فرق دین با مذهب چیست؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فرق دین با مذهب چیست؟

سلام و احترام
طاعات و عباداتتون قبول حق ان اءالله

فرق دین با مذهب چیه؟
چرا این موضوع غربالگری می شود؟ چرا باید این اندیشه جا بیفتد که دین یک امر شخصی و سوای مسائل اجتماعی و سیاسی است؟
مذهب نماد چه کسانی است؟
چرا یک مسلمان (نوعی )مثل یک مسیحی و یک یهودی که از دین تحریف شده خودشان دفاع می کنند از دین و مذهب خودش دفاع نمی کند؟
اشکال کجاست؟
درد دین داشتن یعنی چی ؟ غیرت دینی یعنی چی ؟
چرا مهجوریت دین یک امر درست تلقی می شود؟
چه باید کرد؟!

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد کریم

shamim313;924059 نوشت:
سلام و احترام
طاعات و عباداتتون قبول حق ان اءالله

سلام علیکم، طاعات وعبادات شما هم قبول درگاه الهی ان شاء الله؛

shamim313;924059 نوشت:
فرق دین با مذهب چیه؟

دین معانی متعددی دارد که یکی از معنی آن عبارت است از؛ شريعت، که بر انبیاء الهی نازل می شود ومشتمل بر عقاید وبرنامه های عملی واخلاق است. مثل دین اسلام ویهود وغیره.
راغب در مفردات خود می گوید: الدِّينُ‏ يقال للطاعة و الجزاء، و استعير للشريعة، و الدِّينُ‏ كالملّة، لكنّه يقال اعتبارا بالطاعة و الانقياد للشريعة، قال‏ إِنَ‏ الدِّينَ‏ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ‏ (سوره آل عمران/آیه 19)؛1 دین برای طاعت وپاداش گفته می شود. وبصورت استعاره در مورد شریعت هم به کار می رود. دین مثل لفظ ملت است (ملت در قرآن در مورد شریعت انبیاء استفاده شده است)، شريعت را باعتبار طاعت و فرمانبرى دين گويند و آن مانند ملّت و طريقه است ليكن انقياد و طاعت در آن ملحوظ مي باشد.
اما مذهب مجموعه آراء و اعتقادات خاص در یک موضوع فلسفی ویا دینی واجتماعی است. هر مذهب طریقه ومسلک خاصی دارد که از آن پیروی می کند.2
دین اصل واساس واحدی برای همه انسانهاست، ومذاهب از یک دین جدا می شوند بر اساس اختلاف طریقه وروشی که بر سر یک موضوع دینی پیدا می کنند. مثلا مذاهب اسلامی مثل؛ شیعه، حنفی، مالکی وغیره بر سر مسائل اعتقادی همچون؛ امامت، مسائل فقهی وروشهای استباط تبدیل به مذاهبی در داخل یک دین شدند. این مساله در سایر دیان هم وجود دارد.

shamim313;924059 نوشت:
چرا این موضوع غربالگری می شود؟ چرا باید این اندیشه جا بیفتد که دین یک امر شخصی و سوای مسائل اجتماعی و سیاسی است؟

ما چنین عتقادی نداریم. این مساله ثمره سکولاریسم غرب بعد از تجربه تلخ قرون وسطی بوده است. که در تمدن غربی بوجود آمد. ابتدا جدایی دین ازسیاست، بعد جدایی دین از علم، جدایی دین از دنیا وسایر امور مربوط به سکولار که اتفاق افتاد. متاسفانه این مساله بعدها وبعد از درس آموزی برخی از دانشجویان ما در غرب در دوره قاجاریه روی آنها تاثیر گذاشت؛ وبروز کامل آن در سالیان اخیر بوده است. و اشخاصی چون سروش، مجتهدی شبستری، ودیگر روشنفکران بر این مساله صحه گذاشته وموجب تبلیغ آن شدند.

shamim313;924059 نوشت:
مذهب نماد چه کسانی است؟

هر مذهبی نشانه های ومشخصه هایی دارد. وبرای پیروان آن مذهب مقدس می باشد. لذا مذهب نماد شخص خاصی نیست.
shamim313;924059 نوشت:
چرا یک مسلمان (نوعی )مثل یک مسیحی و یک یهودی که از دین تحریف شده خودشان دفاع می کنند از دین و مذهب خودش دفاع نمی کند؟
اشکال کجاست؟

متاسفانه دیدگاه روشنفرکان ایرانی که در فضاهای علمی هم فعال هستند در این مساله وضعف دیدگاه وپایین آمدن غیرت دینی خیلی تاثیر گذار بوده است. مسائل سیاسی وقاطی کردن منافع سیاسی با مسائل دینی برای کسب رای بیشتر وگرفتن ژست روشنفکری در پایین آمدن این باورها تاثیر گذار بوده است. وسایر مسائلی که وجود دارد.
shamim313;924059 نوشت:
درد دین داشتن یعنی چی ؟ غیرت دینی یعنی چی ؟

یعنی انسان نسبت به باورهای وعقاید دینی بی تفاوت نباشد. واگر باور واعتقادی در جامعه مورد بی مهری قرار می گیرد نسبت به آن حساس باشد. که حداقل آن ناراحتی قلبی است که باید داشته باشد. وتا جایی که می تواند نسبت به آن واکنش نشان دهد.

shamim313;924059 نوشت:
چرا مهجوریت دین یک امر درست تلقی می شود؟
چه باید کرد؟!

حداقل کاری که الان باید انجام داد، تربیت فرزندان ونسلی دیندار وحساس به مقدسات دینی است. مساله بعدی اینکه انسان تا جایی که می تواند باید در ترویج فرهنگ دینی کمک کند.

1. مفردات راغب، ص323
2. المعانی

کریم;925758 نوشت:
یعنی انسان نسبت به باورهای وعقاید دینی بی تفاوت نباشد. واگر باور واعتقادی در جامعه مورد بی مهری قرار می گیرد نسبت به آن حساس باشد. که حداقل آن ناراحتی قلبی است که باید داشته باشد. وتا جایی که می تواند نسبت به آن واکنش نشان دهد.

ممنون
ایا باید در این مورد تابع مرجعیت بود؟

shamim313;925811 نوشت:
ممنون
ایا باید در این مورد تابع مرجعیت بود؟

سلام علیکم
خواهش می کنم.
ضروریات ومقدسات دینی نوعا برای همه ما مشخص است. مثل حجاب، نماز، روزه وسایر مقدسات دینی که وجود دارد. ولی بصورت کلی باید همیشه طبق رهنمودها و منویات مراجع دین بالاخص ولی فقیه حرکت کرد.
موضوع قفل شده است