قوانين بشري مي توانند جاي دين را بگيرند

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قوانين بشري مي توانند جاي دين را بگيرند

هر آدم با انصافي قبول دارد كه قوانين بشري اين قدرت را ندارد تا سرنوشت آينده ميليون ها نفر را تعيين كند و احتياجات اجتماعي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. بارها مشاهده شده است كه قانون گزاران دنيا، قانوني وضع مي‎كنند

اما روز ديگر كه به نواقص فراوان آن برخورد كردند، با الحاق تبصره ها، آن را وصله مي كنند. برخي مواقع تبصره ها هم مشكل را حل نكرده و مجبور شده اند آن را كنار بگذارند.

نكته قابل توجه اين است كه به فرض اين كه قوانين بشري، مفيد و قابل اجرا باشد، ضامن اجرا نخواهد داشت

زيرا در اجتماعي كه اخلاق، فضيلت، ايمان و مسئوليت باطني حكومت نكند، ضامن اجراي اين قانون چه قدرتي است؟

قدرت هاي مجريه را با چه نيرويي ممكن است كنترل كرد؟ و بر فرض نظارت يك گروه به نام (هيئت بازرسي) بر آنها، اگر اين هيئت بازرسي خواست (منافع شخصي) را در نظر بگيرد و از قدرت خود سوء استفاده كند، تكليف ديگران چيست؟

كدام قدرت جلوي آنها را مي گيرد؟ لابد بايد هيئت ديگري را مامور كرد كه بر هيئت بازرسي نظارت كند و همين طور هر هيئتي، ناظر بر هيئت ديگر كه باعث دور و تسلسل عجيبي مي شود.

اين است كه قوانين بشري هر قدر كه خوب و صحيح وضع شده باشند،

از نظر ضمانت اجراء، ما را در بن بست سختي قرار مي دهد. تنها قدرت ايمان كه اساس آن توجه به خدا و مقررات مذهبي است

بهترين بازرس و ناظري است كه مي تواند ضمانت اجراء قوانين را به عهده بگيرد.

قوانین بشری هرچند هم قوی باشند
وبا ضمانت اجرایی ولی به علت عدم آگاهی بشر ازنیازهای معنوی خود به هیچ وجه قدرت برنامه ریزی برای نیازهای معنوی خود را ندارد ودلیل بر این ادعا هم حکم وجدان است و هم وجود ادیان وفرقه های بیشمار در تاریخ بشر گذشته وامروزه.

با توجه به مطالب بالا به چند دلیل قوانین ساخت بشر نمی تواند جای دین را بگیرد:

1-ناقص بودن قوانین

2-عدم ضمانت اجرایی

3-قوانین بشری در تاریخ تجربه موفقی ندارد

4-عدم آشنایی به نیازهای معنوی انسان

5-ناقص بودن عقول انسانی دربرنامه ریزی برای نیازهای معنوی

:Gol:

طاها;2735 نوشت:
3-قوانین بشری در تاریخ تجربه موفقی ندارد

با سلام

آیا دین در تاریخ تجربه موفقی دارد؟؟

تشکر

abcdefg;133888 نوشت:
با سلام

آیا دین در تاریخ تجربه موفقی دارد؟؟

تشکر

با سلام
بله!!
اما تا موافقیت را چه بدانید !!!؟

abcdefg;133888 نوشت:
آیا دین در تاریخ تجربه موفقی دارد؟؟

با سلام

بنده هم سوال جناب رضا را تکرار می کنم و با اندکی تعمیق در سوال

منظور شما از دین چیست؟؟؟

کدام دین مد نظرتان است؟؟

شما موفقیت دین را چه معنا می کنید؟؟

دین به معنایی که دربردارنده قوانین الهی است

دینی که از طرف خداوند توسط پیامبر نازل شده است و فرد معصومی عهداه دار محافظت از ان است

دینی که مصون از تحریف و دست بردهای بشری است

در تاریخ بشر بارها و بارها تجربه موفقی از خود نشان داده است

ولی دینی که ساخته دست بشر است

و یا دینی که از طرف خداوند نازل شده ولی به دست انسانها قوانین ان تحریف شده است

نتوانسته و نمی تواند تجربه موفقی در تاریخ بشر داشته باشد

رضا;133896 نوشت:
اما تا موافقیت را چه بدانید !!!؟

طاها;134006 نوشت:
منظور شما از دین چیست؟؟؟ کدام دین مد نظرتان است؟؟ شما موفقیت دین را چه معنا می کنید؟؟

