جمع بندی قبول نشدن نماز و روزه

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قبول نشدن نماز و روزه

احادیثی است که می فرمایند اگر آن گناه (مثلا غیبت) را انجام دهیم تا مدتی نماز و روزه مان پذیرفته نمی شود. آیا مفهوم آن این است که هر چه نماز و روزه انجام کنیم حساب نشود و باید بعد از مثلا چهل روز قضا کنیم؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد شفا

Mohammadamin20;543649 نوشت:
احادیثی است که می فرمایند اگر آن گناه (مثلا غیبت) را انجام دهیم تا مدتی نماز و روزه مان پذیرفته نمی شود. آیا مفهوم آن این است که هر چه نماز و روزه انجام کنیم حساب نشود و باید بعد از مثلا چهل روز قضا کنیم؟


سلام علیکم

این نماز وروزه ها صحیح است و قضا ندارد ومقبولیت مرتبه بالا تری از صحت نماز است.

در مورد مقبولیت می توانید با کارشناسان اخلاق در این زمینه سوال کند.

موضوع قفل شده است