مستحباتی از نماز که در صورت عدم رعایت منجر به بطلان نماز می شود

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مستحباتی از نماز که در صورت عدم رعایت منجر به بطلان نماز می شود

سلام علیکم. خسته نباشید. یک سری مستحبات در نماز هست که اگر آنها را جزئی از نماز به حساب بیاوریم اگر یک سری شرایط را رعایت نکنیم نماز باطل می شود. سوالی داشتم، اینکه این مستحبات فقط شامل یک سری اذکار هست (مثلا ذکر سمع الله لمن حمده اگر جزئی از نماز باشد در هنگام گفتن ذکر باید بدن بی حرکت باشد و اگر صرفا یک ذکر مطلق باشد مستحب است و با حرکت هنگام ذکر گفتن نماز باطل نمی شود اما ثوابش از حالت اول بسیار کمتر است) یا اینکه مثلا قنوت نیز همین گونه است؟ (یعنی قنوت نیز که مستحب است و می توان آنرا در نماز به جا نیاورد حکمش عین حکم همان ذکر سمع الله لمن حمده است و اگر قنوت را جزء نماز به حساب بیاوریم اگر شخص دست ها را کاملا پایین نیاورده و تقریبا با حال قنوت به رکوع برود نمازش باطل می شود(چون قیام قبل از رکوع که از ارکان نماز است و اگر از بین برود نماز باطل است) و اگر قنوت را جزئی از نماز به حساب نیاورده و با نقض حالتی که ذکر شد نماز باطل نمی شود.)
اینکه می گویند ذکر سمع الله لمن حمده را به عنوان ذکر مطلق بگیم و در اینصورت حرکت بدن هنگام گفتن ذکر اشکال ندارد، آیا این (به عنوان ذکر مطلق گفتنِ اذکار در نماز) به این معناست که هر ذکری را هر جای نماز می توان گفت؟ مثلا بعد از هر یک از تسبیحات اربعه صلوات بفرستیم و یا ذکری دیگری بگوییم یا ... ؟
تشکر و خسته نباشید مجدد بابت خواندن با حوصله متن سوال

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اسراء

mohebe Mahdi;928032 نوشت:
سلام علیکم. خسته نباشید. یک سری مستحبات در نماز هست که اگر آنها را جزئی از نماز به حساب بیاوریم اگر یک سری شرایط را رعایت نکنیم نماز باطل می شود. سوالی داشتم، اینکه این مستحبات فقط شامل یک سری اذکار هست (مثلا ذکر سمع الله لمن حمده اگر جزئی از نماز باشد در هنگام گفتن ذکر باید بدن بی حرکت باشد و اگر صرفا یک ذکر مطلق باشد مستحب است و با حرکت هنگام ذکر گفتن نماز باطل نمی شود اما ثوابش از حالت اول بسیار کمتر است) یا اینکه مثلا قنوت نیز همین گونه است؟ (یعنی قنوت نیز که مستحب است و می توان آنرا در نماز به جا نیاورد حکمش عین حکم همان ذکر سمع الله لمن حمده است و اگر قنوت را جزء نماز به حساب بیاوریم اگر شخص دست ها را کاملا پایین نیاورده و تقریبا با حال قنوت به رکوع برود نمازش باطل می شود(چون قیام قبل از رکوع که از ارکان نماز است و اگر از بین برود نماز باطل است) و اگر قنوت را جزئی از نماز به حساب نیاورده و با نقض حالتی که ذکر شد نماز باطل نمی شود.)
اینکه می گویند ذکر سمع الله لمن حمده را به عنوان ذکر مطلق بگیم و در اینصورت حرکت بدن هنگام گفتن ذکر اشکال ندارد، آیا این (به عنوان ذکر مطلق گفتنِ اذکار در نماز) به این معناست که هر ذکری را هر جای نماز می توان گفت؟ مثلا بعد از هر یک از تسبیحات اربعه صلوات بفرستیم و یا ذکری دیگری بگوییم یا ... ؟
تشکر و خسته نباشید مجدد بابت خواندن با حوصله متن سوال