[=Times New Roman]سلام و تشکر
[=Times New Roman]این سوال من هم هست!! تعریف شما از موفقیت چیست؟
[=Times New Roman]به نظر من موفقیت یعنی میزان رسیدن به هدفی که برای دین تعریف شده. این هدف تا اونجایی که اطلاع دارم برپایی قسط و عدالت و هدایت نوع بشر بوده.
[=Times New Roman]قسط و عدالت را که میبینیم!!
[=Times New Roman]و اما هدایت. چه کسی هدایت یافته است؟؟
[=Times New Roman]همه انسانها؟ مسلما نه!!
[=Times New Roman]همه پیروان ادیان الهی؟
[=Times New Roman]همه مسلمانان؟
[=Times New Roman]همه شیعیان؟
[=Times New Roman]همه شیعیان اثنی عشری؟
[=Times New Roman]همه شیعیان اثنی عشری پیرو ولایت فقیه؟؟
[=Times New Roman]....

[=Times New Roman]و اما سوال دیگر
[=Times New Roman]چه چیز بشریت را مجبور کرد که به سمت استفاده از قوانین خود ساخته برود؟؟
[=Times New Roman]شما دلیل آنرا دین های تحریف شده میدانید؟؟
[=Times New Roman]چه دینی تحریف نشده است؟؟
[=Times New Roman]اسلام؟؟
[=Times New Roman]آیا وجود اینهمه فرقه را، نوعی تحریف نمیدانید؟؟
[=Times New Roman]آیا خداوند در هدایت نوع بشر سهل انگاری نکرده است (با توجه به نزول ادیانی که قابلیت تحریف داشته اند) و همچنین توجه به این نکته که (طبق ادعای شما خداوند بشر را به خوبی می شناسد و تنها او میتواند نسخه سعادت بشر را تجویز کند)؟!!!!!!

[=Times New Roman]سوال بعد!!

[=Times New Roman]چرا منجی؟؟
[=Times New Roman]چرا باید منتظر منجی بود؟؟
[=Times New Roman]انسانهایی که قبل از ظهور منجی آمده و رفته اند چه؟؟
[=Times New Roman]آیا این انسانها مشمول هدف دین شده اند؟؟

[=Times New Roman]سپاس:Gol:

abcdefg;134170 نوشت:
قسط و عدالت را که میبینیم!!

با سلامزمانی می توان قسط و عدل را سنجید که قوانین دینی از هر بعدی به اجرا در آید.
کدام حکومت فعلی را سراغ دارید که از هرجهت بر مبنای آموزه های آسمانی باشد تا انتظار برپایی عدل و قسط را داشته باشیم؟!
این قضاوت درستی نیست که به بیراهه برویم و انتظار رسیدن به مقصد صحیح را داشته باشیم و وقتی به مقصد صحیح نرسیدیم آن را کتمان کنیم!

abcdefg;134170 نوشت:
چه کسی هدایت یافته است؟؟

کدام فرد را سراغ دارید که به دنبال هدایت باشد ولی هدایت نیابد؟!

abcdefg;134170 نوشت:
چه چیز بشریت را مجبور کرد که به سمت استفاده از قوانین خود ساخته برود؟؟

حماقت و لجاجت!!!

abcdefg;134170 نوشت:
آیا خداوند در هدایت نوع بشر سهل انگاری نکرده است (با توجه به نزول ادیانی که قابلیت تحریف داشته اند) و همچنین توجه به این نکته که (طبق ادعای شما خداوند بشر را به خوبی می شناسد و تنها او میتواند نسخه سعادت بشر را تجویز کند)؟!!!!!

به نظر بنده نزول دین از جانب خدا برای بشر نعمتی است همچون سایر نعم.
[=&quot]این بشر است که می تواند از آن به درستی استفاده کند یا آنرا مانند سایر نعم به تباهی بکشاند.

