فصلنامه : پژوهشنامه روانشناسی اسلامی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فصلنامه : پژوهشنامه روانشناسی اسلامی

[="Tahoma"][="DarkGreen"]


http://psychology.riqh.ac.ir/
فصلنامه : پژوهشنامه روانشناسی اسلامی

[/][/]

صاحب امتیاز [TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]پژوهشگاه قرآن و حدیث[/TD]
[TD="class: edbb_1, colspan: 2"] مدیر مسئول[/TD]
[TD="class: edbb_1, colspan: 2"]رضا برنجکار[/TD]
[TD="class: edbb_2, colspan: 2"] سردبیر[/TD]
[TD="class: edbb_2, colspan: 2"]عباس پسندیده[/TD]
[TD="class: edbb_5, colspan: 2"] اعضای هیات تحریریه[/TD]
[TD="class: edbb_5, colspan: 2"]مسعود آذربایجانی[/TD]
[TD="class: edbb_5, colspan: 2"]محمدرضا احمدی[/TD]
[TD="class: edbb_5, colspan: 2"]مسعود جان بزرگی[/TD]
[TD="class: edbb_5, colspan: 2"]محمد رضا سالاری فر[/TD]
[TD="class: edbb_5, colspan: 2"]سید محمد غروی[/TD]
[TD="class: edbb_5, colspan: 2"]محمود گلزاری[/TD]
[TD="class: edbb_5, colspan: 2"]عبدالهادی مسعودی[/TD]
[TD="class: edbb_5, colspan: 2"]محمد علی مظاهری[/TD]
[TD="colspan: 2"]
[/HR][/TD]حامی;899946 نوشت:


http://psychology.riqh.ac.ir/
فصلنامه : پژوهشنامه روانشناسی اسلامیذلک ما کنا نبغ (سوره کهف - 64).

امکان اشتراک آن وجود داره؟