بر اساس سوال شما و به برکت این پرسش چند نکته را لازم است توضیح دهیم:
در نماز مطلق ذکر مستحب است :
این بدان معناست که گفتن هر ذکری درهر جای نماز ثواب دارد به شرطی که ذکر خدا باشد.
ذکر سمع الله لمن حمده نیز ذکر خداست ، لکن میدانید اذکار نماز دو دسته اند: ماثور و غیر ماثور :
ذکر ماثور ان ذکری است که دستور رسیده است که مثلا در این موقعیت خاص مستحب است این ذکر را بگوییم
ذکر غیر ماثور ذکری است که بطور مطلق مستحب است و دستور به گفتن ان در خصوص موقعیت خاصی از نماز نرسیده مثل ذکر شریف لا اله الا الله و الله اکبر و مانند ان
با توجه به مقدمه ی فوق عرض می کنیم :
در هنگام گفتن ذکر ماثور باید بدن ثابت باشد و در ذکر غیر ماثور اگر بدن حرکت کرد اشکالی ندارد.(بجز ذکر لا حول و لا قوة الا بالله که برای هنگام برخاستن وارد شده)
اگر ذکر ماثور را به این نیت که در این مورد خاص دستور رسیده انجام دادیم حکم ذکر ماثور را دارد
ولی اگر همان ذکر را به نیت ورود نگوییم یعنی به این نیت که در این مورد خاص دستور رسیده انجام ندادیم
بلکه بخاطر انکه یک ذکر از ذکرهای خداست بگوییم حکم ذکر عام (غیر ماثور ) را دارد یعنی اگر در حال حرکت هم گفتیم اشکال ندارد.
اما در مورد قنوت:
قنوت یک عمل مستحب نماز است که باید احکام ان مثل بالا اوردن دست در ان مراعات شود
اما اینکه : اگر دست ها را بهم چسبانده باشیم و از هم جدا نکنیم و با همان حالت قنوت وارد رکوع شویم (چه سهوی و چه عمدی )نماز باطل باشد مطلب صحیحی نیست
و قیام متصل به ر کوع هم به این معنا نیست که اگر در حال قنوت وارد رکوع شدیم این قیام مراعات نشده بلکه قیام متصل به رکوع معنایش انست که باید با حالت ایستاده وارد رکوع شویم که این مساله در نمازهای ایستاده حتی در فرض فوق (با حالت قنوت وارد نماز شدن)مراعات شده است.

[="Navy"]

mohebe Mahdi;928032 نوشت:
مثلا بعد از هر یک از تسبیحات اربعه صلوات بفرستیم و یا ذکری دیگری بگوییم

سلام
اینو گفتی نمی دونم ولی می دونم که اگر موقع تسبیحات اربعه بدن تکون بخوره نماز حساب نیست و خط می خوره یعنی نه باید تکون بخوری تا یکی تموم بشه بعد هر کاری داشتی مثل خاروندن یا حابحایی انجام میدی بعد ذکر دوم و می گین باید بین فاصله های سه تا تسبیحات اربعه حرکت کنین[/]

ممنون از پاسخگویی.
2سوال دیگه: 1. لطفا موارد اذکار ماثور و غیر ماثور رو بیان کنید و طبق این جمله:(در هنگام گفتن ذکر ماثور باید بدن ثابت باشد و در ذکر غیر ماثور اگر بدن حرکت کرد اشکالی ندارد.(بجز ذکر لا حول و لا قوة الا بالله که برای هنگام برخاستن وارد شده)) ذکر لا حول و لا قوة الا بالله، ماثور است یا غیر ماثور؟!
2. منظور از اینکه بدن بی حرکت باشد این است که کل بدن بی حرکت باشد یا اگر قسمتی مثل دستان حرکت کند نماز را باطل نمی کند اما مکروه است؟ مثلا دوست عزیزمون(اتمچه) بالا نوشتند که حتی نمیشه جایی از بدن رو خاراند، پس بی زحمت بفرمایید که زمانی که کل بدن حرکت بکند، حرکت محسوب می شود یا اگر یه قسمت از بدن هم حرکت بکند حرکت محسوب میشه؟

mohebe Mahdi;929111 نوشت:
ممنون از پاسخگویی.
2سوال دیگه: 1. لطفا موارد اذکار ماثور و غیر ماثور رو بیان کنید و طبق این جمله:(در هنگام گفتن ذکر ماثور باید بدن ثابت باشد و در ذکر غیر ماثور اگر بدن حرکت کرد اشکالی ندارد.(بجز ذکر لا حول و لا قوة الا بالله که برای هنگام برخاستن وارد شده)) ذکر لا حول و لا قوة الا بالله، ماثور است یا غیر ماثور؟!
2. منظور از اینکه بدن بی حرکت باشد این است که کل بدن بی حرکت باشد یا اگر قسمتی مثل دستان حرکت کند نماز را باطل نمی کند اما مکروه است؟ مثلا دوست عزیزمون(اتمچه) بالا نوشتند که حتی نمیشه جایی از بدن رو خاراند، پس بی زحمت بفرمایید که زمانی که کل بدن حرکت بکند، حرکت محسوب می شود یا اگر یه قسمت از بدن هم حرکت بکند حرکت محسوب میشه؟

اذکار ماثور چنانکه در پست اول عرض شد ان اذکاری است که مخصوص موقعیت خاصی در نماز وارد شده، مثل سمع الله لمن حمده مثل بحول الله... مثل الله اکبر های بعد از هر قسمت از اجزای نماز
منظور از حرکت نکردن و طمانینه داشتن در نماز انست که بطور کلی بدن ارامش داشته باشد پس حرکات جزئی مقل خاراندن بخشی از بدن و مانند ان(هرچند مکروه است ولی مانع نماز نیست و) ایرادی ندارد.
موضوع قفل شده است