متعال ما را برکت دهد مورچه ها و موقعیتی که در آن کسانی که مورچه صحبت کرد و دوستان او هشدار داد که سربازان سلیمان از این زبان به پای خود ، بنابراین او به آنها گفت: (خانه خود را وارد کنید).

هنگامی که حفر انسان عمیق تر به جهان از مورچه ها را ببینید که دانشمندان اخیرا کشف کردند که مورچه ها زن، که دارای یک هشدار مهم در هنگام نزدیک شدن هر گونه خطر. خدا، قادر متعال گفت: (مورچه گفت) ، زمانی که دانشمندان تحقیقات بیشتری پیدا شده است که جهان از مورچه ها است زندگی خود را، و جوامع خود، به یک ملت مستقل، مانند کشورهای از مردم: (مورچه گفت ای مورچه ها خانه خود را وارد کنید) مورچه ها صحبت می کنند و این نازل شده است تازه دانشمندان.


در ابتدا آنها گفت: این صادر بو صحبت می کنند. آنها همچنین گفت: در امواج الکترومغناطیسی با دیگران صادر شده توسط مغز مورچه و در فواصل دوره های طولانی وجود دارد. اما حالا این کشف که مورچه ها سلول را راه اندازی فرکانس های صوتی در زمینه که ما می شنویم، و مولکول های DNA در داخل سلول مورچه این فرکانس صدا را صادر کرد، به طوری که خداوند متعال به توانایی حضرت سلیمان را برای مطابقت با دستگاه های اتمی است که دانشمندان امروزه به این سیگنالها و بزرگ و تقویت و گوش دادن به ظرفیت داد.

و در اینجا ما در مقابل معجزه قرآن هستند زمانی که او به ما از خداوند متعال برای کلمات از مورچه (مورچه گفت) گفت، اما در مورد این واقعیت است که دانشمندان اخیرا کشف کرده اند به ما بگویید، و هنگامی که او می گوید متعال: (مورچه گفت ای مورچه ها خانه خود را وارد کنید) کلمه (خانه) کلمه علمی دقیق، چرا که جهان از مورچه ها ایجاد یک خانه در هر معنی واقعی کلمه، حتی اگر دانشمندان غربی امروز گفت که مورچه ها در ساخت و ساز مهندس بسیار ماهر، می سازد خانه اش. وقتی کارهای خوب در یک محل بسیار مناسب و دست انداز تا کمی به ترس توسط شر باران، و ساخت این خانه دهانه تهویه مطبوع.

حتی زمانی که مورچه ها در داخل این خانه زندگی می کنند، خدا خالق متعال او مواد استریل ترشح شده توسط بدن را برکت دهد، این مواد ضد عفونی تخم مرغ، همراه با تخم مرغ قرار داده و آن این مواد استریل در غیر این صورت باید از این تخم مرغ ها و مورچه ها منقرض شده میلیون ها سال درگذشت پیش ادامه نداد. اما خداوند متعال این مواد داد و او را هدایت برای حفظ زندگی خود (مورچه ها خانه خود را وارد کنید) ساخت توسط مورچه ها ساخته شده است ساخت آن و آماده آن را به اقتباس است که سوراخ تهویه مطبوع کاملا مناسب برای حفظ درجه حرارت پایین در داخل این خانه.


همچنین اقدامات احتیاطی توسط مورچه ها در طول زمستان و در طول تابستان در محل اقامت خود گرفته به منظور خانه رویین تن نیز هستند، وجود دارد و در اینجا متوجه است که خداوند متعال زمانی که او گفت: (مورچه ها O آنچه خانه خود را وارد کنید) نگفت، برای مثال، (غارهای خود را) را به کلمه ای دیگر می گویند نیست. اما او (خانه) چونکه هر معنی واقعی کلمه.


دانشمندان می گویند:

"مهارت های مورچه ها در خانه های ساخت و ساز و مهندسی آن را به انسان برتر، در مقایسه با اندازه مورچه، مورچه قوی تر از انسان صد بار حداقل است."


برای مثال، وقتی مورچه گفت: این کلمه علمی دقیق، دانشمندان کشف کرده اند که پوسته خارجی مورچه بسیار سخت است، که شکستن درست مثل شیشه. این است که پوسته بیرونی یک مورچه است سختی بزرگ و سختی و نه مورچه وزن بیش از بیست برابر وزن خود حمل می کند.

اگر ما در جهان از مورچه ها نگاه توجه داشته باشید که بسیاری از اسرار وجود دارد، بنابراین به حضرت سلیمان علیه السلام آنچه که او گفت که او را دیدم این موقعیت؟ او گفت:
(خنده و گفت: خداوندا گفت برای تشکر از لطف شما است که من و پدر من برکت و من کار خوب و رحمت من در بندگان صالح به ارمغان آورد) [نمل: 19].
بنابراین باید هر مؤمن زمانی که او یک نشانه ای از خدا می بیند، حضرت سلیمان را دیدم این آیه در مقابل او: (خنده و گفت: خداوندا گفت ) که منظور من، پروردگارا، و الهام بخش من (برای تشکر از لطف شما) به من این آیات نشان می دهد.

از شگفتی های زنبور عسل

اجازه دهید ما را از جهان از مورچه ها به جهان زنبور عسل حرکت می کند، دانشمندان دریافته اند که به زنبور عسل دارای یک زبان خاص، و پیدا شده در مغز او که بیش از پین (اندازه سر است که کوچکتر از اندازه یک سر سوزن کمی)، مغز شامل هزاران نفر از میلیون ها سلول.

پس از دانشمندان مغز و مورد مطالعه و آن را به خوبی مورد مطالعه قرار بر داشت و آن ضربان سریع ترین کامپیوتر در جهان، در ناسا وجود دارد سریع ترین کامپیوتر در جهان، یک کامپیوتر فوق العاده است که وزن آن بیش از یک صد هزار کیلوگرم و دسته اطلاعات فوق العاده تریلیون سرعت عملیات در هر ثانیه انجام، و عمل یک ساختمان کامل با مساحت فضای استادیوم تنیس (صدها متر مربع اشغال شده توسط این دستگاه واحد کامپیوتر فوق العاده)، و هر چند دانشمندان می گویند که این مغز زنبور عسل کوچک (کوچکتر از سر یک سوزن) کار می کند موثر تر از این دستگاه. در اینجا ما باید این آیات در نظر بگیرید، ما باید با آن زندگی می کنند و ما از خداوند متعال را شکر میکنم که به ما نشان میدهد این آیات.

به نظر میرسد از ترجمه گوگل استفاده شده است. اصلا جمله ها مفهوم نیست! کارشناس محترم مگر سوال را نمیخواند!!!