[/]

abcdefg;134170 نوشت:
چرا منجی؟؟ چرا باید منتظر منجی بود؟؟ انسانهایی که قبل از ظهور منجی آمده و رفته اند چه؟؟ آیا این انسانها مشمول هدف دین شده اند؟؟

به نظر من باید گفت چرا غیبت؟!
به تاریخ زندگی سایر منجیان بشر مراجعه کنید.
اگر ما هم از وجود امام عصرمان بهره مند بودیم بعید نبود همان رفتاری را با ایشان داشتیم که گذشتگان ما با سایر ائمه داشتند!


با سلام

ببینید جناب abcdefg ببینید

در مورد دین و نسبت استفاده هر انسان از دین چند مطلب به نظر است:

-- دین یعنی قوانینی که از طرف خداوند برای هدایت بشر نازل شده باشد و خداوند قوانین هدایت بشر را از طریق انسان معصوم بدست انسان رسانده است

هر معرفتی که انسان را به خداوند برساند و هدایت ایشان را با قوانین تضمین کند و البته این معرفت و قوانین به تایید نبی و ولی برسد داخل در قوانین دین است

خداوند برای این که انسان از ضلالت رهایی یابد و راه سعادت در پیش گیرد بسته به موقعیت های انسان در هر عصراز تاریخ قوانینی را توسط پیامبران می فرستاده است

این که انسانها در ان عصر از زمان چقدر به این قوانین گرایش داشتند و انها را می پذیرفتند و قبول می کردند و یا با این قوانین به مخالفت می پرداختند دیگر از عهده دین خارج است

صاحب دین که همان خداوند باشد جبر در پذیرش دین قرار نداده است
و این اختیار را در همه اعصار تاریخ بیان کرده است که انسان مختار است که دین برگزیند و مختار است که ان را نپذیرد و یا با ان به مخالفت برخیزد

خب با این بیان :

دین در مقابل پذیرش و عدم پذیرش مردم نمی توانسته است کاری بکند
هرچند از دین شما موفقت یعنی

ABCDEFG;134170 نوشت:
به نظر من موفقیت یعنی میزان رسیدن به هدفی که برای دین تعریف شده.


ادامه دارد......ولی بزرگوار

دین و قوانین ان با کم بودن و بیشتر بودن انسانها سنجیده نمی شود که بگوییم بله دینی که افراد بیشتری را هدایت کرده دین موفق است و دینی که طرفداران کمتری دارد دین ناموفقی است

کم بودن و زیاد بودن انسانهای که هدایت شده اند یا به ضلالت رفته اند در موفق بودن و ناموفق بودن دین تاثیری ندارد

به عبارتی:
اگر انسانها هدایت شوند و یا به ضلالت بگروند به حال دین فرقی نمی کند

این که انسانها قوانین دین را بپذیرند یا نپذیرند به دین ربطی ندارد
دین قوانین را اعلان می کند و پذیرندگان را سعادتمند و نپذیرندگان را رها می کند

چون پذیرش و عدم پذیرش دین توسط انسانها، از عهده دین خارج است زیرا این انسانها هستند که باید دین را قبول کرده و یا رد کنند
انسان هم که مخلوق خداوند و موجودی است مختار که گاه پند گیرد و قبول دین کند و خواه ملال

بله بزرگوار
از یک منظر به دین مربوط است که قوانین ان را انسانها بپذیرند یا نه و ان مطلب این چنین است:

شاید گفته شود:
اگر قوانین دین درست باشد و مطابق حق و عدالت تمام انسانها به طرف ان گرایش پیدا می کنند و حالا که دینی مقبول جوامع نیست حتما که حق نیست

در جواب عرض می شود که:
ما برای این که دین اسلام --و ادیان اسمانی که توسط انبیا اللهی امده اند-- هم دلایل متقن تاریخی داریم و هم دلایل عقلی

که دین اسلام از طرف خدایی نازل شده است که خالق انسان است

و خالق انسان بهتر از هر موجود دیگری به انسان شناخت دارد و می داند و می شناسد نیازهای انسان را

و قوانین دین را مطابق این نیازهای انسان وضع کرده است

ادامه دارد .............

موضوع قفل شده است